Är det bra för klimatet att skrämmas för en näraliggande klimatkatastrof?

ubrikens fråga ska jag inte försöka svara på, jag ska bara försöka resonera lugnt och sakligt. Jag ska också fundera lite omkring vad jag läst och lyssnat till om olika ståndpunkter i frågan om klimatet och försöka komma till slutet av denna artikel utan att riskera att stämplas som varken klimatskeptiker/-förnekare eller klimataktivist. Sådan är min ambition, men jag är tveksam om det i dagens skadligt upphettade debattklimat – inte 2-3 ºC, utan till minst kokpunkten – är möjligt. Som jag ser det skär frågan rakt igenom det politiska fältet, höger eller vänster spelar alltså ingen roll.

Vi har i många år nu upplysts om att klimatet på jorden håller på att värmas upp (global warming) på grund av att människan under 200 år skapat sig energi genom att elda med fossila bränslen och släppt ut CO² i atmosfären till den milda grad att polarisar och galciärer nu smälter, tundran tinar och släpper ut all sin lagrade CO², havsnivåerna stiger och dränker stora tättbefolkade områden, värmeböljor och extremväder av alla slag blir allt vanligare, flyktingströmmarna ökar… Och, om inte världens forskare och politiker kan komma överens om att få ner CO²-utsläppen, så att uppvärmningen stannar på 1,5 ºC, kommer vår planet att drabbas av en (nästan) aldrig tidigare skådad katastrof – kanske i dignitet som det gigantiska meteoritnedslaget som utrotade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan.

Det här har fått även mig att börja källsortera, ta med en tygkasse till affären, köpa miljödieselbil, känna lite flygskam och… Ja, kort sagt intressera mig för att också dra mitt lilla strå till den stora klimaträddarstacken.

Nog är det märkligt
Så fort jag då till exempel gjort till rutin att ta med min tygkasse till affären – för att inte förpesta haven med mikroplaster – kommer någon saklig skeptiker fram med en förklaring om att bomullskassen är mer energikrävande i tillverkning än X hundra plastkassar och att plastkassarna skapar nyttig energi vid förbränning. Därför är plastkassen i affären ett miljövänligt alternativ, och höjd skatt på plastpåsar en vansinnig åtgärd (annat än för att dra in skatt till staten).

Och några år efter att jag fått 10.000 kr i rabatt för att jag köpte en miljödieselbil kom man fram till att dieselbilar släpper ut en massa skadliga partiklar, vilket nu lett till politiska beslut om att förbjuda dieselbilar på vissa platser.

Vad ska man då tro, blir förstås frågan? Ska man slå dövörat till och tänka att skeptikern och bilindustrin är högerpopulister och/eller Sverigedemokrater och att det därför är bättre att trots allt ta med tygkassen till affären om man vill rädda havsmiljön – och inte alls ha bil om man vill rädda klimatet? Eller ska man försöka bilda sig en egen uppfattning och handla efter eget förstånd? Jag har svårt att inte rekommendera det senare. Men det är som vanligt den svåraste vägen.

Ännu en motsägelsefull miljönyhet poppade upp häromdagen om mikroplasterna i havet. Vi fick då lära oss att det inte är Västvärldens rika länder som släpper ut plasten i havet. Den exporterar från Väst till Kina, Vietnam och Kambodja, som får betalt för att dumpa den i sina havsområden. Då slipper Västvärlden det problemet – så länge inte havsströmmarna för skiten tillbaka igen på något sätt. Och det är vad som nu sker.

Beställ boken!

Men åter till den globala uppvärmningen och klimatet. Medeltemperaturen stiger på jorden, det verkar vara ett faktum som alla är överens om. Jag har just läst Lennart Bengtssons nya bok Vad händer med klimatet? – En klimatforskares syn på jordens klimat (Karneval). Bengtsson är svensk klimatforskare i världsklass och bekräftar att medeltemperaturen sakta stiger på jorden. Visserligen är det av olika skäl mycket svårt att mäta temperaturändringar över långa tider, men det är rimligt att tolka tillgängliga mät- och andra data som att jorden är inne i en period av uppvärmning.

Men! Vad som orsakar denna uppvärmning kan knappast fastslås med någon säkerhet. Bengtsson menar t o m att den ökande CO²-halten i atmosfären har en marginell effekt och att andra faktorer förmodligen är av mycket större betydelse för den sakta stigande temperaturen på jorden.

Han gör en noggrann genomgång av alla kända klimatpåverkande faktorer och övertygar åtminstone mig om att frågan om “global warming” är mycket mer komplicerad än att CO²-utsläppen de senaste 200 åren är orsaken. Jag ska här inte närmare gå in på detaljerna, utan bara lugnt konstatera att för att fatta förnuftiga klimatpolitiska beslut bör man veta vad som kan få betydelse och inte famla i blindo eller ännu värre tala i tungor, vilket för närvarande blir allt vanligare.

