Wolodarskis förenklingar …

d-dagen

John Wayne i filmen Den längsta dagen.

Peter Wolodarski skriver i DN 2015-04-19 att:

När Vladimir Putin blev Rysslands president år 2000 hade de flesta ryssar en negativ bild av Josef Stalin. Så är det inte längre. Efter systematiska försök att återupprätta hans namn är opinionen mer blandad. I stället för att tala om totalitarism, terror och massmord lyfter medier och historieböcker fram en annan sida av den sovjetiske diktatorn … Ledaren som besegrade Nazityskland i det ”stora fosterländska kriget.

Och Wolodarski kallar det ett ”försök att omtolka andra världskriget … historierevisionism som har otäck bäring på vår tid.” Och menar att det egentligen gäller dagens Ukraina.

För det första tror jag han har fel. I Rysslands befolkning har (nu och tidigare) rått en förkrossande enighet om att det var Ryssland med sin ledare Stalin som besegrade Nazityskland i det ”stora fosterländska kriget”.

För det andra! Skulle man inte kunna tolka dagsläget på omvänt vis? Alltså att USA/Nato sedan 90-talet i praktiken flyttat fram sina militära positioner. Genom en snabb titt på världskartan kan man lätt få intrycket av att USA/Nato håller på att militärt inringa Ryssland. Hur svårt kan det vara att fatta att detta kan uppfattas som hotfullt från ett ryskt perspektiv. Lyssna på den kloke Hans Blix om hur man bör förhålla sig till det ”ryska hotet” idag.

Både Åsa Linderborg och Jan Guillou har i olika artiklar svarat på vad Wolodarski skriver idag, redan innan han skrev det. Wolodarski upprepar mest vad andra redan sagt och ställer in sig i ledet bland dem som ser Ukrainakrisen som en slags upprepning av upptakten till andra världskriget. Och i den bilden passar det perfekt att skriva in Stalin och Hitler som lika onda – nästan utbytbara – diktatorer med lika ansvar för andra världskrigets utbrott.

Det här är en bild som i alla fall strider mot den de flesta av oss vuxit upp med. Den bilden formades av Hollywood med start efter Kubakrisen 1962 med filmen Den längsta dagen. Om det här har Henrik Arnstad skrivit artikeln “Myten om D-dagen” i tidningen Vi för knappt ett år sedan.

Förresten! Är det inte ganska obehagligt att slänga ur sig begreppet historierevisionism i tid och otid. Denna term har främst använts i samband med diskussioner om nazisternas gaskamrar är en myt, som för tillfället verkar ha sjunkit undan. Vi vet att det finns en tendens till att ”segrarens bild av historien är den som dominerar”, men det borde även finnas ett litet utrymme för diskussion och olika tolkningar, särskilt i demokratier.

När det sedan gäller den mer komplicerade debatten om hur det andra världskriget startade respektive slutade borde man kunna föra den i ett något mera sansat tonläge.

Nå, Wolodarski pekar ut Putin som samtidens största lögnare om andra världskriget då denne säger att kriget för Sovjet (Ryssland) började 1941 då Tysklands anföll. Men det var ju faktiskt den avgörande vändpunkten för Sovjet (Ryssland). Att Sovjet marscherade in i Polen österifrån för att möte tyskarna kan lika väl ses som ett nödvändigt taktiskt militärt drag. Även på andra håll, både i Baltikum och Finland hade Tyskland bundsförvanter, som Sovjet (Ryssland) såg som fiender. Och där begicks grymheter och svek från alla håll. Så är det i alla krig. Finland, Baltikum, Polen och inte minst Ukraina kom olyckligt i kläm mellan krigets två huvudkrafter. Så kan man också se det.

Alltså, vem som gjorde grovjobbet i krossandet av Hitlertyskland – USA eller Sovjet – råder det ingen tvekan om. Att – som Wolodarski – betrakta icke-angrepps-pakter 1939 och Stalins uppmarsch i Östersjöområdet 1941 som bevis för att Hitler och Stalin var lika goda kålsupare är förvånande inskränkt.

Tillägg 21 april omkr kl 08
John Näsman skickade mig kopia av ett brev som han just sänt till Peter Wolodarski angående ovanstående artikel (får se om det blir något svar):

Hej Peter!
Jag läser din artikel ”Ska vi tacka Stalin för Europas frihet?” och tänker att Du kanske inte läst Winston Churchills stora sexbandsverk ”Andra världskriget”?

