Vilseledande professorer emeriti

Emeritusprofessorerna Ingemar Nordin och Torsten Sandström

et där med klimatet är svårt. Men som jag ständigt hävdat, inte omöjligt att förstå för en icke-expert. Efter min insändare i UNT “Har vädret verkligen blivit mer ‘extremt’?” (också på FiB/K:s hemsida) har jag fått anledningar att förklara för olika intresserade skillnaden på i klimatfrågan relevant och icke-relevant “extremväder”.

Sker det en ökning av medeltemperaturen, lokalt eller globalt, så ökar också tillfällena med “extremväder” i form av värmeböljor. Men dessa utgör inga extra tilläggsargument för klimatförändringen, där ju redan medeltemperaturförändringen kan anses “extrem”. Men hade “extremväder” i form av antalet eller styrkan av stormar, skyfall mm ökat hade detta varit relevant tilläggsinformation eftersom dessa beror på temperaturens kontraster i horisontell och vertikal led, vilka inte nödvändigtvis behöver förändras för att den absoluta temperaturen gör det.

SMHI:s klimatindikatorer
Min insändare avsåg att rikta den intresserade allmänhetens uppmärksamhet till SMHI:s sidor med “klimatindikatorer”. Bland de många som uppsökt dessa sidor hittar vi en juridikprofessor (emeritus) i Lund, Torsten Sandström som på sin “anti-PK-bloggen” ger en okunnig och vilseledande tolkning av en av de diagram han hittat, “globalstrålningen” över Sverige sedan 1983.

Globalstrålningen över Sverige sedan 1983 enligt SMHI:s statistik.

Detta diagram tolkar nu Sandström som att en ökande utgående strålning från solen är orsaken till den globala uppvärmningen. Sedan kritiserar han SMHI för att ha “mörkat” detta och Sydsvenska Dagbladets ledarskribent Heidi Avellan för att inte fatta något: “I klimatfrågan driver etablerade medier dag efter dag en formlig kampanj mot CO2, utan att nämna solens strålning som tänkbar alternativ förklaring till uppvärmningen.” Riktig kritik av Sandström, men hans eget bidrag för inte diskussionen framåt, snarare tvärtom.

Vad säger nu SMHI?
Till den juridiska allmänbildningen hör att man ska läsa också det “finstilta”. Den text som finns på SMHI:s sida är inte ens “finstilt” och borde vara lättläst för alla. Läser man den får man veta:

1. “Globalstrålning” är inte, som Sandström missuppfattat saken, solen totalstrålning mot jorden, utan den inkommande strålningen till en viss ort, från hela himlavalvet. Det är lätt att missförstå ordet “globalstrålning” som den ankommande solstrålningen över hela “globen”, men att så inte är fallet förklaras på SMHI:s sida.

2. Denna “globalstrålning”, får vi vidare veta, beror dels på solhöjden, dels på molnigheten. Ökningen i diagrammet beror, som noga påpekas på SMHI:s sida, av att molnigheten över Sverige har minskat något. Bara om molnigheten hade varit konstant hade man, möjligen, kunnat dra några slutsatser om solens totala utstrålning. På andra orter, där klimatförändringarna givit en något ökad molnighet, skulle diagrammet ha visat minskande värden.

3. SMHI:s mätningar baseras på åtta markstationer runt om i Sverige. För att mäta strålningen som lämnar solen krävs helt andra mätningar, bla. med satelliter, och sådana har gjorts sedan länge. Det finns också en grupp vetenskapsmän, bland annat dansken Henrik Svensmark, som söker koppla denna solens “totalstrålning” med klimatförändringarna. Om detta var Torsten Sandström, när jag talade med honom, helt ovetande.

Vilseledande “klimatupplysning”
Vad en professor emeritus skriver på sin blogg är inte helt betydelselöst; hans titel och bakgrund har ju tyngd. Men värre blir det när en annan professor emeritus, i detta fall Ingemar Nordin som har en klar matematisk-naturvetenskaplig bakgrund, lyfter in Sandströms vilseledande text på sin egen klimatskeptiska sajt “Klimatupplysningen”.

