AMBASSADÖR VARNAR SVERIGE FÖR KÄRNVAPEN-KONVENTIONEN

Det framkommer i en SvD-intervju med USA:s nedrustnings-ambassadör Robert Wood.

“FN:s kärnvapenkonvention inger ‘falskt hopp’ om nedrustning av kärnvapen, och är helt fel i dagens explosiva läge.”

Läs Lars-Gunnar Liljestrand om detta på alliansfriheten.se.