Prov utan värde – och annat av omistligt värde

Från slutet av 1990-talet fram till pensioneringen trivdes jag inget vidare med lärarkallet. Jag höll mig flytande genom att odla konstruktiva sidoaktiviteter och med hjälp av galghumor. I viss mån framgår väl det senare av de autentiska minnesanteckningarna nedan. De skrevs efter en fyratimmarssession i mitt arbetslag den 30 augusti år 2000, alltså vid en…

Lars-Åke Augustssons minnesbilder – och mina egna

Den 12 mars 2016 anordnade Uppsalaavdelningen av Folket i Bild/Kulturfront en kulturkonferens. Som ett led i förberedelsearbetet hade arrangörerna kontaktat ett stort antal FiB-aktivister, såväl äldre som yngre, och bett dem skriva ner sina personliga erfarenheter av den i dag 46-åriga tidskriften och föreningen. Det resulterade i att 18 olika bidrag så småningom flöt in.…

Resebrev från Moskva – 2

När vi tänker, läser och talar om Ryssland och ryssar, så är det förmodligen ryska män som dyker upp för vårt inre öga. Men det är, som allmänt omvittnat också av denne skribent, i mångt och mycket kvinnorna som bär upp och burit upp Ryssland (liksom Ukraina och Vitryssland). De inte bara föder och uppfostrar…

Om en högerpopulist

Enligt den moderate politikern och publicisten Mats Johansson sitter det nu en ”minoritetsregim” och styr i Washington. Donald Trump vann visserligen presidentvalet i november enligt den uråldriga demokratiska författningens alla regler, men Johansson vill inte kalla hans administration, som han starkt ogillar, för en regering: ordet regim antyder illegitimitet. Någon statskupp i USA har förvisso…

Mitt demokratiska credo

Det var som lärare i skolan på 80-talet jag först märkte att två av demokratins omistliga sidor börjat skava mot varandra. Jag tillhörde de som redan i slutet av 70-talet tyckte att skolan höll på att glida ur en förnuftig kunskapsinriktad utbildning och driva över i kladdigt omsorgstänkande där överförande av ”rätta (demokratiska) värderingar” kom…

Resebrev från Moskva – 1

Det vitryska Belaviaplanet från Minsk landade på Zjukovskijflygplatsen sydost om Moskva. Den var till för inte så länge sedan en rent militär flygplats, men har nu öppnats upp för att avlasta andra flygplaster i Moskva, bl.a. den närbelägna Bykovo, som numera är nerlagd. Namnet Zjukovskij har inget med generalen Zjukov att göra utan härleds till…

Vad bör göras?

I förhållande till flyktingströmmarna befinner sig Sverige i samma situation som Tor vid hans besök hos Utgårdaloke. Där uppmanas Tor att tömma det horn som Utgårdalokes hirdmän brukar svepa i en eller två sväljar. Men Tor lyckas bara sänka nivån i hornet helt obetydligt. Hornets spets är nämligen förbunden med världshavet. På samma sätt är…

Värdegrunds-demokratin hotar åsiktsfriheten

Debatten om Bokmässan speglar på ett mycket tydligt sätt de två konkurrerande synsätt som florerar i Sverige idag gällande vad som är demokratins grundförutsättning. ”Åsiktsfrihetdemokrater” står mot ”Värdegrundsdemokrater”. Åsiktsfrihetsdemokratin Denna är den traditionella västerländska synen på demokrati. Enligt den är  grundförutsättningen för att demokrati skall kunna råda just åsiktsfrihet, yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, fri debatt. Endast…

USAs snart förestående kollaps II

Redan förra gången jag skrev om USAs snart förestående kollaps fanns bara den militära slagkraften kvar, då landet redan i praktiken var bankrutt på alla ekonomiska plan. De aggressiva imperialistiska försöken att ta kontroll över oljekällorna i Mellanöstern, samt säkerställa sina geopolitiska strävanden som till exempel i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien hade helt misslyckats. USA har…