Själv ärvde jag böckerna efter min far efter hans bortgång 1984. Churchill hävdar där att Sovjetunionen den 16 april 1939 framställde “ett formligt förslag… om skapande av en front för ömsesidigt bistånd mellan Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.”

Churchill menade – ännu efter Kalla krigets start, när böckerna skrevs, nota bene – att

”Även vid en återblick på händelserna synes det dock klart, att Storbritannien och Frankrike borde ha antagit det ryska erbjudandet.
– – – Inte ens nu är det möjligt att säga, när Stalin definitivt övergav planen på att samarbeta med västdemokratierna mot Tyskland och göra upp med Hitler. I själva verket torde ögonblicket aldrig ha varit fixerat.
– – – Om Chamberlain vid mottagandet av det ryska anbudet exempelvis hade svarat: ‘Ja låt oss tre hålla ihop och bryta nacken av Hitler’ eller något i den stilen, skulle parlamentet ha godkänt det, Stalin skulle ha förstått och historien kunde ha tagit ett annat förlopp. I varje fall kunde förloppet inte ha blivit värre än det nu blev.”.

Churchill, som ju i april 1939 befann sig i opposition, citerar den fräna kritik han i parlamentet hade riktat mot sitt lands regering:

“Jag förstår inte alls vad man har emot en… överenskommelse med Ryssland.
– – – här föreligger ett erbjudande, ett renhårigt erbjudande, ett enligt min mening bättre erbjudande än vad regeringen själv försöker få fram, ett enklare, direktare, effektivare erbjudande.
– – – Om Hans Majestäts regering efter att länge ha försummat vårt försvar… nu avvisar och kastar bort den oumbärliga ryska hjälpen och på så sätt leder oss den värsta av alla vägar till det värsta av alla krig, har den illa gjort sig förtjänt av det förtroende och, tillägger jag, det överseende varmed den hittills har mötts av sina landsmän.” (Från tjugonde kapitlet i första bandets del I [sidorna 335-353 i Skoglunds svenska upplaga från 1950].).

Härpå följer direkt i texten Churchills lakoniska efterhandskommentar: “Det rådde inget tvivel om att allt detta nu var för sent.”

Churchill beskriver på denna grund Molotov-Ribbentrop-pakten som den nödutgång Stalin tog till, sedan Sovjets samarbetsinvit avvisats av Storbritannien (och Frankrike).

Det här är ju en något annorlunda bild av upprinnelsen till Andra världskriget, jämfört med den Du ger i Din artikel. Om Du – som Ditt efternamn får mig att förmoda – har polskt påbrå, då kan jag förstå Din antipati mot Ryssland och Sovjetunionen. Men rätt måste ju ändå vara rätt, utifrån historiska fakta. Eller hur, Peter?

Vad gör Du i så fall med Churchill? Du kan knappast avfärda honom som Stalinkramare. Han som idag är ihågkommen inte minst för sitt berömda ”Järnridå”-tal i Fulton 1946. Det talet till trots stod han fast vid sin värdering av Molotov-Ribbentroppakten ännu två år senare, när han gav ut första bandet av ”Andra världskriget”.

Om Du inte sansar dig riskerar Du att själv framstå som en – historierevisionist. Är det verkligen något du önskar?

Med vänlig hälsning
John Näsman

  10 kommentarer for “Wolodarskis förenklingar …

 1. Anders Romelsjö skriver:

  Håller med om allt förutom att Wolodarskis synpunkter är förväntat inskränkta. Inget om Västs eftergiftspolitik mot Hitler eller om hur man avfärdade upprepade förslag om anti-Hitler pakt mellan Sovjetunionen och Väst.

  Läs gärna min artikel om Andra världskriget eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten.

 2. Anders Persson skriver:

  Sovjetunionens inmarsch 1939 i de områden som lydde under Polen var inte genuint ”polska”. Där fanns polacker, men de var i minoritet. Området hade erövrats av den polske Pilsudski i kriget mellan Polen och Sovjetunionen efter 1918. Det sovjetiska argumentet att man med inmarschen 1939 räddade invånarna från den terror som nazisterna lät gå ut över polackerna kan därför inte avvisas.

  Om man sedan anlägger ett globalt perspektiv, det är ju på modet nu i ”globaliseringens” tidevarv, så kan man ju ur indisk synpunkt ifrågasätta hur de allierade kunde hysa Storbritannien med ”folkmördaren” Winston Churchill.

