Alliansfriheten ska tydligen avskaffas utan debatt

4
280

Det har öppnats en veritabel avgrund mellan ett etablissemang som utmönstrat den fullt respektabla ståndpunkten att Sverige bör värna sin alliansfrihet som icke seriös. Sådana som jag och andra dras numera med lätt stollestatus. Därmed är det svårt att nå ut med denna diskussion till alla tvivlare som behöver höra argumenten för och emot. Alla i detta etablissemang är naturligtvis för viktiga för att säga något på denna sida. Därför får jag själv skriva ihop hur en diskussion för respektive emot alliansfrihet skulle kunna te sig? Alltså…

Jag inleder: Sverige måste bryta samarbetet med Nato, dra hem sina soldater som deltar i Natoledda militära operationer utomlands och återupprätta sin gamla väl fungerande och beprövade alliansfrihet samt återupprätta sitt territorialförsvar med allmän värnplikt för både kvinnor och män. Sverige kan ju inte ens försvara sig längre, vi har ju satsat alldeles för många försvarsmiljarder på dyra vapensystem och ett meningslöst korståg för våra värderingar; mänskliga rättigheter och kvinnoemancipation i Afghanistan och förlitar oss på att Nato ska försvara oss om det blir krig i vårt närområde. Om USA och Nato fortsätter att provocera Ryssland ökar otvivelaktigt sannolikheten för en ryskt motaktion på något sätt. Nej, vore det inte bättre att verka för avspänning genom alliansfrihet och framför allt att sluta backa upp världens i särklass mest krigsdrivande stormakt? Och hur kan det komma sig att Sverige blivit så försonligt inställt till alla dessa flyktingdrivande amerikanska vansinneskrig? Allt detta riskerar ju att dra in oss i det krig vi med alla tänkbara politiska och diplomatiska medel borde motarbeta och hålla oss utanför.

Etablissemanget svarar: Nej kära vän, du har inte förstått mycket av vad som nu sker. Det är istället Ryssland och Putin som systematiskt rustar för att på sikt återta det som förlorades efter Sovjets och Warszawapaktens sammanbrott. De har tydliga ambitioner att fortsätta öka sin militära förmåga. Nya satellitbilder visar att Ryssland är i färd med att förstärka sina militärbaser i enklaven Kaliningrad vid Östersjön för att kunna härbärgera nya vapen. Det handlar bland annat om det landbaserade Iskandersystemet som har kapacitet för både kryssningsrobotar och ballistiska robotar och som kan nå Gotland på 3 minuter. Lagringsrum för kärnvapenstridsspetsar byggs också i området… Exemplen Georgien, östra Ukraina, Krim och Syrien talar också sitt tydliga språk. Ryssarna inväntar bara rätt tillfälle att göra sin framstöt även mot Baltikum. Tro mig! Mot Ryssland är lilla Sverige chanslöst, därför måste vi ta hjälp av andra inklusive USA, Finland och Nato. Den fria världen måste stå stark och enad och skicka tydliga signaler till Ryssland som vill påtvinga oss sin vilja. Ryssland är fortsatt den enskilda aktör som mest utmanar den europeiska säkerhetsordningen.

Min replik: Men det där stämmer inte, Ryssland är visserligen en kärnvapenmakt, och Putin är ingen demokrat i vår mening. Men Georgienkriget, Ukraina, Krim och Syrien är mycket dåliga exempel på att Ryssland skulle utgöra ett hot mot Sverige, Finland eller Baltikum. I de tre första exemplen har Ryssland försvarat sina intressen i det aktuella området efter att ha blivit grovt provocerade av väst- och Nato-vänliga krafter. Om man sätter sig in i de tre fallen faller din konspirationsteori platt. I Syrien har Ryssland egna intressen att försvara, men man gör det i samförstånd och efter inbjudan av landets regering, helt enligt folkrätten. Ryssland monterar säkert upp nya robotar i Kaliningrad och lagrar kärnvapen, men det är ett fullt rimligt svar på Natos framflyttade positioner i Polen och Baltikum. Ryssland satsar faktiskt bara ca 10% av vad USA satsar på sin krigsmakt varje år. Mycket lite talar för att Ryssland skulle ta sig för att marschera västerut mot Natoland; Finland, Baltikum, Norge eller Gotland. De vet att detta med säkerhet skulle utlösa ett kärnvapenkrig med USA, vilket vore rena självmordet. Det du påstår är ren Natopropaganda som lydigt upprepas överallt också i svenska medier. Nej, Sverige ska istället upprätta vänskapliga, diplomatiska och andra förbindelser med Ryssland och sluta delta i denna krigshetsande demonisering.

