Natomotståndet får inte vara försvarsfientligt

Från en repetitionsövning i Söderarms skärgård i september 1985.

Aurora 17 är den stora svenska försvarsövningen som just har inletts. Den ska sätta det lilla svenska försvaret på fötter i Sverige, men ska också – precis i linje med den svenska försvarspolitiken – samverka med främmande makter (Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA). Sverige har ett avtal med Nato om s k värdlandsstöd och det är det som nu ska tillämpas i övning. När det gäller det alliansfria Finland ska vårt avtal om försvarssamarbete också övas. Både Sverige och Finland har så kallat Nato-guldkort, d v s ett särskilt extra nära samarbete med Nato.

Så det är Sveriges Nato-synkroniserade och -uppbackade försvar som ska övas. Vi som är för alliansfrihet och därför emot svensk Natosamarbete och Natoanslutning tycker förstås att Aurora 17 är ett oklokt sätt att öva vårt försvar. Vi kritiserar att USA-trupper och vapen (kanske kärnvapen) ska stationeras på svensk mark. Men att Sveriges försvar efter många år av utlandsuppdrag i USA och Nato-tjänst nu äntligen inriktas på vårt eget territorium är både bra och nödvändigt. Att ta hjälp utifrån är inte heller självklart fel. Det är samarbetet med USA/Nato som är problemet.

För min del är Natomotstånd inte ett utslag av ett allmänt försvarsmotstånd. Jag gjorde min militärtjänst i Kustartilleriet på en minutläggningsdivision och lärde mig mycket nyttigt som skulle kunna ha kommit till nytta för försvaret av vår suveränitet och alliansfrihet. Nej, det är övergivandet av alliansfriheten som jag motsätter mig.

Sambandscentralen på Lidö gård utanför Norrtälje där all båttrafik samordnades. Mycket improvisation, men värnpliktiga yrkesmänniskor löste problemen.

Att nu motståndet mot Aurora 17 tar sig idealistiskt passifistiska uttryck är olyckligt. Att en av initiativtagarna till Aurora 17-motståndet, Pelle Sunvisson, uttalat sig i Stockholms Fria på följande sätt…

Kanske är det bättre låta sig bli ockuperad och sedan jobba stenhårt mot förtrycket. Kanske ska försvaret inte rikta in sig på att förhindra invasion utan på att omöjliggöra ockupation.

…finner jag minst sagt oklokt. Det splittrar och försvagar Nato-motståndet som självklart måste inkludera oss som är för ett självständigt svenskt territorialförsvar byggt på värnplikt.

Vådan av att bädda in det svenska Natomoståndet i ett allmänt antimilitaristiskt sammanhang syns bland annat i DN:s ledare den 8 september. Där lyckas man koppla samman det svenska Natomoståndet med gammalkommunism, antimilitarism och putinism  och skriver bl a:

Rysslands drivande roll i den alltmer inflammerade säkerhetssituationen nämns inte alls. Det är som att Georgien och Ukraina aldrig anfallits, Krim aldrig annekterats.

Den är ett våldsamt och nyanslöst angrepp på alla som är kritiska mot Aurora 17. På alliansfriheten.se skriver man om det här problemet.

Många av de grupper som nu demonstrerar mot övningen saknar också nyanser i sin kritik av övningen. Sveriges försvarsmakt måste faktiskt kunna öva för ett anfall mot vårt land – och egentligen tillsammans med vilka väpnade styrkor som helst. Det viktiga är att det utkämpas en försvarsstrid och att det är Sverige som är den försvarande parten. […]

Avvisandet av övningen som sådan är därför totalt kontraproduktivt: det försvårar arbetet för att återställa och stärka vår nationella försvarskraft. I motståndsleden ryms också rent försvarsfientliga krafter, vilka bidrar till att underminera tilltron till den svenska alliansfriheten.

Det är fullkomligt avgörande att Natomotståndet inte framstår som en försvarsfientlig rörelse. Annars blir den en marginell och betydelselös företeelse som är mycket lätt att bortse ifrån för Natovännerna.

  23 kommentarer for “Natomotståndet får inte vara försvarsfientligt

 1. Bo Persson
  2017-09-10 kl. 11:36

  Knut Lindelöf och Tord Björk talar uppenbarligen om enhetsfronter av helt olika slag.

