Monthly Archives: oktober 2017

VAD BETYDER NATIONELLT OBEROENDE I VÅR TID?

Anders Björnsson nystar i de stora frågorna omkring Sverige som nation: Är Sverige värt att försvara? Är detta en uppgift för det svenska folket, för inhyrda soldater eller för andra makter? Kan kriget på svensk mark kringgås, avvärjas – genom klok krigsplanläggning och en utrikespolitik anpassad till realiteter? Är Sverige alltjämt en suverän stat? Läs…

1917 (nr 36) Slutet för Durnovokollektivet

När myndigheterna gjorde processen kort med kollektivet i Durnovos datja, blev det stor uppståndelse bland folket, berättar Anders Persson.Jag har i den här serien ägnat en hel del uppmärksamhet åt vad som hände från april till juni 1917. Mycket  av det som hände då, har fått undanskymda platser i historieskrivningen, men utgör i själva verket…

BDS – Att uttrycka solidaritet och samtidigt idka handel med Israel är hyckleri

Israel är rustade för krig mot BDS-rörelsen (Bojkott, Deinvestering och Sanktioner) och delegitimeringen av den sionistiska staten. Ministeriet för strategiska angelägenheter lett av Gil’ad Erdan – som är ansvarig för denna uppgift – är nu utrustad med en budget, en före detta israelisk armégeneral, den pensionerade brigadgeneralen Sima Vakini-Gil som agerar som ministeriets generaldirektör, och…

Vi känner inte längre igen oss på mediescenen

I tisdags hade vi i Uppsala FiB-avdelning vår regelbundet återkommande Tisdagsklubb, denna gången med “tidningsdiskussion”. Det var de senaste numren av tidningen som skulle nagelfaras. Eftersom jag varit bortrest så tyckte jag att jag hade goda ursäkter för att inte ha läst senaste numret ordentligt. För det är ju en underförstådd självklarhet att alla fibbare…

Kinaresa – dess karaktär

Nu har jag kommit hem efter mitt livs Kinaresa. Det är långt till Kina. Ungefär 15 restimmar (inklusive väntetider) från Uppsala till Guiyang och sedan 6-7 timmars sightseeing och måltider, innan vi fick en första natts vila. Då hade vi alltså varit igång närmare ett dygn, med undantag för någon timmes slummer på den långa…

1917 (nr 35) Fritagningen från “Korsets fängelse”

När myndigheterna satte åt anarkisterna i Durnovos datja var deras egentliga, strategiska mål att komma åt Lenin och bolsjevikerna i deras högkvarter i ballerinan Ksjesinskajas hus, hävdar Anders Persson.I historieskrivningen kring revolutionen 1917 har ockupationen av Durnovos villa (eller datja) inte alltid fått den uppmärksamhet den förtjänat. Till skillnad från andra samtida  husockupationer i Ryssland,…

VAD MENAR HULTQVIST MED “DEN TRANSATLANTISKA LÄNKEN”?

Varför vill S och MP begrava frågan om att skriva på FN-förbudet mot kärnvapen? USA har skickat brev med hot om relationsproblem om vi skriver på. Men vad är det för hot vi behöver vara rädda för? Vilka hemliga hållhakar har de på oss? Vad menar Peter Hultqvist när han pratar om ”den transatlantiska länken”?…

NF UPPSALA LÄN VILL STOPPA AVFALLSLAGRET I FORSMARK

Idag hålls slutpläderingar i målet vid Nacka Tingsrätt angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd att anlägga en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. Följande argument (länkat dokument) – mot ett tillstånd till ett sådant lager – har lämnats av Naturskyddsföreningen i Uppsala län till mark- och miljödomstolen. Underlaget är framtaget och skrivet av…

Alla människors lika värde

Den av FN-utsedde medlaren i Palestinakonflikten, Folke Bernadotte, skrev under sin egen dödsdom genom att anse att följande formulering var principiellt viktig och måste ingå i den fredsplan som undertecknades dagen innan han mördades. – Rätten för oskyldiga människor, som fördrivits från sina hem genom nu rådande terror och krigets härjningar, att återvända hem skall…

ALEXANDER BARDS HÅRDA DOM: DÄRFÖR KOMMER MEDIERNA DÖ

– Det visar sig att informationsflödet som kommer från Dagens Nyheter inte är så jävla mycket bättre än det som kommer från Breitbart News. Det är också politiserat, vinklat och inte alls särskilt sant. Hur menar du då? – Det är en skittidning. Varför ska den då överleva? Den hårda sanningen är att journalistiken inte…