Monthly Archives: mars 2018

Cykelsemester i Frankrike (2)

Jag hade varit ute på några långfärder med cykel i Sverige och Norge men det var först när min yngre syster Monica, som arbetade på SAS kontor i Milano, tipsade mig om att jag som nära släkting kunde få kraftigt rabatterade biljetter, som planerna på cykelsemestrar i Frankrike tog form. Sagt och gjort. I slutet…

När vi firade påsk hos djävulen i Blåkulla

ör 350 år sedan var trolldomsraseriet det allmänna samtalsämnet i nästan hela Sverige. Under skärtorsdagsnatten for häxorna på sina väl inoljade kvastskaft till ön Blå Jungfrun i Kalmarsund – mera känd som Blåkulla – och firade sabbat tillsammans med Djävulen och hans anhang. Man sjöng obscena visor, dansade till larmande musik, stillade hungern med häst-…

“VAD GÖR SVENSKA MILITÄREN I IRAK?”

“Den svenska regeringen anger att den militära närvaron (i Irak) är en utbildningsinsats för irakiska armén, så att den kan stå emot och besegra IS. Däremot skriver regeringen mycket lite om koalitionens övergripande mål och verksamhet. […] USA leder koalitionen och har klargjort att den skall bekämpa IS i Irak men även i Syrien. Det…

Trygghets-populisterna

När skolfröknarna* Magdalena Andersson och Anna Ekström ställer sig i katedern och deklarerar förbud för mobiler i klassrummen är det precis lika verkningslöst som när en tillfällig vikarie ställer sig framför en okänd skolklass och med överspänd röst säger att nu inför vi nolltolerans mot allt bus, stök och bråk. Så fort de lämnat scenen…

(S)VEKET MOT ARBETARNA

“En klassiker på området är Mao Zedongs ‘Analys av klasserna i det kinesiska samhället’ från 1926, där Mao gjorde upp med kommunistpartiets tidigare politik: I stället för att satsa på de fåtaliga klassmedvetna arbetarna i de moderna storstäderna ville Mao att partiet skulle bygga sin politik på att vinna de stora massorna av vidskepliga och…

MARGARETA ZETTERSTRÖMS M FL KRITIK…

Du som vill fördjupa dig i den debatt som pågått ganska länge nu mellan å ena sidan Margareta Zetterström, och ledande Clartéister mot å andra sidan en del fibbare, Jan Myrdal och undertecknad, kan finna en sammanställning av det mesta som skrivits i frågan på följande sida. En del har säkert förbigått mig. Skicka mig…

En passionerad sierska med järnhårda nypor

nder åtskilliga år på 1300-talet dominerades svensk politik och svenskt kulturliv av en själsfin kvinna med väldiga röstresurser och aristokratiska maner. Hon var kristnad till Birgitta, dotter till lagmannen Birger Persson i Uppland och bar som vuxen den officiella titeln ”Furstinnan av Närke”. I sin egenskap av Kristi brud ställde hon vår dåvarande kungafamilj vid…

MARGARETA ZETTERSTRÖM: “POLITISK VÅNDA”

Margareta Zetterström har skrivit ett kritiskt inlägg om Folket i Bild/Kulturfront, den tidning och den organisation hon arbetat med sedan 1972 och tillställt det FiB/K:s webbsida (fib.se). Men de refuserade. MZ sände det då istället till Clartébloggen, där det nu går att läsa. Självklart borde fib.se ha publicerat, så att diskussionen kunde föras offentligt, fast…

Stalin eller Ljunggren – eller båda?

En av mina intellektuellt stimulerande lärare på gymnasiet i Göteborg var Karl-Edvard Ydén. Han undervisade i religionskunskap och sades ha varit präst i svenska kyrkan. Han inledde med protestantismen och vi lyssnade utan större intresse; vi hade ju hört allt förut. Men så kom han in på katolicismen, och då vaknade vi till liv. Ty…