Är jag nu en foliehatt?

Läser på sajten Illustrerad vetenskap följande: En pandemi är inte nödvändigtvis en mycket farlig infektionssjukdom med massor av dödsoffer – men den sprider sig allt snabbare och längre, än väntat, i stora delar av världen. Så är det, men före 11 juni 2009 var det just “en farlig infektionssjukdom”. Återkommer till detta.

Jag har alltid tänkt att en pandemi är en farlig influensaliknande virussjukdom som sprider sig över världen och drabbar stora delar av länders befolkning. Så har jag också tänkt att alla tänker. Men hur är det egentligen med denna pandemiförklaring?

Jag vill ogärna sprida mystiska konspirationsteorier. Att beskyllas för det är det mest föraktfulla man kan råka ut för, inte minst om man är bloggare. Det är som att bli uthängd som foliehatt, ni vet sådana där som sätter på sig en hatt av aluminiumfolie för att skydda sig mot tankeläsning och inflytanden från yttre rymden.

Men jag har trots detta börjat tvivla på rådande pandemibegrepp och på den enorma coronahajpen som nu pågått ett år och inte verkar ha något slut. Det är något som inte stämmer…

Farliga respektive harmlösa smittor
Det lär finnas många virussmittor som är näst intill harmlösa, som man idag kan detektera i våra avancerade laboratorier. Kanske en sådan ganska harmlös smitta ändå orsakar ett visst antal sköra individers död. Men, det är väl de farliga smittorna vi måste hålla koll på och skapa vaccin emot. Låter inte det rimligt? För det kan knappast anses rimligt att massvaccinera en befolkning för att rädda någon enstaka av de som råkade avlida i den där ganska harmlösa smittan.

Hur är det då med covid-19? Hur farligt är viruset? Enda rimliga måttet på farlighet är hur många som avlider av sjukdomen. Det är nu – som alla vet – inte helt lätt att säga, särskilt inte våren 2020 när ingen visste någonting om viruset. Men nu skriver vi februari 2021. Vi vet mycket mer om viruset, smittvägar, själva sjukdomen, behandlingar, vilka människor som är mest sårbara etc…

Men! vi vet inte hur många som dött i covid-19. Alla siffror som hela tiden återges i medierna är orimliga. Man kan fråga sig varför de hela tiden upprepas och visas i diagram. Det är väl av samhällsplikt. Ansvariga i våra stora medier anser sig väl bidra till folkhälsan genom att hålla människor rädda, så att de håller avstånd, använder munskydd, inte träffa vänner och anhöriga, tvättar händerna, spritar, isolerar sig, inte handlar mat i affärer… Men det kan lätt visas att dödssiffrorna är fake news. Alla vet detta, men man kör på ändå.

Alltså, hur farligt är då covid-19? Enda rimliga måttet är att undersöka den så kallade överdödligheten. Vi kan nu se tillbaka på hela 2020 och jämföra hur många som dog 2020 med ett normalår. Det visar sig då att cirka 6000 fler människor (de allra flesta multisjuka gamla) dött 2020 än normalt, vilket är ca 3000 färre än de siffror vi hela tiden matas med. Sammanlagt dog 97.164 personer 2020. År 1993 dog nästan lika många (97.008 personer). Dödstalen varierar ganska mycket år från år. Eftersom dessutom befolkningen ökar och antalet gamla också ökar kan man förvänta sig att dödstalen ska öka något varje år. 1993 dog 1,1 procent (97.008 personer) av befolkningen jämfört med 0,9 procent (97.164 personer) 2020. Men en viss överdödlighet kan man nog ändå se att det var 2020 på grund av covid-19.

Allt förnuft talar för att med de kunskaper man idag besitter om covid-19 så borde man tona ner panikstämningen och istället informera mer korrekt, alltså att covid-19 är ur folkhälsosynpunkt en relativt harmlös smitta, som man visserligen ska försöka undvika, men om man smittas är det för friska människor inte livshotande.

WHO och läkemedelsindustrin
Nu till ”konspirationsteorin” jag utlovade. Världens framtid tycks enligt alla auktoriteter nu hänga på läkemedelsindustrins olika vacciner. Covid-19-hysteri är en alldeles lysande affär för dem. Att de tjänar pengar på pandemin bevisar dock ingenting. Så här långt är det alltså endast lösa spekulationer.