  Och vad ska vi säga om rasdiskrimineringen i USA? Det gick inte bara ut över svarta. Universiteten hade en kvot https://en.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus#Numerus_clausus_in_the_United_States
  på andelen judar som de fick ta in.

 3. Martin Kullberg skriver:

  Det är bara början, slutversionen är inte skriven än. Peter Wolodarski kommer om något år presentera Hitler som hjälten som räddade Europa från Stalin.

 4. Mats Larsson skriver:

  Knut!
  Jag har läst vad du skriver om Ukraina [som kom i kläm], men är osäker på vad du menar. Antyder du att Ukraina skulle varit en bundsförvant till Tyskland? Eller menar du att Ukraina kom i kläm, på samma sätt som Tysklands bundsförvanter Finland och Baltikum?

  Oavsett hur du menar så tycker jag det låter lite märkligt att skriva “i kläm”. Det mycket bördiga Ukraina var ju ett av huvudmålen med det tyska expansionen österut. Reichskommisariat Ukraine hade vidare den från tysk synvinkel stora fördelen att det beboddes av undermänniskor som man kunde göra vad som helst med; mörda, svälta ihjäl eller skicka som tvångsarbetare till Tyskland. Erich Koch som var chef för civilförvaltningen Reichkommisariat var även på en nazi-skala synnerligen avskyvärd.

  I arbetet med att skriva en artikel om fysikhistoria snubblade jag idag över en kort nyhetsartikel i tidskriften Nature från 1942 om den ukrainska vetenskapsakademien. Hela akademien med alla dess vetenskapliga verksamheter och institut hade tidigt i kriget flyttats längre in i Sovjetunionen, och där var huvudverksamheten att arbeta med konstruktion av flyg och pansar. Den biologiska delen arbetade med metoder att behandla sårade och förhindra infektioner.

  Ukrainska akademiens nuvarande ordförande Boris Paton är 96 år och belönades med Stalinpriset 1950 och Leninpriset (det riktiga alltså) 1957.

  Vitrysslands president Lukasjenko meddelade för ett par dagar sedan att han inte kommer till Moskva den 9 maj (segerdagen), utan firar den i Minsk.

 5. Anders Persson skriver:

  I våra behjärtansvärda ambitioner att kontra den pro-amerikanska historieskrivningen av 2:a världskriget får vi inte slå över i motsatsen. Invasionen av Normandie 6 juni 1944 var ett viktig etapp för att besegra Hitlertyskland, det erkände på sin tid också de sovjetiska historikerna. Den sovjetiska stats- och militärledningen kunde först efter att landstigningen lyckats inleda sin sommaroffensiv på östfronten.

  Den pro-amerikanska historieskrivningen har aldrig kunnat förklara varför Stalin pressade västmakterna till invasionen, som i Stalins uppfattning kom alldeles för sent, såvida nu ”lillefar” hade närt ambitioner att erövra Europa. Någonstans har jag sett argumentet att Stalin ville att invasionen skulle misslyckas och blev besviken när den lyckades.

  Detta är ett exempel på hur lätt det är att, som t.ex. Kristian Gerner, vara verksam som historiker med Sovjetunionen som specialområde. Förklaringarna inställer sig så lätt, så lätt!

 6. Ulla-Britt Niklasson Göteborgska skriver:

  Man behöver inte använda någon kulram för att förklara vem som var skyldig där och vem som var skyldig där!

  När president al Assad för några dagar sedan intervjuades av en reporter från Expressen frågade intervjuaren i slutet: “Har Syrien ingen del alls i situationen som uppstått?” Nej svarade Assad. Allt
  härrör från andra världskriget!

  Har det gått så långt att det finns människor än idag som ifrågasätter nazismen och andra världskriget? Var det fel lag som vann?

  Egypten idag; Morsi, ledaren för Muslimska Brödraskapet, fick 20 års fängelse! Var finns protesterna?

  En fascist och väktare slår en nioårig pojke i betonggolvet och går fri. Sverige idag! Fascismen har dragit på sig stövlarna igen! Var pojken också av Romsk börd är det sju resor värre! Många människor har undrat vad som hänt med pojken sedan han hittades i Danmark. Vilka enorma skadestånd skulle pojken och hans familj få? Går det att ersätta kränkningen av mänskliga rättigheter som när det gäller den nioårige pojken och hans familj?

