1917 (nr 25) Vem var Fedor Linde?

Den ryske skådespelaren Alexei Chadov som kommissarie Hintz aka Fedor Linde i en rysk TV-serie av Doctor Zhivago, regisserad av Alexander Proshkin 2005.

Fedor Lindes ursprungliga namn var Friedrich Linde. Han var son till en tysk apotekare och en polsk bondkvinna. De bodde i Mustamäki (nuvarande Gorkij) på Karelska näset, nordväst om Petrograd och på finska sidan av gränsen. S:t Petersburg, Viborg och trakten däremellan var mycket kosmopolitisk. Förutom ryska, tyska och kanske polska, bör Linde ha haft hum om både finska och svenska. Lindes mor drev ett värdshus som var ett populärt tillhåll för ryska intelletuella och radikaler. På den finska sidan av gränsen var nämligen den ryska politiska polisen, Ochranan, inte lika aktiv.

Det var genom dessa gäster som Linde kom att radikaliseras. Vid revolutionen 1905, då han bara var 16 år arresterades han och tvingades i exil, som han tillbringade i Italien och Schweiz där han studerade filosofi och matematik vid olika universitet. År 1913 fyllde huset Romanov 300 år och genom en allmän ammnesti fick Linde chansen att komma tillbaka till Ryssland. Vid krigsutbrottet 1914 enrollerades han i Finländska regementet. Han blev snart befordrad till sergeant på grundval av sitt djärva ledarskap.

Vid februarirevolutionens utbrott befann sig Linde i Petrograd. En av de första dagarna blev han vittne till hur en kosack angrep en ung flicka. Tillsammans med några soldater från de Preobrazhenska och Litauiska regementena, gick Linde till motattack och dödade några av kosackerna. Han återvände tillsammans med kamraterna till det egna regemente och lyckades få med det på att göra myteri. Under revolutionen ledde Linde befälet för vakten vid Tauriska palatset. Han valdes av sitt Finlandsregemente till dess representant i sovjetrådet.

Linde betraktade Miljukovs not som ett svek mot revolutionens löfte att avsluta världskriget. Han ledde en bataljon av Finlandsregementet i en väpnad demonstration till Marinskiipalataset i förhoppningen att sovjeten skulle avsätta regeringen och ta makten. När de kom fram hade demonstrationen växt till över 20 000 soldater.

Detta foto sägs visa demonstrationens initiativtagare, Fedor Linde, som dirigerar soldatmassorna utanför Mariinskijpalatset. Bakgrunden stämmer med Mariinskipalatsets fasad (se föregående artikel).

Men, som omtalades i förra avsnittet, så stödde sovjeten honom inte och lyckades tillsammans stadens överbefälhavre Kornilov få soldaterna att återvända till kasernerna. Snart var det stora torget framför Mariinskipalatset tomt.

Men för Fedor Linde hade problemen börjat. Han hade inte bara satt sig upp emot den militära ordningen utan också trotsat arbetar- och soldatrådet. Linde fördömdes i högerpressen som “bolsjevik”, ehuru det mesta tyder på att han var mensjevik, om än på vänsterkanten. Som straff skickades han till fronten.

Där fortsatte han att agitera och lär ha varit mycket framgångsrik som talare, dock inte för att övertala soldaterna att göra myteri eller revolution, utan tvärtom att sluta upp kring den provisoriska regeringen och fosterlandssförsvaret. Detta blev också hans öde

I slutet av sommaren fick han i uppdrag att tala en mängd ryska desertörer till rätta. De uppgick till cirka 5000 och hade ställt till med bråk och våldsamheter bland civilbefolkingen kring staden Lutsk i nordvästra Ukraina. Viss om sin förmåga att med talekonst påverka soldaterna, gav hans sig dumdristigt iväg utan större eskort.

Kosackgeneralen Kranov varnade honom och ville skicka med 500 av sina mannar. Men Linde motsatte sig. Han trodde på kraften i det revolutionära ordet och betonade att det var en fråga om psykologi. Men Krasnov lät ändå sinna mannar följa efter Linde på avstånd och väl framme omringa desertörerna. Linde ställde sig på en virkeshög och  började tala:

Det var jag som tog ut soldaterna för att störta den tsaristiska regeringen och ge er frihet – en frihet som inte har sin like hos något annat folk i världen. Jag kräver nu att ni lämnar ut dem som sagt er att inte lyda befälhavarens order.

