Hans Jivander

Idag hålls slutpläderingar i målet vid Nacka Tingsrätt angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd att anlägga en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark.

Följande argument (länkat dokument) – mot ett tillstånd till ett sådant lager – har lämnats av Naturskyddsföreningen i Uppsala län till mark- och miljödomstolen. Underlaget är framtaget och skrivet av Hans Jivander efter synpunkter av Johan Swahn på miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Läs hela yttrandet av 17-10-10

Föregående artikelAlla människors lika värde
Nästa artikelVAD MENAR HULTQVIST MED ”DEN TRANSATLANTISKA LÄNKEN”?