SEMINARIUM OM ETT 75-ÅRIGT SKRIFTSTÄLLARSKAP

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, kl 10–16 (förmingel fr kl 9), söndagen 14/4 2019, Entré 100 kr

I samband med att Jan Myrdals nya bok Ett andra anstånd utkommer på Norstedts förlag ordnar vi ett kritiskt seminarium där Myrdals 75-åriga skriftställarskap behandlas ur fyra aspekter:

Introduktion:
Mats Svegfors, f d landshövding i Västmanland och f d chefredaktör Svenska dagbladet

Håkan Bravinger, Norstedts förlag presenterar Jan Myrdals nya roman: Ett andra anstånd

 1. Litteraturen
  Anton Honkonen, litteraturvetare Göteborg: Jan Myrdals jagböcker
  Jan Käll, jurist och dramatiker: Myrdal som dramatiker
  Ola Holmgren, professor emeritus i litteraturvetenskap: Skriftställaren i offentligheten
  Hans O Sjöström, journalist och författare: Söndagsmorgnar
  Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie: Jan Myrdal i Kungliga bibliotekets samlingar
 2. Indien & Kina
  Gun Laruritzson, doktorand i ekonomisk historia, Lund: Liu Ling efter 56 år Subrata Das, förläggare, Kolkata Indien: Myrdal i Indien
  Sören Sommelius, f d kulturred Helsingborgs Dagblad: Myrdal och Indien
 3. Bild & konst
  Anne Lidén, universitetslektor, Stockholms universitet: Gun Kessle, Karin Sunvisson, M.A., ÉnsAD Paris: Jan Myrdal och karikatyren
 4. Politiska ställningstaganden
  Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt Centrum, Karlstad: Jan Myrdals syn på rasism och fascism
  Anders Björnsson, historiker, författare: Jan Myrdal och Heinrich Mann, två kontroversiella europeiska författare
  Dag Sandahl, präst i Svenska kyrkan: Jan Myrdal och Luther

Arrangörer: ABF Stockholm, Folket i Bild/Kulturfront, Norstedts förlag, Jan Myrdal-sällskapet samt Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse.


Stöd seminariet ekonomiskt genom att sätta in en gåva på bankkonto (clearingnumnmer 6118) 243 376 731 eller på Swishnummer 0731432480

Förhandanmälan till fjortondeapril@gmail.com. Uppge i din anmälan om du vill delta i eftersits (på egen bekostnad) på restaurang. Ange också om du vill äta middag, så skickar vi en meny.