Om …

Knut Lindelöf

Bloggen startade 2006 och ändrade skepnad (wordpresstema) 2008. Den redigeras av mig (Knut Lindelöf) och består av skriverier och kommentarer till det som faller mig in. Även illustrerande bilder ägnar jag en hel del omsorg.

Politiken ligger mig nära, särskilt skolfrågor, fast de avtar ju fler år som passerat sedan jag gick i pension. Mitt arbetsliv var i skolan – i mer än en generation. På senare tid har frågorna om USAs/Natos krig i Västasien och Palestina och Sveriges medlöperi i dessa, tagit allt mer utrymme.

Fler medarbetare har knutits till bloggen, som utvecklas allt mer till en politisk webbtidning med “vänsterprofil”. Denna profil präglas framför allt av mina kontakter under dryga 40 år i kretsen kring Folket i Bild/Kulturfront.

Sedan mars 2014 har bloggen utgivningsbevis och är därmed en journalistisk produkt under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Uppgifter som sparas
Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser och använder Akismet anti-skräppost-tjänst. Vi sparar kommentatorns IP-adress, e-postadress, för- och efternamn och i förekommande fall webbplats-URL och själva kommentaren förstås.