Vad bör göras?

I förhållande till flyktingströmmarna befinner sig Sverige i samma situation som Tor vid hans besök hos Utgårdaloke. Där uppmanas Tor att tömma det horn som Utgårdalokes hirdmän brukar svepa i en eller två sväljar. Men Tor lyckas bara sänka nivån i hornet helt obetydligt. Hornets spets är nämligen förbunden med världshavet. På samma sätt är…

Värdegrundsdemokratin hotar åsiktsfriheten

Debatten om Bokmässan speglar på ett mycket tydligt sätt de två konkurrerande synsätt som florerar i Sverige idag gällande vad som är demokratins grundförutsättning. ”Åsiktsfrihetdemokrater” står mot ”Värdegrundsdemokrater”. Åsiktsfrihetsdemokratin Denna är den traditionella västerländska synen på demokrati. Enligt den är  grundförutsättningen för att demokrati skall kunna råda just åsiktsfrihet, yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, fri debatt. Endast…

USAs snart förestående kollaps II

Redan förra gången jag skrev om USAs snart förestående kollaps fanns bara den militära slagkraften kvar, då landet redan i praktiken var bankrutt på alla ekonomiska plan. De aggressiva imperialistiska försöken att ta kontroll över oljekällorna i Mellanöstern, samt säkerställa sina geopolitiska strävanden som till exempel i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien hade helt misslyckats. USA har…

Den röda tråden löper vidare

År 1848 hade guld hittats, och de följande åren invaderades Kalifornien av 100.000-tals mer eller mindre hysteriska män från hela världen. San Franciscos befolkning ökade från 1.000 år1848 till 25.000 år 1849. Det året steg 40.000 pers i land i staden, varav några hundra kineser och 700 kvinnor. Det enorma mansöverskottet blev grunden för stadens…

Författare mot Bokmässan…

Nu vet vi hur det gick till. Det var Hanna Nordenhök som tog initiativet till själva författaruppropet för bojkott av årets Bokmässa. Men hon hittade inte på det själv. Kjell Eriksson var den förste att offentligt bojkotta Bokmässan redan för en månad sedan. Det var svårt att enas om texten berättar Hanna Nordenhök för DN,…

Som om jävulen själv stod för planeringen

En man planerar noggrant, skaffar utrustning, kollar tider, avstånd. Och genomför med målmedvetenhet och precision en marsch genom korridorerna i en svensk grundskola. Angriper för att döda, inte som en vettvilling skulle gjort, utan efter klar planering. Han känner inte sina offer, det handlar inte om hämnd. I stället är målet för hans makabra vandring…

Folket i Bild/Kulturfronts arkiv digitaliseras

Som första tidskrift i landet kommer Folket i Bild/Kulturfront att digitaliseras inom ramen för Kungliga Bibliotektets pågående arbete med att digitalisera allt svenskt tidnings- och tidskriftstryck. Äntligen verkar digitalisering av 45 års utgivning bli verklighet. Två flaskhalsar har funnits, teknik och kostnad. Nu har båda fått sina lösningar. Genom ett samarbete med KB har teknikfrågan…

Olof Lagercrantz’ varning för nästa stora krig

Här en text av Olof Lagercrantz som ger uttryck för en varning till samtiden. … ett tredje världskrig är under förberedelse och snart är över oss, därom är jag övertygad. Före 1914 fanns samma slags hemska omedvetenhet om faran som nu, alstrad av den långa relativa freden. Vapnen hopar sig nu som då, och att…

139 författare trampar i klaveret

Nu skär det sig om yttrandefriheten. 139 svenska författare sällar sig i DN (21 april) till den flockmentalitet som uppenbarligen råder inom kåren. Lena Andersson intar dagen efter (22 april) den enda intellektuellt hållbara ståndpunkten för en författare (skribent) med integritet som vill försvara yttrandefriheten. Och det gäller nu åter Nya Tider och Bokmässan. Hon…