  Vilken människosyn har dessa människor som ifrågasätter vem som gjorde rätt eller fel. Saken är glasklar. Det är dags att hylla det Sovjetiska folket som genom sitt hjältemod stoppade fascisterna och mördarna!

  Protestera mot domslutet där väktaren och fascisten går fri!

 7. Martin Kullberg skriver:

  Som en gripenpilot, försvarsbloggare, “försvarsexpert” i media, psyopsinsyltad, nato-aktivist m m fick luft häromdagen:

  “10,2 mdr kr när de värsta bristerna från 2009 års beslut är 18 mdr kr och det i det allvarligaste läget sedan 1945. En olycklig signal!”

  Han valde ett årtal som verkligen avslöjade vad han var, så det är inte bara Wolodarski som siktar på en rehabilitering av Hitler. Finns inget obehagligare än den svenska högern.

 8. Knut Lindelöf skriver:

  Även på facebook förs en diskussion om detta inlägg. Som vanligt hårda angrepp om att man vill skriva om historien. Men en person gör följande intressanta inpass:

  “Sovjets pakt med Hitler var rena vansinnet. I oktober 1939 stod över 100 allierade divisioner mot tyskarna i väster, i juni 1941 noll! Det var ju därför Hitler kunde angripa Sovjet över huvud taget, det faktum att Frankrike var krossat. Storbritannien besegrade Italien, USA besegrade Japan, Sovjet stod för den viktigaste insatsen att besegra Nazityskland, men dom hade inte klarat det utan den västallierade hjälpen.

  Hösten 1942 levde över 40% av Sovjets befolkning på tyskockuperat område, inklusive hela Ukraina och Kuban (kornboden). Sovjets övriga befolkning, inklusive rustningsarbetarna och soldaterna, levde på amerikansk mat, Röda Armén rörde sig framåt på amerikanska jeepar (över 100.000 st) och RAF band redan hösten 1942 stora delar av Luftwaffe som inte kunde sättas in på östfronten. Japanerna planerade att angripa Sovjet sommaren 1942 men skrotade planen sedan amerikanerna besegrat dem vid Midway, vilket fick till följd att den japanska Kwantung-armén satt arbetslös i Manchuriet större delen av kriget.”

  Men bevisar ovanstående att “Sovjets pakt med Hitler var rena vansinnet”?

 9. Jan Wiklund skriver:

  Bevis och bevis … Men visst kan man säga att både UK/Frankrike och Sovjet styrdes mycket kortsynt. UK/Frankrike på det sätt Churchill beskriver, och Sovjet på så vis att man litade på Hitler.

  För övrigt kan man väl säga att även Tyskland styrdes kortsiktigt, annars skulle man väl inte ha hamnat i krig mot nästan hela världen.

  Vilket väl mest bevisar att stater oftast styrs kortsiktigt, och inte sällan av olika maktklickars interna behov. Tyvärr tillskriver vi ofta regeringar de mest utstuderat machiavelliska planer när de mest bara trevar fram i blindo under lurpassande på utmanare om makten.

 10. Ulla-Britt Niklasson Göteborgska skriver:

  Samma tjabbel igen om vem som gjorde så, och då gjorde han så, fast han skulle göra så! Är du en normalt tänkande människa så har du din ledstjärna och vet vilken väg som är rätt. Rätt var ryska revolutionen 1917 – det ryska folket reste sig mot förtryckarna Tsarregimen! Du som tänker annorlunda kan inte tänka klart eller vill inte! Revolutionen och Socialismen är alltid ett rött skynke för högern och därmed fascismen. Det finns bara två läger höger eller vänster. Ni kan inte springa som yra höns och vänta på att ni skall få klara besked, det är redan klart. Är du en god människa så är du socialist!

  Hoppet idag står till Grekland och de nya ledarna som uppträder orädda inför rikemansklubben EU. Slipsen har han slängt i ansiktet på dom. Många följer i hans spår! Hur skall EU klara av en sån övertygad och klar socialist! Ryssland kommer att gå grekerna till mötes. En öppning mot havet och en spricka i Natos nät och i EU! Ingen kan stänga Greklands gränser och bäst av allt, fler länder kommer att liera sig med Grekland. Vänstern kommer att segra. EU kommer att spricka! Europa blir fritt från inkräktarna!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.