Dilemmat med Preem i Stenungsund
Exemplet Preem i Stenungsund är intressant. De vill bygga ut en anläggning för att raffinera miljöskadlig tjockolja till mindre miljöskadlig brännolja för stora lastfartyg, vilka nu kör på den miljöskadliga tjockoljan med allvarliga utsläpp av svavel och annat i luft och vatten. Detta innebär att Preem kommer att öka sina CO²-utsläpp högst väsentligt. Men i andra ändan kommer lastfartygen att släppa ut mycket mindre miljöskadliga ämnen. Är det då förnuftigt att protestera mot Preems utbyggnad p g a deras ökade CO²-utsläpp? Miljööverdomstolen prövar för närvarande frågan. Om de ger tillstånd, vilket ur miljösynpunkt förefaller mest förnuftigt, blir det då protester för att folk i allmänhet tror att minskade CO²-utsläpp är det viktigaste för att hejda den globala uppvärmningen? Jag hade i alla fall tvekat att protestera – även om jag bott i Stenungsund.

Viktig bok
Det är mycket värdefullt att Karneval nu ger ut Lennart Bengssons bok. Där kan var och en ganska enkelt skaffa sig en överblick över klimatfrågan. Boken skulle möjligen kunna lugna ner den glödheta klimatdebatten, som blivit till en rent fnoskig vattendelare mellan “goda” och “onda” samhällskrafter idag.

Det faktum att jag som redaktör för denna blogg publicerade SWEDTV:s intervju med energiexperten Ebba Widding föranledde en gammal vän på vänsterkanten att påtala för bloggens läsare vilka obskyra krafter som nu grep omkring sig på denna blogg. Orsak; Ebba Widding utsågs av Föreningen Vetenskap och Folkbildning till “årets förvillare 2010 […] för sitt förnekande av det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen”. Möjligheten att Föreningen Vetenskap och Folkbildning den gången var ute i ogjort väder verkar för min vänstervän vara en otänkbar tanke. Denna typ av stillsamt ondskestämplande är i högsta grad osmakligt, men framför allt ovetenskapligt.

Jag uppmanar alla att – liksom jag nu försökt göra – sätta sig in i klimatfrågan en smula. Det behövs inte så hemskt mycket för att man ska förstå att frågan inte är så enkel som politiker och hela vår präktiga överhet – med sina mäktiga medier – låter oss förstå; att minskade CO²-utsläpp är den allra viktigaste framtidsfrågan. För så är det nog inte.

  32 kommentarer for “Är det bra för klimatet att skrämmas för en näraliggande klimatkatastrof?

 1. Jan Arvid Götesson
  2019-07-25 kl. 17:35

  Nej, jag ser ett frågetecken, beklagligtvis.

 2. Anders Persson
  2019-07-25 kl. 18:47

  Jag kan själv bidra med erfarenheter ur den vetenskapliga världen: i över 150 år har fysikerna betraktat Corioliseffekten, det som accelererar föremål i rörelse till höger på norra halvklotet (vänster på södra), som en ren tröghetseffekt, utan inblandning av riktiga krafter, t ex jordens dragningskraft (gravitationen).

  Det har varit 100% samstämmighet, konsensus eller vad ni vill i över 150 år. Den som påstod att dragningskraften spelade in skulle få underkänt i tentan, som om han sagt att vatten är lättare än is eller att jorden bara är 6.000 år.

  Jag har i över 20 års tid drivit en kampanj att detta är fel: dragningskraften är en mycket viktig, integrerad del av Corioliseffekten för rörelse över jordytan. Jag börjar nu få gehör för denna syn, vilket gläder mig och bekräftar att ingenting är säkert, inte ens i “de exakta vetenskapernas” värld.

  Bredvidläsning >>

 3. Margareta Zetterström
  2019-07-26 kl. 10:38

  Du uppmanar alltså bloggens läsare att själva ta reda på “hur dominerande eller hur marginell” den ökande CO2-halten i atmosfären är för den globala uppvärmningen och att rekommendera “vilka åtgärder som vore förnuftiga och verksamma i ett övergripande miljöperspektiv”. Du skriver: “Utred! Kom med fakta! Sammanväg! Handla!”

  Men har det då undgått dig att det är just de frågorna som FN:s klimatpanel sysslat med i flera decennier? Och att det är tusentals forskares upptäckter och slutsatser som utgjorde det vetenskapliga underlaget för Parisavtalet?

  De rekommendationer som olika länder 2015 förband sig att följa är säkert inte tillräckliga. Men första steget är väl ändå att trycka på för att dessa löften uppfylls. Som det nu är ökar koldioxidhalten i atmosfären i stället för att minska! Så ord måste följas av handling. Och det är just det rörelser som FridaysForFuture riktar in sig på. Alltså att Parisavtalet efterlevs – så att den globala uppvärmningen håller sig under 1,5 grader.

 4. Leif Strandberg
  2019-07-26 kl. 15:34

  Om det är den globala uppvärmningen, eller en helt vanlig rekordvarm vecka i juli som spökar, vet jag inte. Men namnen stavas lite huller om buller i denna tråd. Elsa heter Widding (inte Witting som är en känd läsforskare). Och den kända LCHF-doktorn i Medelpad heter Annika och inte Agneta. Dags för ett dopp.

 5. Knut Lindelöf
  2019-07-26 kl. 21:37

  Men Margareta Z!
  Om det inte är så att den ökade CO2-halten är den främsta orsaken, utan kanske något annat som orsakar den stigande temperaturen på jordklotet, vad gör vi då? Självklart har jag inte satt mig in i dessa “tusentals forskares upptäckter och slutsatser som utgjorde det vetenskapliga underlaget för Parisavtalet”. Jag vill bara tydliggöra att jag inte ser det som “omoraliskt” att föra fram kritikers synpunkter på delar i IPCC:s rapporter. T ex tillämpningen av klimatmodellerna. Kritiken låter bestickande, därför vill jag att det ska bli genomlyst och diskuterat i offentligheten. För mig är det obegripligt att detta är kontroversiellt. Och du får förlåta mig att jag ser Greta T-kampanjen som ett osakligt inslag i dessa svåra diskussioner. Mot unga kloka flickor är det omöjligt att argumentera. För övrigt vill jag upprkitigt tacka dig för att nu deltar i debatten.

 6. Anders Svensson
  2019-07-27 kl. 12:23

  Inlägget innehåller en del rejäla sakfel.

  Preemraff finns inte i Stenungsund utan i Lysekil och Göteborg. De ska bygga ut både i Lysekil och Göteborg, men det är bara Lysekil som diskuterats så här långt.

  http://blog.zaramis.se/?s=Preemraff

  Plasten exporteras inte från väst till Kina, Egypten, Indien, Pakistan, Nigeria, Vietnam, Laos och Kambodja (de länder där 80% av plastskräpet som kommer från 10 floder släpps ut) utan det är lokala förpackningar/lokalt använd plast som slängs och hamnar i havet. Länderna har ingen fungerande återvinning eller sophantering.

  http://blog.zaramis.se/2019/05/15/kvinnan-med-noll-koll-pa-geografi-rebecca-weidmo-uvell/

  Plasten i Europa eldas upp eller återvinns i huvudsak. Sverige importerar exempelvis en hel del för att elda upp det.

 7. Knut Lindelöf
  2019-07-27 kl. 14:45

  Stor diskussion på Facebook efter länk till denna artikel:

  https://www.facebook.com/knut.lindelof/posts/10219206999622085

 8. Knut Lindelöf
  2019-07-27 kl. 15:01

  Lysekil och Göteborg är det förstås. Utgick av gammal vana från gamla Scanraff i Stenungsund. Slarvigt 🙁

  Det andra sakfelet var intressant; varifrån mikroplasterna i havet kommer. Det kanske är som du säger och då körde jag slentrianmässigt på uppgifter från svensk Public Service och RT. Man ska kolla källorna och uppgifter bättre än vi gjorde här.

  Kvarstår dock skevheten i att Västvärldens stora ekonomier tydligen säljer plastsopor till fattiga asiatiska länder.

 9. Margareta Zetterström
  2019-07-27 kl. 20:09

  Knut L!
  Du skriver att du “ser Greta T-kampanjen som ett osakligt inslag” i diskussionen om klimatkrisen. Men “det enda” Greta Thunberg gör är ju att kräva att de som styr vårt land ska lyssna på FN:s klimatpanel och infria det som de lovade när de undertecknade Parisavtalet. Lyssna inte på mig, lyssna på forskarna, upprepar Greta ständigt. Genomför de åtgärder som är nödvändiga för att stoppa den globala uppvärmningen! Vad är det för osakligt i det?

  Eftersom Greta och hennes unga åsiktsfränder ännu inte får rösta gör de sin stämma hörd genom att skolstrejka och demonstrera, allt i syfte att påverka politikerna. Det handlar ju om dessa ungdomars egen framtid, de som ska leva med alla de problem som tidigare generationer varit med om skapa.

  Penguin Books har nyligen gett ut några av Gretas tal och inlägg som jag rekommenderar dig att läsa. Det är en knappt sjuttio sidor tjock bok som heter No one is too small to make a difference. Klart läsvärd och motsatsen till osaklig!

 10. Hans Andersson
  2019-07-27 kl. 20:29

  Klimathotet är det största politiska bedrägeriet i världshistorien.