Denna sajt innehåller ofta vettig kritik mot “klimatalarmister” blandat med lekmannamässiga reflektioner. Den har dock av huvudfåran av det svenska meteorologiska samfundet kritiserats för att vara “ovetenskaplig” och “desinformativ”, en kritik som jag hittills tyckt varit orättvis. Värdet av de vettiga inläggen har övervägt över lekmannareflektionerna. Någon systematisk “desinformation” har jag inte lagt märke till – förrän nu.

Fel som inte rättas
Alla begår vi fel, läser till exempel inte SMHI:s text tillräckligt noggrant eller synar inte gästskribenters inlägg tillräckligt omsorgsfullt. Det är mänskligt. Den kritiska punkten kommer när det blir uppenbart att ett fel ägt rum och bör rättas. Här har både Sandström vägrat inse att han missförstått vad som menas med “globalstrålning” och Nordin vägrat inse att artikelen aldrig borde ha publicerats.

Jag måste därför – aningen motvilligt – instämma i mina kollegors långvariga kritik emot “Klimatupplysningen” som varande “desinformativ”. Mina kollegor har sedan länge varnat mig för att de “vettiga” artiklarna på sajten haft till syfte att öka dess anseende och därmed prestigen hos de mindre vettiga eller helt osakliga bidragen.

Kränkt?
I våra dagar ska man ju “känna sig kränkt”. Jag har hittills lyckats undvika det, men nu är det färdigt. Jag känner mig nämligen kränkt av att någon, i synnerhet en akademiker, skulle kunna tro att vi meteorologer år efter år hade registrerat en ökande inkommande totalstrålning från solen utan att dra slutsatsen att detta var hela förklaringen till den globala uppvärmningen – något som det tog en juridikprofessor bara några minuter att inse!

När jag framförde detta argument svarade Ingemar Nordin demagogiskt och osakligt:

“Om du anser att Torsten Sandström missförstått grafen ovan så är det sannerligen inte hans fel utan SMHI-meteorologernas. Detta ständiga mörkande, detta ständiga hummande, detta ständiga ‘värre än vad vi trott’ osv, osv. är en stor skam för denna svenska myndighet. De vet, säger du, men de bryr sig inte om att ge en icke-vilseledande och neutral information via medierna till den svenska allmänheten. Skäms!”

Detta som försvar för att emeritusprofessorn inte kunde läsa innantill – eller inte ville!

PS: I en kommentar till artikeln om extremväder på FiB/K skrev jag att klimatforskare på SMHI sagt mig att deras modeller INTE visar någon speciell ökning av extremvädret (flera stormar och skyfall etc). Min sagesman var klimatprofessorn Erik Kjellström. När jag nämnde detta för “klimatskeptiker” hänvisade de mig till en färsk artikel i SvD där Kjellström verkade säga motsatsen: “Svenska forskare varnar för kraftigare skyfall” heter det den 20 oktober. Men det är inte vad Kjellström säger, utan:

“Anledningen till att traditionella klimatmodeller har underskattat skyfallens omfattning är att de på grund av datorkraftsbegränsningar har för låg upplösning. Beräkningspunkterna ligger på 10–20 kilometers avstånd. Därmed är det svårt att på ett bra sätt beskriva framväxten av ovädersmoln – cumulonimbus – som normalt har en diameter på högst någon kilometer.”

Med ökad datorkraft kan upplösningen ökas och frekvensen och styrkan av extremvädret bedömas mer realistiskt. Det blir alltså “kraftigare skyfall” i modellen, men inte nödvändigtvis i atmosfären.


PPS (2019-10-27, 10:30): Mitt PS verkar behöva ett förtydligande:

För att en datorbaserad väderprognos ska kunna prognosera ett skyfall på 30 mm krävs inte bara att det sker på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan att datormodellen överhuvudtaget är förmögen att producera så höga värden. Detta kräver bland annat att atmosfären beskrivs med tiotals kilometers detaljrikedom.

De första datormodellerna på 1960-talet hade en detaljrikedom på 300 km och då var kanske 10mm det bästa man kunde åstadkomma. Sedan minskade det gradvis och är nu nere på några kilometer och 30 mm låter sig lätt beräknas (plats och tid dock fortfarande ett problem).

Ska man göra beräkningar över ett sekel i stället för bara 5 dagar klarar inte ens dagens superdatorer med en adekvat detaljrikedom. Forskarna måste “förbättra” skyfallen med, säg, 20 %.

Med ökande datorkapacitet eller genom att bara göra över mindre områden kan detaljrikedomen ökas och datorn blir mer förmögen att också leverera högre och mer realistiska värden. Det var detta Erik K avsåg.

  16 kommentarer for “Vilseledande professorer emeriti

 1. Anders Åberg skriver:

  Varför blir ”lyssna på forskarna” komiskt? Att INTE lyssna på forskarna, men ändå ha en tvärsäker uppfattning i frågan, så som dom flesta så kallade klimatförnekare agerar är väl det avgjort mest komiska här.

  Vi vanliga lekmän har naturligtvis jättesvårt att bedöma en avancerad klimatsimulation och i en seriös diskussion är ödmjukhet från vår sida högst rimlig. Det enda vi egentligen kan göra är just att lyssna på forskarna. När båda sidor då hänvisar till forskning så får vi göra en trovärdighetsbedömning.

  Hela västvärlden har i åtminstone 100 år dominerats av fossilindustrins intressen. Ekonomiskt och medialt finns ingen starkare grupp.
  Deras intressen nu är att slå vakt om gjorda investeringar utan att missa tåget med den nya tekniken. Deras av dom själva ägda media jobbar naturligtvis hårt för det.
  Vill man begripa skeendet så måste man nog ha det som grund, plus att försöka se var dom seriösa forskarna finns.
  Det ger, vad jag kan se, ingen vacker bild av många av klimatförnekarna.

 2. Anders Persson skriver:

  Det finns ett par problem med att “lyssna på forskarna”. Dels så publicerar de sina rön i facktidskrifter och på ett språk som inte alltid är tillgängligt för gemene man. Jag avser här inte att det ofta skrivs på engelska utan att de riktar sig till andra vetenskapsmän.

  Ska de sedan vända sig direkt till icke-experter är de tvungna att förenkla budskapet eller till och med utesluta viktiga, men knepiga avsnitt. Jag har själv fått göra sådana förenklingar när jag skrivit på dessa sidor, till exempel om vikten av “hög upplösning” i modellerna.

  När kontakten med allmänheten går via medier får vi problemet att journalisterna sällan har någon naturvetenskaplig utbildning att tala om och ofta leds av vad som är “läsvärt”, d v s vad som är nytt eller sensationellt.

  Till sist har vi problemet med att rubriker och ingresser ofta sätts av helt andra personer än de som skrivit artikeln. Vetenskapsmannen kan då få sig tillskrivet åsikter han/hon inte har, vilket nyligen drabbade Erik Kjellström.

 3. Anders Persson skriver:

  Erik Kjellström meddelar mig nu på kvällen att jag inte hade fel som i insändaren i UNT hävdade att klimatmodellerna visar på ökande “extremväder”. Dock gäller detta enbart nederbörden, säger Erik. Vad gäller framtida stormar är scenarierna oklara.

 4. Martin Gustavsson skriver:

  Oavsett vilka man lyssnar på så är slutsatsen likartad:
  1. Det finns ett evident klimathot.
  2. Det finns andra utrotningsevent.
  3. Vi kommer ALDRIG kunna förutse klimatet.
  Rimligast är en god beredskap, d v s ett bra totalförsvar.

  Är det detta politikeradeln skapar? – Nej.

  I EU-konkurrensen prioriteras EU-byråkrati, frihandel som ökar transporterna, krig, bidrag till IS-avel och i kommunerna prioriteras galna projekt eller arvoden till dumma chefer, eller hör och häpna “hållbar tillväxt”…

  ”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.” /Al Bartlett, matematikprofessor (The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See)

  ”…allt ni kan prata om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni!” /Greta Thunberg (Tal till FN)

  ”Populations-stabilisering borde bli en prioritet för hållbar utveckling, inklusive ett starkt fokus på kvinnors och flickors egenmakt.” /Kofi Annan

  Vad gör V? – Utesluter flickornas försvarare!

 5. Anders Åberg skriver:

  Anders Persson!
  Ja, det var väl lite av det jag beskrev. Jag som lekman fattar inte allt forskarna säger och jag kan definitivt inte göra relevanta bedömningar av klimatsimulationer.

  Slutsatserna kan jag däremot oftast begripa och i diskussionen är det dom som blir intressanta. Jag kan också ta till mig när skeptikernas egen favorit Lennart Bengtsson själv dömer ut NIPCC:s skriverier som ett beställningsverk och säger att deras så kallade forskare inte finns publicerade i etablerade vetenskapliga media. Jag har inte heller sett någon visa på motsatsen.

  Av den märkliga tvärsäkerheten hos många skeptiker kan jag också dra slutsatser. Där syns alla tecken på en dold agenda.

  Jag kommer aldrig fram till någon tvärsäker uppfattning själv, men lägger jag till att följa pengarna så utfaller sannolikhetsbedömningen till skeptikernas nackdel.

  Det ställer mig på samma sida som Greta och jag kan verkligen inte se hur ”lyssna på forskarna” skulle vara komiskt. Motsatsen däremot är ju rent skrämmande.

 6. Anders Persson skriver:

  Anders Å!
  Jag vet mig inte ha kallat uppmaningen “lyssna på forskarna” komisk. Men det är inte så enkelt som Greta T får det att låta av skäl jag redovisat ovan.

  Vidare är Lennart Bengtsson inte “skeptikernas egen favorit”, tvärtom. Han verkar f n ligga illa till på den skeptiska “Klimatupplysningen” eftersom han, liksom jag, inte accepterar deras demagogiska stil.

 7. Anders Åberg skriver:

  Anders Persson!
  Det komiska stod Bertil Carlman för och nog sjutton har Lennart Bengtsson varit skeptikernas favorit bra länge. Hans namn dyker ständigt upp i deras inlägg.

  Bengtsson verkar, trots en annorlunda tolkning, dock stödja sig på IPCC:s rapporter, så det kanske inte går hem längre hos våra kära skeptiker. Ytterligare ett pinnhål neråt på trovärdighetsstegen för dom alltså.

 8. Bertil Carlman skriver:

  Ja, för bövelen Anders Å, hoppa inte på Anders P. Han står för det korrekta, han är den som på många sätt levererat det vetenskapliga material som fått mig att alltmer förstå komplexiteten även i meteorologiforskning. Även där är statistik ett mycket viktigt hjälpmedel, och som vi alla vet så blir det urval man gör väldigt betydelsefullt. Anders P har rekommenderat mig boken ”Tänka snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman (Psykolog som 2002 tilldelades ekonomipriset till A. Nobels minne). Den boken Anders Å, har lärt mig mycket om våra/mina ofta spontana funderingar som leder fel.

  Och det är definitivt komiskt när man ”skall lita på forskarna” (som är så splittrade i frågan), särskilt när ett barn säger det. Det blir för mig väldigt mycket ”halleluja”. Och Trond Andresens artikel, som jag refererar till ovan, är mycket tänkvärd. Rubriken är ”’Thunbergism’, identitetshysteri och scenförnekelse som härskarklassens religionsersättning”.

 9. Anders Åberg skriver:

  På med läsglasögonen nu Bertil! Det var dig jag hoppade på inte Anders P.
  Och ”lita på forskarna” är fortfarande inte det minsta komiskt. Det är tvärtom den enda möjligheten för oss lekmän att alls kunna ta till oss en så svår fråga som den om klimatet.

  Skeptikerna har sjösatt vad som verkar vara en ren bluff, nämligen att det inte alls råder någon större enighet i forskarkretsar om klimatfrågan. Jag kan inte hitta något stöd för det påståendet och varje gång jag läser skeptikernas tvärsäkra trams så blir jag bara mer övertygad om deras påträngande ovetenskaplighet.

  Om vetenskapen har rätt, vilket förefaller vara en rimlig hypotes, så är Greta T den som omsätter detta i konkret handling. Den handlingen består i att bygga en tillräckligt stark folklig rörelse som kan tvinga makten att gå från vackert prat till lagstiftning.

  Ni som hellre sitter vid sidan av och gnäller kan ju fundera på ett av historiens bättre citat “ett steg av verklig rörelse är värt mer än tio program” Karl Marx.

 10. Anders Persson skriver:

  Bland unga akademiker här i Uppsala talar man ibland om “emeritussyndromet”. Det är när någon spenderat så lång tid med att vara expert på något att denne tror att den är expert på allt och därmed också ofta övervärderar sin egen betydelse.

 11. Anders Persson skriver:

  Anders Å!
  Jag tror inte Greta T eller de flesta andra klimataktivister har läst några vetenskapliga rapporter, knappast ens IPCC:s. De litar till referat i olika medier, vilka i sin tur i bästa fall förenklar av pedagogiska skäl, i värsta fall “förenklar” därför att de har en egen agenda.

  Ett sympatiskt drag hos IPCC rapporterna, som nästan alltid försvinner i referaten, är att de “sannolikhetsbestämmer” sin utsagor. I sin senaste vetenskapliga översikt från 2013 är de noga med att påpeka, för varje utsaga, hur “trolig” den är.

  Känner jag mina Pappenheimare, både bland allmänhet och mediefolk, är detta med “osäkerhet” och “sannolikheter” (om än uttryckt kvalitativt utan otäcka siffror) något som de gärna blundar för.

  Den ton jag märker i IPCC:s rapport stämmer helt med den ton jag märkt när jag diskuterat med kollegor över de senaste 40 åren. Men när jag möter samma kollegor genom MSM har ofta osäkerheten och reservationerna försvunnit.

 12. Bertil Carlman skriver:

  ”’Vi som hellre sitter vid sidan av och gnäller kan ju fundera på ett av historiens bättre citat “ett steg av verklig rörelse är värt mer än tio program’ Karl Marx.”

  Ja vi funderar i vår gnällighet på vad ”verklig” betyder. Det är i varje fall inte alla de konflikter som blir allt hårdare inom bourgeoisien. Ett extremt exempel därpå är kampen mellan republikaner och demokrater i USA. Men det är klart Anders Å, ibland är det svårt att bedöma vad som är ”verklig rörelse”, rörelse som flyttar fram det arbetande folkets positioner.

 13. Anders Åberg skriver:

  Bertil C!
  Och ibland är det lätt att bedöma vad som är verkligt. Den kanske största demonstrationen i Sveriges historia gick av stapeln den 27 september i Stockholm i år och den handlade om klimatfrågan. Troligen var den till och med större än den mot löntagarfonderna, som enligt polisen samlade 50.000 deltagare.

 14. Anders Åberg skriver:

  Anders P!
  Dom som allra mest påfallande blundar för sannolikheter är klimatskeptikerna, i allafall den del av de som syns på olika bloggar. Där råder total tvärsäkerhet om att klimatfrågan är en bluff iscensatt av Rockefeller. Varje gång jag läser sådant faller deras trovärdighet till noll.

  Du har säkert rätt i att ytterst få lekmän har läst IPCC:s rapporter. Vad jag kan se finns dom inte heller på svenska. Jag har inte ens försökt, för jag vet att jag ändå inte kan ta till mig innehållet. Jag är dock ganska säker på att dom flesta skeptiker inte heller har gjort det, vilket gör deras tvärsäkerhet rent löjeväckande.

  Ödmjukhet inför frågan verkar prägla nästan alla klimatforskare och borde göra så även med oss andra. Att hänvisa till forskningen eller bara strunta i alltihop blir därför de enda kvarvarande seriösa alternativen för oss vanliga dödliga, och forskarna ensamma lär knappast rå på dom otroligt mäktiga krafter som ligger bakom den fossilbaserade industrin.

 15. Martin Gustavsson skriver:

  De kriminella bankirerna ligger bakom det som prånglas ut genom de medier de äger. De har intressen både i olja, kärnkraft och fossilfritt. Tvärsäkerheten och sekterismen är till för att skapa konflikt människor emellan. De lever på konflikt.

  ALLA klimathotare och klimatskeptiker skulle kunna enas 100% av att ekologisk hållbarhet, nedväxt till balans med naturen, samt en god beredskap mot alla slags utrotningsevent, torka såväl som istid, är toppen.

  Bankirmaffian skulle INTE gynnas av detta, eftersom det skulle stärka miljön, nationer och folk, därför är det inte heller den bankirlojala politikeradelns politik, utom för de partier som inte sålt sig till bankmaffian och inte grundlurats av dem.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.