KASTA UT DATORERNA FRÅN KLASSRUMMEN

Forskning visar att teknik (datorer) i klassrummen missgynnar inlärningen. Ska vi höja kunskapsresultaten borde vi i stället kasta ut datorerna ur klassrummet, skriver Isak Skogstad (fd ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening) i en GP-krönika 18 juni.

Det ligger en hel del i detta. Tron på datorernas (surfplattornas) undergörande effekter är idag lika stor som teknikfientligheten som präglade skolan på 90-talet. Grundskolans främsta kvalitét är att där möter barn vuxna som har något att lära ut… IRL. Allt som står i vägen för detta möte bör rensas bort.

  2 kommentarer for “KASTA UT DATORERNA FRÅN KLASSRUMMEN

  1. Lise Blomqvist
    2017-06-25 kl. 22:08

    Hmm. Och… om den ”vuxne som har något att lära ut” vill introducera eleverna till vår tids mesta kunskapskälla, till det arbetsredskap som alla elever en gång måste behärska eller vill lära dem att vara kritiska till källorna i det medium de redan ägnar så mycket tid åt…?

  2. Knut Lindelöf
    2017-06-26 kl. 6:27

    … så ska man förstås göra det. Men unga människor är idag mycket medvetna om Internet som opålitlig men omistlig kunskapskälla. Internet undervisar sig själv. Barn- och ungdomsskolan ska göra det den är bra på, nämligen låta lärare–elev interagera utan digitala filter. Det är snart den enda plats i samhället där barn möter vuxna på ett kulturbyggande sätt (utanför hemmet). Internet klarar sig utan barnen de där timmarna på dagen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *