”Ja, Ahmed är verkligen besvärlig. Det måste vara något annat, något mera djupgående inom honom själv, något annat än dåliga hemförhållanden eller liknande.”

Det här är ett exakt citerat ordval (utom namnet förstås) från en mycket klok person med ett stort och varmt klappande hjärta för barn som far illa. Det låter allt oftare på det viset i olika sammanhang när besvärliga barn diskuteras i skola och barnomsorg. Det är de neuropsykiatriska diagnoserna DAMP/ADHD som pockar på inifrån tröttkörda skolarbetare. Den professionella barnvälden håller på att lämna sociala synsätt till förmån för mer medicinska.

Om det funnes något att luta sig mot kunde citatet vara förlåtligt. Men det gör det inte – i meningen verkligt vederlagt vetenskapligt vetande. Det är faktiskt fortfarande så att DAMP/ADHD är att likna vid horoskop. Inte ett skvatt mer trovärdigt eller bättre underbyggt. Men till skillnad från astrologin är DAMP/ADHD-rörelsen av någon anledning mycket stark.

Portalfiguren för den svenska rörelsen är Professor Christoffer Gillberg. Gillbergs teori bygger på den så kallade Göteborgsstudien. Länge fick han hålla på ifred med sin forskning. Men Lundasociologen Eva Kärfve och Uppsalaläkaren Leif Elinder synade med stigande förvåning Göteborgsstudien i sömmarna. Man begärde till slut att få granska själva grundmaterialet för att kunna kolla om siffror och slutsatser var rimliga.

Istället för att lämna ut materialet till Kärfve och Elinder förstörde tre medarbetare till Gillberg (en av dem var Gillbergs fru) i maj 2004 det 12-27 år gamla materialet. I juni 2005 fälldes Gillberg och rektorn för Göteborgs Universitet Gunnar Svedberg i Göteborgs Tingsrätt till ansvar för tjänstefel för att inte ha lämnat ut handlingarna enligt offentlighetsprincipen. Ännu är rättegången mot de tre personer som körde pappren i tuggen inte genomförd.

Uppmärksamheten runt det här var förstås stor och man anade starka krafter bakom Gillbergsidan i denna konflikt. Var det verkligen omsorg om privatpersoners integritet som var skälet till att dom till slut körde alla originaldokumenten i tuggen?

Under resans gång har Gillberg själv varit mycket tyst och endast talat med sina vänner. Han har skapat bilden av sig som missförstådd och förföljd. Det här har varit lyckosamt och många familjer som tagits om hand inom ramen för neuropsykiatrin tror förstås blint på Gillberg, för de har ju blivit, om inte annat så i alla fall, andligt beroende. Tänk vilken tragedi det vore om DAMP-diagnosen vore lika trovärdigt som horoskop. Så kan det bara inte få vara. Därför måste Gillberg bli ett offer för onda krafter. Efter amerikanskt mönster bildade Gillbergs vänner en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Damp etc. Den heter Attention www.attention-riks.se. Där framgår att man är mycket upprörd över domen och driver en insamling för att betala Gillbergs böter.

Attention vill vara en stark organisation och säger sig behöva stora ekonomiska resurser. Man har för närvarande bidrag från Socialstyrelsen och Skolverket, vilket verkar märkligt. Men man säger också att man sedan december 2003 har ett avtal om sponsring med läkemedelsföretaget Eli Lilly och förhandlar med bland annat Janssen-Cilag om någon form av samarbetsavtal. Dessa är två världsledande läkemedelsjättar.

www.lilly.se/ kan man bland annat läsa att ”ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ´uppmärksamhetsstörning med eller utan överaktivitet´. ADHD är ett väl dokumenterat och studerat funktionshinder som drabbar mellan 3–6 % av svenska barn. Det betyder att mellan 40 000–80 000 barn i skolåldern lider av ADHD.” och ”Under 2006 planerar vi att lansera ett (läkemedel) mot ADHD.”

I Janssen-Cilags broschyr om ADHD står följande:
”Symptom på ADHD:
1. Har svårt att fokusera uppmärksamheten på en uppgift
2. Gör ofta slarvfel i skolarbetet (eller yrkeslivet)
3. Verkar inte lyssna på direkt tilltal
4. Har svårt att följa givna instruktioner och misslyckas ofta med olika uppgifter
5. Har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
6. Är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet
7. Distraheras lätt av saker i omgivningen
8. Är ofta glömsk i dagliga livet
9. Tappar ofta bort saker

Mer än två miljoner amerikanska barn har ADHD. De mest ordinerade preparateten mot ADHD är olika psykostimulantia. Strattera®, en ofarlig reaktionshämmare, fick FDA-godkännande 2002, lanserades i USA 2003.”

Så för dessa företag är det förstås livsviktigt att ADHD förblir en trovärdig diagnos. Marknaden är enorm. Att få forskare på sin sida är till stor hjälp i spridande av sina produkter, verkligt tung marknadsföring. Klart man stöttar Gillbergarna. Alltså Attention är en organisation för läkemedelsindustrin att sprida amfetaminpreparat till allt fler och bryta nya marknader. Säkert en god affär. Amfetamin har ju goda effekter på kort sikt, men är extremt beroendeframkallande på längre.

Ja om vi så återvänder till Ahmed, vår tänkte problemelev med invandrarbakgrund, som många av oss blåögda svenskar har lite svårt att tolka, så kan vi alla runt konferensborden i skolan konstatera följande: Han har svårt att fokusera uppmärksamheten på en uppgift, gör ofta slarvfel i skolarbetet, verkar inte lyssna på direkt tilltal, har svårt att följa givna instruktioner, misslyckas ofta med olika uppgifter, har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter, är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet, distraheras lätt av saker i omgivningen, är ofta glömsk i dagliga livet och tappar ofta bort saker. Tanken att det kanske är  ADHD eller nå´t sånt kryper allt oftare upp till ytan allt oftare och hamnar där mitt på konferensbordet. Sekreteraren dokumenterar…

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: ,

Föregående artikelSveriges sämsta arbetsplats
Nästa artikelRigmor Lindelöf
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.