  Knuts modell är den, som en gång var FNL-rörelsens/Vietnamrörelsens. Om inte 100% så åtminstone 90 av dem, som var drivande i den rörelsen, såg sig själva som antikapitalister/vänster, men drev i denna rörelse inte några antikapitalistiska krav utan endast antiimperialistiska. Och därför kunde FNL-rörelsen bli en bred folkrörelse.

  I den modell som Tord B företräder upprätthålls inte distinktioner av nämnda slag och därför kan de enhetsfronter han förordar aldrig bli något annat än sekter.

 2. Frank Nilsson
  2017-09-10 kl. 12:01

  Det hävdas allt som oftast att en upprustning av försvaret slår mot övriga delar av budgeten, till exempel sjukvård och andra välfärdssystem och att vi helt enkelt inte har råd att skapa ett försvar kapabelt att avskräcka fiender, utan måste lita på stöd från andras krigsmakt, till exempel NATO.

  Men en upprustning av försvaret till en sann försvarsmakt behöver inte alls ske på bekostnad av välfärden, om man överför bankernas rätt att skapa pengar till staten. Om staten själv skapar betalningsmedlen istället för att låna upp dem från kommersiella banker, kan man driva realekonomiska projekt och skapa betalningsmedlen löpande, helt utan räntekostnader och utan skattehöjning. Pengarna behöver inte tas ur den övriga budgeten och driver inte upp inflationen. Abraham Lincoln skapade på detta sätt betalmedlen (greenback dollars) för Nordstaterna i det amerikanska inbördeskriget. Sydstaterna, som lånade till krigskassan från de kommersiella bankerna, var bankrutta vid krigsslutet.

  Naturligtvis krävs också att vi lämnar EU. De kommersiella svenska bankerna får göra Nordea sällskap in i ett sönderfallande EU.

 3. Bo Persson
  2017-09-10 kl. 13:47

  Knut L.
  Jag är inte med i någon ”Nej till Nato”-förening, men jag har uppfattat att denna rörelse bara har en paroll. Men på dig verkar det som om den har två. Vad är det som gäller? Sedan vet jag inte heller hur ”Nej till Nato”-rörelsen hör ihop med ”Nej till Aurora”-kampanjen”. Men du kan kanske upplysa mig!

 4. Knut Lindelöf
  2017-09-10 kl. 14:49

  Bo P!
  Jag är osäker på exakt vad som står i plattformen. Om man letar på hemsidan finner man bara Nej till Nato – bevara alliansfriheten. Så det är nog bara den parollen. Någon skrev dock att man också var för ett svenskt värnpliktsförsvar, vilket verkar lite konstigt faktiskt, kan vara en missuppfattning. Kanske gör det saken lite lättare. En sådan front kan förstås rymma både försvarsvänner och pacifister (antimilitarister). Kvarstår frågan hur NtN-föreningen ska företrädas i offentligheten.

  När det gäller Stoppa Aurora säger man inget om försvaret. Nej till Nato är med i närverket Stoppa Aurora. Slutsatsen är att frågan om ett svenskt försvar är öppen och alltså inte ryms inom den svenska Nej till Nato-fronten.

 5. Bo Persson
  2017-09-10 kl. 21:09

  Ja, då väntar vi bara på Pelle Sunvissons svar på kritiken. På ett sätt har jag inget med detta att göra. Jag är inte med i vare sig någon Nej till Nato-förening eller i Stoppa Aurora-kampanjen och i år har jag inte heller betalt medlemsavgiften i FiB/K. Men eftersom detta är första gången sedan vi drog igång FiB/K och anledningen till det är att jag vill se hur FiB/K – som jag alltid uppfattat som en försvarsvänlig tidning – kommer att utvecklas med en ordförande som är emot all militär våldsanvändning. Så tycker jag ändå att den här saken angår mig.

 6. Tord Björk
  2017-09-12 kl. 1:38

  Stoppa Aurora har startats av de pacifistiska organisationerna som initiativtagare. Det har sin främsta bas hos Fredsam i Götborg, ett sedan decennier fungerande samarbete mellan fredsorganisationer i Göteborg.