  Målet med hotet gällande stigande temperaturer och avsmältningen är att vilseleda folk från den pågående globala omstruktureringen från nationellt självbestämmande och suveränitet.

  Makten ex vis centrerad i EU istället för svensk riksdag ett bra exempel. Överstatlighet med andra ord. Bestämmandet bort fån folket och över till de globala kapitalisterna. Där befinner vi oss nu.

  Man har lyckats skrämma skiten ur politiker och folk genom falsk forskning, forskningsfusk och rena lögner. Rom-klubben under Rockefeller var initiativtagare på tidigt 90-tal, en av de tunga krafter som genomför världshistoriens största bluff.

  Några exempel:
  Jorden temperatur stiger – fel den har sjunkit de senaste 20 åren.
  Havsnivåer stiger – stämmer men det beror på den stora kölden under tidigt 1800-tal då den upphörde, ännu idag 1-3 mm/år.
  CO2 stiger, men från 0.03% till 0.04%.
  Klimatet styrs av solens aktiviteter och regleras av molnsystemen

 11. Knut Lindelöf
  2019-07-28 kl. 7:26

  Margareta Z!
  Om FN:s klimatpanel satt på den slutliga sanningen om klimatet kunde jag kanske hålla med dig. Men det är ju bl a detta som är problemet, vilket allt fler kritiker framför. Det är det mitt inlägg handlar om.

 12. Anders Persson
  2019-07-28 kl. 9:16

  FN:s klimatpanel heter också IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dess tre arbetsgrupper avger vid utvärderingarna var sin delrapport. En delrapport behandlar de fysikaliska och kemiska vetenskapliga grunderna kring klimatförändringar. En andra delrapport gäller effekterna av klimatförändringar och den tredje samhällets möjligheter att motverka klimatförändringarna eller anpassa sig till dem.

  Den första är inom de “exakta vetenskapernas” ram, den andra mindre så och den tredje rent politisk. Det är bra att veta när man diskuterar vad “FN:s klimarpanel” anser. Man kan t ex vara överens med grupp 1 att temperaturen stiger, ha invändningar emot vad detta har inneburit för livet på jorden och ha ganska annorlunda uppfattningar om vad som ska göras.

  Sedan vill jag nog nyansera Hans Anderssons uppgift om att temperaturen sjunkit under de senaste 20 åren, genom att påminna om att de två kraftigaste El-Nino episoderna den senaste 65 åren inträffat 1997–98 och 2014–16 (vi hade också en mycket kraftig 1982–83).

  Tittar man på de tempaturkurvor som visas på nätet, blir man lite förbryllad, eftersom de som baseras på satellitmätningar av nedre troposfären inte helt överensstämmer med vad kurvor baserade konventionella mätningar visar.

  För det andra slutar kurvorna ganska lång borta, en del 2008, andra 2012 och de “färskaste” 2016, vilket ju var ett El-Nino år med kraftig uppvärmning.

  En kurva som slutar före 2014 kan, tack vare “toppen” 1997–98, ge intrycket av att temperaturen “sjunkit” sedan dess.

  Dessutom: i en del diagram framträder “toppen” 1997–98 mycket klart, i andra inte alls.

  Möjligheterna att “ljuga med statistik” är enorma, i synnerhet som alla föreställer sig att klimatförändringar kan ske över en kort tidsperiod.

 13. Bo Persson
  2019-07-28 kl. 15:31

  Hans Andersson!
  Kan det vara som du säger? Vi diskuterar klimatfrågan fram och tillbaka utan att det händer något. Det finns inte någon början och inte något slut. Samtidigt faller det traditionella höger-/vänster-systemet samman framför våra ögon. Och de som fortfarande tror på nationalstaten stämplas som idioter. Eller fascister.

 14. Hans Andersson
  2019-07-28 kl. 17:35

  Ur The First Global revolution av King och Schnyder 1973:

  ”Because of the sudden absence of traditional enemies new enemies must be identified. In searching for a new enemy to unite us we came up with the Idea that pollution the threat of global warming, water shortage, famine and the like would fit the bill… All these dangers are caused by human intervention and it’s only through changed attitudes that they can be overcome.

  The real enemy then is humanity itself”.

  Boken bygger på Romklubbens rapport 1972 benämnd The limits to Growth. Initiativtagare främst David Rockefeller och andra dignitärer från Romklubben.

  Detta är fundamentet till bedrägeriet gällande människans klimatförstöring. Här grundläggs villfarelsen att människans aktiviteter hotar jordens undergång. I scenariot ingår massiv propaganda, fusk från forskare, och jordens alla politiker samlade i global kamp samtidigt som nationella suveräna stater förintas.

 15. Hans Andersson
  2019-07-28 kl. 20:54

  Anders P!
  El Nino-fenomenen är väl alla överens om är naturligt återkommande fenomen och kan väl knappast kopplas till CO2-teorin?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.