Monthly Archives: oktober 2015

Har ni hört talas om prekariatet?

Bland mina många politiska vänner på Facebook kommer intressanta tips och länkar fram som ibland till och med rubbar mig ur min vardagslunk. Så skedde idag när Danne Mikula i den slutna gruppen Socialdemokratiska visioner skickade ut följande: Prekariat är ett viktigt begrepp. Det fungerar globalt och beskriver en klass som bara har startat att…

Myt och verklighet

Min gymnasielärare i engelska nämnde vid ett flertal tillfällen Seven Pillars of Wisdom med mycket stor respekt. Jag förstod att han betraktade boken som synnerligen läsvärd så när jag flera år senare träffade på Vishetens sju pelare i ett antikvariat var det självklart att jag skulle köpa den. Den svenska upplagan gavs första gången ut…

Är Putin värre än DN?

Nu börjar det bli riktigt creepy – ett betydligt starkare begrepp än dess svenska översättning ”obehagligt”. I DN idag får vi veta att det riktigt fria ordet – det där friheten finns hos sändaren (mediet) att skicka ut sitt budskap utan förhandscensur (enlighet lagen alltså) – har  passerat sitt bästföredatum. Medierna har nämligen blivit för…

Ett personligt brev år 2015

Anders Björnsson odlar bland mycket annat något så ovanligt som brevkonsten, fast numera via e-post till många vänner såsom “cirkulär”. De är alltid mycket kulturpregnanta texter och rika på ovanliga reflektioner i tiden. De är inte skrivna för publicering, men här kommer det senaste ändå – naturligtvis med tillstånd av författaren.Kista i oktober 2015 Kära…

Var blev ni av ljuva drömmar …

Jag vill så gärna tro att de som säger att de har hjärtat till vänster ska tänka åtminstone med lite förnuft och skarpsinne. Men vad som är vänster eller i praktiken vad som är ett försåtligt krigsfrämjande i svensk debatt har blivit mycket otydligt. Följande skrev Andreas Gustavsson, Dagens ETC:s chefredaktör i en ledare 19…

Möte med det nya Ryssland och dess grannar

Känner ett behov av att bättra på mina kunskaper om Ryssland och ryssarna. På stadsbiblioteket i härvarande stad hittade jag bland andra en bok av författaren Staffan Ringskog, MOCKBA 2011 – Möte med det nya Ryssland och dess grannar. Hälften av de 135 sidorna utgörs av kåserier och ögonblicksreportage från Ryssland, andra halvan från Ukraina…

Socialdemokraternas interna skolstrider

När jag skrev boken om Kunskapsrörelsen fick jag kontakt med den erfarne skolmannen och folkbildningskämpen Göte Rudvall. Vi brevväxlade först och sommaren 2014 besökte jag honom i hans hem i Helsingborg och skrev därefter om hans släktskap med Lenin. Jag vill nu komma till ett annat resultat av mina givande kontakter med Göte Rudvall. På…

Hur ska Sveriges Afghanistaninsats värderas?

Tre personer med olika ingångar på Afghanistanproblematiken samtalade igår på ABF i Stockholm om hur den svenska militära insatsen ska värderas.

Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande Afghanistan-Solidaritet; Anna-Karin Johansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén (SAK)
samt Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, Europaparlamentariker och nedrustningsambassadör.

Den ständigt närvarande filmaren Franz Smidek har filmat och redigerat.