Etablissemanget: Du framstår ju som rena diktaturkramaren. Jag vet att Jan Myrdal och FiB/K försvarade Pol Pot, Ceaucescu, Castro och Mugabe när det begav sig. Men nu skriver vi 2018, och har du verkligen inte tänkt på vad som skulle hända om USA och Västvärlden drog sig tillbaka och Nato försvagades. Vem skulle fylla det tomrummet? Ryssland förstås! Vill du att dina barn och barnbarn ska leva under Putins stövel?

Min replik: Det där med diktaturkramande kan vi lämna direkt, det leder ingen vart, bara till käbbel från min sida om att Israel är en apartheidstat och att Saudiarabien är en feodal teokratisk diktatur med halshuggning i sin kriminalpolitik – som alltså stöds av Er och USA. Så låt oss droppa den diskussionen. Vad vi däremot måste göra är att följa och försvara FN-stadgans anda och bokstav om varje erkänd stats rätt till självbestämmande, våldsförbudet och förbudet mot inblandning i andra länders inre angelägenheter. Hur Ryssland och Syrien ska styras är ryssarnas och syriernas sak, inte vår. Och som sagt, de hotar oss inte på något vis.

Etablissemanget: Du verkar helt gått på Putins propaganda. Och det finns mer som pekar i samma hotfulla riktning. Ryssland bygger nu också ut Nordstream 2 för att pumpa ner billig naturgas till Tyskland, vilket kommer att konkurrera ut andra dyrare energislag och göra Tyskland beroende av rysk naturgas. Det här kan förstås använda som ett politiskt vapen. Cyber­attacker, desinformation och nättroll är andra medel man aktivt använder för att skapa splittring mellan människor såväl i Europa som i USA. Det utmanar våra demokratiska institutioner och vår sammanhållning. Allt detta pekar i samma riktning. Ryssland är på sikt det stora hotet även för oss i Norden.

Min replik: Men handel har tidigare alltid ansetts som ett medel att stärka förbindelserna mellan länder. Varför skulle just handeln med rysk naturgas vara något helt annat, medan saudiarabisk olja ses som helt problemfritt. Att de som har överskott på t ex naturgas säljer det till dem som inte har egen naturgas tycker jag är helt naturligt. Men handel mellan länder och avtal har plötsligt ifrågasatts inte minst av USA:s president… Och när det gäller ryska så kallade påverkansoperationer och desinformationskampanjer och nättroll, som förstås pågått i alla riktningar ända sedan Radio Free Europes dagar, måste man nog säga att den politiska styrningen av medierna och dess propagendistiska kraft är oändligt mycket större från Väst än vad Ryssland kan åstadkomma med sina små kanaler som Sputnik och Russia Today. Och vem tror att cyberattackerna från ryskt håll skulle vara ett större hot än de från Väst? Visst pågår ett propagandakrig, men Ryssland är i detta sammanhang en lilleputt vid sidan av sin mäktige motståndare USA.

Etablissemanget: Vår enda chans att ta itu med de stora frågorna om organiserad internationell brottslighet, klimathot och liknande är EU. Den liberala friheten med fri rörlighet på alla områden är en förutsättning för Västvärldens ekonomiska utveckling. Därför måste högerpopulismen och andra odemokratiska krafter motverkas med stor beslutsamhet. Länder som Ungern, Polen, Tjeckien, Österrike och den växande Putinvänliga högerpopulismen och nationalismen fungerar som en femtekolonn. EU måste stärkas och kunna ingripa mot dem som går emot de liberala grundvärderingarna i praktiken. Man måste arbeta med alla medel för att säkra våra liberala värderingar. Bland annat kommer det säkert att utvecklas en kontrollapparat som sanerar Internet från falska nyheter och desinformation. Vi kommer säkert också att behöva kompletterande lagar för att lättare kunna ingripa mot våldsbejakande och rasistiska organisationer. Polisen och myndigheter måste också få större frihet att begagna mer av tekniska hjälpmedel för övervakning för att kunna stoppa terrorister innan de slår till. Demokratin måste få försvara sig.

Min replik: Jo tack, jag känner igen tongångarna. Förbud mot oönskade åsikter, hårdare straff och mera övervakning är bara att lappa, laga och täta läckor i ett samhälle där klassklyftorna blivit för stora och tryggheten krymper så att tilltron till systemet sakta faller samman. Klart att den ökande brottsligheten och ungdomsgängens gränslösa beteenden hänger samman med de nyliberala idéerna om fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. När diskuteras det? Nej, det är andra reformer som behövs. Och det är inga konstigheter, det är bara det att dessa reformer skulle hota storbankernas och finanskapitalets tillväxtsjuka. Och det konstigaste av allt; demokratin ska räddas med bomber mot regimer med felaktiga värderingar och med lagar som inskränker föreningsfrihet och yttrandefrihet. Demokratiska friheter verkar ändå sitta ganska löst om ni får bestämma… Ok, sista ordet till dig…

Etablissemanget: Ja vi står mycket långt ifrån varandra. Den ekonomiska utvecklingen kan inte stoppas. Då blir det bara byråkrati och stagnation som i gamla Sovjet. Utan tillväxt ingen utveckling och välfärd, allra minst i fattiga länder. Demokratin förutsätter privat ägande, fria marknadskrafter och fri rörlighet. Dessa värden måste försvaras, i värsta fall även med vapenmakt.

…ooOoo…

Mycket är förstås osagt i denna stora diskussion. Men fyll gärna i och upplys oss andra om var luckorna finns, och vad som är svagheterna i min eller i etablissemangets argumentation?

Föregående artikel”Förtal” och ”hets mot folkgrupp” är misantropiska lagar
Nästa artikelResebrev från öster – 2018 (8)
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

4 KOMMENTARER

 1. Etablissemangets propagandister i utrikesfrågor åker i första klass genom tidningar, radio och TV och sociala medier. De har företräde i etablerade medier och litar på masseffekten av propaganda, d v s att etablera en slags sanning som trumpetas ut dagligen. De behöver inte anstränga sig att presentera genomtänkt argumentation. De nöjer sig med buskis-argument, påhittade fakta och ibland rena lögner såsom: att Putin styrt utgången av det amerikanska valet 2016, att Iran brutit mot avtalet om kärnenergihanteringen, att vad som hänt i Ukraina direkt påverkar säkerhetsläget för Sverige m m. Medvindsdebattörer följer med strömmen i etablerade medier och använder allsköns bisarra argument för sitt budskap om t ex det hotfulla Ryssland, det magiskt växande Kina.

  De som behåller en oberoende utgångspunkt för att bedöma vad som händer i världen och påverkar Sveriges säkerhetspolitiska läge agerar i motvind. Men det kanske är bra, eftersom det vässar argumenten.

 2. Torbjörn W!
  Du skrev att etablissemangets propagandister ”inte behöver anstränga sig att presentera genomtänkt argumentation”. Det som slog mig i Knuts text är hur ovanligt välartikulerat hans representant för ”etablissemanget” uttrycker sig. Kanske borde DN och UNT anställa Knut som vikarierande ledarskribent?

 3. Anders Persson!
  Jo, Knut överträffar nog dom flesta av överhetens egna megafoner här, men det sista budet från ”Etablissemanget” var lika demagogiskt och genomfalskt som det brukar och kunde mycket väl ha hittats på någon av dom stora tidningsdrakarnas ledarsidor.

  Invändningen blir då att varken den ekonomiska utvecklingen, det privata ägandet eller dom fria marknadskrafterna utsätts för något hot om Sverige normaliserar sina förbindelser med Ryssland. USA skulle surna till, men dom utsätter ju redan västvärlden för handelskrig, så på lite sikt finns det nog förutsättningar för bättre ekonomi med utökad handel med Ryssland.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.