Stoppa Höghastighetstågen!

hoghastihetstag

Kommunalråd i olika städer som föreslås få – eller inte få – höghastighetsförbindelse har uttalat sig om de föreslagna sträckningarna från Stockholm till Göteborg och Malmö. Det är naturligt och ofrånkomligt. Men den stora frågan är inte var stationerna ska ligga. Det finns respektabla argument för den tilltänkta satsningen på höghastighetståg – tåg som kan…

Estlands sak är vår?

Huvudet på den sakligt smakfulla propagandakanalen

Under kalla kriget höll vi oss som bekant med den säkerhetspolitiska formeln (doktrinen) ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” Sedan började det att hända saker. I de årligen återkommande regeringsförklaringarna försvann först syftet med alliansfriheten. Sedan försvann också alliansfriheten som sådan. Nu är alliansfriheten tillbaka men inte syftet med den utom möjligen i…

Med svenskt NATO-inträde ökar krigsrisken

nej-till-nato-uppsala-allhelgona

Onsdagen den 24 mars 1999 inledde NATO sin bomboffensiv mot Serbien och Kosovo i vad som numera är känt som Kosovokriget. Från officiellt håll kom inga svenska protester, men den 29 mars publicerade Aftonbladet en appell – undertecknad av Henning Mankell, Maria-Pia Boëthius, Barbro Lindgren, Peter Englund, Göran Greider, Sören Sommelius och ytterligare ett par…

Nej, Putin är nog inte kommunist

putin-lenin

Förra måndagen framträdde president Vladimir Putin på Allryska folkfrontens regionala möte i Stavropol. Vad han sade finns att läsa på engelska här. Här följer en grov översättning med lite instuckna kommentarer. På en fråga från publiken om hur han ser på frågan om att flytta Vladimir Ilitj Lenin från mausoleet och ge honom en vanlig…

Myten om de ”sanningssökande” journalisterna

Charles-Philipon-

Den 30 januari hade UNTs Håkan Holmberg ett intressant ledarstick. Vad man omedelbart kan vända sig emot är slutklämmen där ”propaganda” likställs med ”desinformation”. Holmberg förbiser att den mest effektiva propagandan är Sanningen, något som både BBC och Goebbels var eniga om under 2:a världskriget. Om något kallas för ”rysk propaganda” innebär inte det inte…

Farväl till socialdemokratin …

Åsa Linderborg i november 2014

Efter att ha läst Åsa Linderborgs halsbrytande uppgörelse med Socialdemokratin i AB den 27 januari är det inte utan att man börjar fundera på sitt eget förhållande till det där stora partiet. Mitt är krångligt. Socialdemokratin kom aldrig på frågan Min uppväxt präglades av allt annat än respekt för arbetarrörelsen i allmänhet och Socialdemokraterna i…

I Mobergs fotspår III

moberg 3-1

En sida av Mobergs författarskap som kanske inte uppmärksammas är de starka kvinnoporträtt flera av hans böcker innehåller. I Raskens är ju ”huvudpersonen” den indelte soldaten Gustav Rask. Men ju längre handlingen framskrider ju mer fäster man sig vid hustrun Ida. Vilhelm Mobergs mor, soldathustrun Ida var delvis en förebild och en hel del av…

”Bra att kulturen talar om Nato”

Erik Helmerson – filmskribent på TT, kulturskribent i Expressen, ledarskribent på DN

I torsdags presenterades den fristående Natoutredningen. Det var då Stellan Skarsgård, Ulrika Knutsson, Stina Oscarson och andra kulturpersoner arrangerade och inramade denna presentation på Nobelmuseet. Ett referat från själva mötet finns här. I fredags skriver så ledarskribenten i DN, Erik Helmerson, om ovanstående. Först berömmer han tonen, formen och argumenten hos ”utredarna”. Ja allt faktiskt…