Medan han med hela armen pekade i riktning mot de tyska ställningarna, uppmanade han soldaterna att försvara fosterlandet. Desertörerna verkar emellertid ha varit mer “bolsjevistiska” är Linde räknat med, för de tycktes inte ta intryck av hans patriotiska ord. Linde tappade då fattningen och började kalla dem “skurkar” och “lata svin”, vilket självfallet gjorde soldaterna än mer upprörda och de började beskylla Linde för att använda metoder som inte ens var “värdiga den gamla regimen”.

General Kranov, som följt det hela på avstånd, började nu inse att Linde var illa ute och skickade fram ett fordon för att rädda honom. Men han vägrade först att retirera och inte förrän soldaterna hotfullt började röra sig mot honom, sökte han fly. Men försent. Han blev slagen till marken, beskjuten och genomstucken med bajonetter. Också kosacktrupperna råkade i fara och fick fly den numerärt tiofaldigt överlägsna motståndaren. En överste Hirschfeldt och två andra officerare dödades, innan alla hunnit sätta sig i säkerhet.

Mordet på Fedor Linde väckte uppmärksamhet också utanför Ryssland och omskrevs i finsk pressen, som här i Hufvudstadbladet den 10 september 1917.

Lindes lik fördes till Petrograd där han fick en hjältes begravning eftersom han var just den slags “patriotisk hjälte” som den provisoriska regeringen så innerligt behövde vid den tiden. För mer detaljer om mordet se Wikipedia.

Filmhjälte
Vad varken engelska eller ryska Wikipedia tycka ha upptäckt är, att en som hörde om Lindes tragiska öde var Boris Pasternak. Denne använde sig av dramatiken kring hans död i femte kapitlet i Doktor Zhivago (sidorna 147-67 i 1959 års svenska utgåva). I romanen kallas han Hintz och och är som kommissarie kopplad till de ryska militärstyrkorna:

“Han var en finlemmad och spänstig, ännu helt oprövad ung man, som likt en smal ljuslåga brann av de högsta ideal. Det sades att han var av  fin familj, rentav son till en senator, och att han i februari som en av de första hade fört sitt kompani till stadsduman. Han namn var Hintze eller Hintz, men hade uttalat det otydligt, när man hade föreställt doktorn [Zhivago] för honom. Han hade en korrekt Petersburgsaccent, ytterligt klar och distinkt och en liten aning baltisk.”

Nu hade Hintz satt  sig i sinnet att övertala en mängd bolsjevistiskt sinnade soldater som deserterat, att återvända till armén.

Mensjeviken Hintz aka Fedor Linde talar till de bolsjevistiskt sinnade desertörerna i Hollywoodversionen av Doktor Zhivago (1965).

Han skulle bege sig ut till dem och med all sin vältalighet vädja till deras forsterlandskärlek och pliktkänsla:

“Bröder! Se på mig! Här står jag, ende sonen, familjens hopp, har inte  sparat någonting, har offrat namn, samhällsställning, mina föräldrars kärlek, för att tillkämpa er en frihet, vars like intet annat folk i världen åtnjuter. . . .Nu är ni inte längre vanliga meniga som förr, nu är ni kämpar i världens första revolutionära armé! Fråga er uppriktigt, om ni har visat er värdiga denna höga kallelse! I samma stund som fosterlandet under strömmar av blod i en sista ansträngning söker kasta av sig den fiende som likt en hydra slingrar sig runt det, har ni låtit er förleda er av en samling ärelösa skurkar och förvandlats till ett slödder utan klassmedvetande, till en hop odisciplinerade  kräk, som har förätit sig på friheten som de fått smaka…”

Pasternak har här verkligen fångat mensjevikernas sätt att tala och formulera sig. Det intressanta är att han förhåller sig kritisk till Hintz b.la. genom att göra honom lite mer överklassig än han troligen var.

Mordet på Hintze i Pasternaks version skiljer sig en från vad som skedde, liksom i den amerikanska filmatiseringen av boken 1965. Jag har inte hittat någon lämplig stillbild, men detta korta klipp av mordet är sevärt. När jag såg det i min ungdom låg nog inte mina sympatier hos de oborstade bolsjevistiska soldaterna, men nu när jag bättre känner sammanhangen, så förstår jag deras känslor och handlande mycket bättre.

Nästa avsnitt: Skottlossning på Nevskij Prospekt.

... är läst 254 gånger!

(Visited 4 times, 1 visits today)

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.