ANN HEBERLEINS NYA BOK ÄR SOM EN SVORDOM I KYRKAN

”Jag menar att den svenska integrations-politiken alltför länge styrts av en banal godhet, en naiv välvilja om man så vill – en önskan om att vara ”god” och ”göra gott” utan att reflektera över konsekvensen av sina handlingar och beslut.”

Bland annat det här skriver Ann Heberlein på sidan 18 i sin nya bok Den banala godheten.

Läs mer här!

... är läst 744 gånger!