  Stoppa Aurora ska inte sammanblandas med Demonstrera mot Aurora 17 som är ett partidominerat initiativ. Det har tagit sig uttryck i att alla organisationer kan komma med sina partifanor till demonstrationen. Bussar från hela landet organiseras av KP vilket framgår av demonstrationens officiella hemsida. Överlappningen är inte stor.

  Knut Lindelöfs påstående – om att när Sunnvisson uttalar sig som aktiv i det av pacifister dominerade nätverket Stoppa Aurora splittrar han och försvagar motståndet – fördunklar mer än det klargör. Läsaren hålls ovetande om att det finns två olika nätverk, det är heller inte klart om Knut Lindelöf är medveten om det. Diskussionen ovan utgår alltså från okunniga spekulationer och påståenden.

 7. Knut Lindelöf
  2017-09-12 kl. 8:23

  Tord Björk har rätt i att jag är okunnig om detaljerna runt Aurora 17-aktionerna i Göteborg till helgen. Jag visste inte att det fanns två konkurrerande demonstrationer. Trodde i min enfald att man hade enats om en stor. Det här om något visar på den redan skadliga splittringen.

  Men, min okunnighet om detaljerna kanske inte är så viktigt trots allt. Det viktiga är att anti-Nato-arbetet inte får en ”pacifistisk-antimilitaristisk” och/eller ”kommunistisk” prägel. Då kommer den folkliga bredden att utebli. Tänk så mycket folk av olika sorter och politiska valörer som verkligen är emot Nato. Det är de som borde mobiliseras. Inte bara käbblande folk på vänsterkanten alltså. KP är hopplösa med sina partifanor t ex, det vet jag också. Pelle Sunvissons uttalande i Stockholms Fria är och förblir olyckligt av just dessa skäl.

  Men protestera mot Nato och dess deltagande i Aurora 17 i Göteborg ni som kan. Jag har tyvärr inte tillfälle att delta.

 8. Leif Stålhammer
  2017-09-12 kl. 11:05

  Jag är överens med Knut om att det gäller alliansfrihet och inget annat. Ett land måste under överskådlig tid ha ett trovärdigt försvar, grundat i folket och i samklang med FN. Så ser världen ut, ännu så länge. Det gäller att förhindra att Sverige även formellt bli Nato-medlem.

 9. Dennis Zackrisson
  2017-09-12 kl. 12:33

  Bo Persson ställer några viktiga fråror kring enhetsfronten. Dessa är det viktigt att diskutera. Framför allt vad ”Nej till NATO” betyder. Uttrycks en allmän NATO-fientlighet eller (som sägs när principer lyfts fram) är det främsta målet att hålla Sverige utanför NATO. Vad ger i vardera fallet den effektivaste enhetsfronten?

  Som jag ser det uttrycker ”Nej till NATO” och den ”frontens” arbete i det närmaste enbart en allmän NATO-fientlighet. För att få bredast möjliga uppslutning (och därmed störst chans att lyckas med detta angelägna och konkreta projekt) borde parollen vara ”Nej till svenskt NATO-medlemskap!” Något som det går utmärkt att hålla en svensk folkomröstning om.

  Om man däremot främst drivs av enkelspårig antiimperialism och i huvudsak är intresserad av att ”sam”-tala i parollform är ju en sådan linje mindre aptitlig.

 10. Hans Adersson
  2017-09-12 kl. 13:55

  Knepigt med en FiB/K ordförande som inte förstår att han skadar Nej till NATO och alliansfriheten genom inte medverka till att renodla parollerna.

  Nej till NATO i alla dess former är parollen som gäller och som dessutom fortfarande, trots all propaganda, har stöd hos svenska folket.

  Pacifism och antimilitarism får läggas åt sidan. Försvarsmakt har vi och dess politik sina rötter i demokratiskt fattade beslut sedan lång tid.

  Hur får ordföranden ihop det med parollerna, framför allt gällande antiimperialismen med pacifism som utgångspunkt?

  Att Afghanistan överhuvudtaget existerar beror just på deras väpnade kamp mot de imperialistiska erövrarna från brittiska imperiet till det sovjetiska angreppet och den nu pågående amerikanska ockupationen sedan 16 år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *