Wolodarskis förenklingar …

d-dagen

Peter Wolodarski skriver i DN 2015-04-19 att: När Vladimir Putin blev Rysslands president år 2000 hade de flesta ryssar en negativ bild av Josef Stalin. Så är det inte längre. Efter systematiska försök att återupprätta hans namn är opinionen mer blandad. I stället för att tala om totalitarism, terror och massmord lyfter medier och historieböcker…

IB – största upplageraset i FiBs historia

kajsajuntti-fib

Återigen håller jag på med en återkommande livsstädning. Jag kastar möbler och tidningar jag inte hann läsa och som hamnade i en hög från 2003, ser en massa oavslutade diskussioner och uppslag som aldrig blev av. Under de åren värvades jag för att skriva i Norrskensflamman, där jag hade återkommande krönikor, film- och teaterrecensioner. Barnen…

Moral- eller realpolitik?

Margot Wallström i samma stol som Christian Günter.

Under ett kort besök i Storbritannien nyligen såg jag en lång BBC-intervju med Christine Lamb, journalist vid Sunday Times. Hon har just kommit ut med en uppmärksammad bok om sin tid i Afganistan Farewell Kabul: from Afghanistan to a more dangerous world (William Collinbs, £25) något som Wikipedia ännu inte uppmärksammat. Boken, liksom intervjun i…

SDs Lundarötter

Den 30 november 1995 blev en mot tidigare år lugn dag i Lund. Lars Hultén (I studentmössa) höll sitt sedvanliga tal för ett tjugotal av 30 Novemberföreningens medlemmar som vid middagstid samlats vid Tegnérstatyn i Lundagård, under bevakning av ett trettiotal poliser.

I 1930-talets slutskede ville Medicinalstyrelsen ge ett tiotal judiska läkare och tandläkare från Hitlers Tredje rike uppehålls- och arbetstillstånd här i Sverige. Förslaget sablades ner överallt, och i vida kretsar brännmärktes den planerade ”judeimporten”. Den 6 februari 1939 arrangerade extremnationella grupper ett anti-judiskt fackeltåg i Stockholm med rader av studentmösseklädda akademiker i demonstrationsleden. Härnäst på…

Ny kapten ombord …

magnus-bredelius3

Försöker lägga band på min vilja till att kritisera vår nya regering. (S) 2015 är dock inte (S) 1975. En mångmiljontonnare till supertanker som är Sverige, lägger dock inte om kursen för att delar av gänget på bryggan byts ut. Vi stävar på med oförminskad hastighet, fortsatt helt beroende av att de som skyfflar kol…

Kaos råder, läget är utmärkt …

stamma-2003

Kaoset i Sverige, i Europa och i världen är ju faktiskt en utmärkt mylla för nya tankar, nya öppningar, nya allianser och lösningar. Gammaldags stora tidningar på papper vet vi är dödsdömda. Alla de stora men också många små brottas med problemet. Folket i Bild/Kulturfronts prenumererade upplaga har trots alla ansträngningar de senaste 10 åren…

En titt i historikerns verktygslåda

bjornbrum-gustavvasa

Historia är mer än att berätta vad som hänt. Innan historikern berättar måste hen rota i verktygslådan och ta fram verktygen för källkritik. Källkritik är viktigt. Mycket av historikerns arbete går ut på att studera och försöka förstå skriftliga (och ibland muntliga) källor, och då måste man ha klart för sig vilka fällor som kan…

… som fan läser Bibeln

Hello again, Sovietology!  Bild: Karin Sunvisson

Håkan Holmberg, UNTs politiske redaktör, kommenterar idag ett svar från Rysslands ambassadör i Sverige, Victor Tatarintsev som han givit i ett meningsutbyte med Pär Nuder i Dagens Industri. Men han läser Tatarintsev som fan läser Bibeln. Alltså, i enlighet med den officiella svenska normen för tolkning av allt som för närvarande yppas från officiellt ryskt…

Familjetraditioner i förmögna kretsar formar och styr

wijk-patriarken-och-kvinnan

Boken Bara de riktiga orden av Erik Wijk har redan recenserats efter förtjänst här på bloggen av Mats Parner. Därför ska jag inte göra det. Jag ska istället gå in på vad denna bok berättar och väcker för funderingar hos just mig. Om du inte läst recensionen, gör det först. Till att börja med vill…

Moderna tider

moderna-tider

Västerlandets alltmer fulländade demokrati öppnar nya hisnande möjligheter inom en rad områden. Problem som gäckat forskarna under århundraden och historiska tvistefrön som mänskligheten aldrig tillförne lyckats finna lösningar på kan nu på parlamentarisk väg avföras från agendan. Utifall demokratin varit tidigare utvecklad hade till exempel inte matematiker under nära fyrahundra år behövt lägga ned tid…