Men 2009, efter svininfluensan, ändrades av någon anledning WHO:s definition av begreppet ”pandemi”. Kritik mot detta har framförts men är ganska okänd. Den säger att den nya definitionen är en ganska urvattnad beskrivning och kan medföra att vilken oskyldig smitta som helst som råkar sprida sig i flera länder kan klassas som pandemi. Alla säsonginfluensor till exempel. Den gamla definitionen innebar att pandemier skulle vara en farlig smitta med ett högt antal döda – stor överdödlighet – i flera länder.

Varför ändrades definitionen? Det var WHO:s generaldirektör Margaret Chan som den 11 juni 2009 meddelade ändringen och att därmed svininfluensan klassades som pandemi. Hon lär ha tagit råd från en speciell ”katastrofkommitté” med 16 experter som visade sig vara konsulter knutna till läkemedelsbolaget Glaxo Smith Klein. Detta är förstås komprometterande för WHO. Men om detta talas det alltså tyst om. Här ett inlägg om denna fråga som besvaras här.

Det kan alltså ifrågasättas om svininfluensan var en pandemi. Massvaccineringen då var förmodligen onödig, men alltså en lysande affär för vaccintillverkarna.

Här har vi alltså den möjliga konspirationen: Kommersiella intressen har lyckats skapa överdriven hysteri i världen för pandemier, på det att miljarderna ska rulla in i ännu högre tempo. Är jag nu en foliehatt?

Möjligen är också massvaccineringen mot covid-19 en ur folkhälsosynpunkt tveksam åtgärd. Inte många liv kommer att räddas med det. Men med den hysteri som skapats längtar även jag nu efter mina vaccinationssprutor för att smittskräcken i samhället ska lägga sig så att vi alla åter ska kunna knyta kontakter med andra människor på ett naturligt vis.

Det enda skäl jag kan se för alla smittskyddsinsatser är för avlastning av sjukvården. Och kanske det har varit skäl nog. Många tusen människor har ju vårdats, vilket inneburit en oerhörd påfrestning på en redan i januari 2020 alltför nyliberalt slimmad sjukvård.

Men frågan kvarstår. Är vi alla förda bakom ljuset av läkemedelsindustrin?

... är läst 33 gånger!

(Visited 18 times, 1 visits today)

  30 kommentarer for “Är jag nu en foliehatt?

 1. Crister Olsson skriver:

  Knut Lindelöf!
  Du skriver ”Det enda skäl jag kan se för alla smittskyddsinsatser är för avlastning av sjukvården.”

  Visst är det väl så. I början av pandemin sa Tegnell att det gällde att platta ut smittkurvan och anledningen till det var som jag tolkade det att han visste att sjukvården annars inte hade en chans att klara av alla som skulle insjukna. Många hade förmodligen fått avlida hemma när platserna tog slut. Sjukvården är nålsögat som måste hanteras. Det finns uppenbarligen både brist på personal och kompetens som inte kan åtgärdas på några månader.

  De som drabbas mycket hårt är de som står i långa operationsköer och som fortsatt får vänta på behandling. De har delvis glömts bort i rapporteringen. Du har rätt i att coronaviruset inte är särskilt dödligt av vad vi sett hittills men vi vet ännu inte hur det kommer att utvecklas. Nya mutationer kan vänta runt hörnet även om det är mindre sannolikhet att dödligare varianter uppträder. Det andra är de följdsjukdomar som covid-19 kan ge upphov till. Så många som 5-10% kan få sviter av covid-19 om man ska tro siffror som presenteras i media.

  Det stora problemet är sjukvården och det gäller säkert även globalt. De stora läkemedelsbolagen kan naturligtvis tjäna pengar och det är de ju till för i den ekonomiska ordning som gäller. De har säkerligen också en mycket bättre bild av framtida risker med nya sjukdomsframkallande bakterier/virus än vad våra beslutfattare i allmänhet har.

  Nu har det satsats enorma pengar på just vaccinforskning och det är ju positivt inför kommande framtida epidemier. Sedan är ju frågan hur forskning och utveckling ska ske. Ska det vara stora multinationella företag som står för den eller har nationalstater kapacitet att bygga upp en egen forskning och utveckling? Ordningen är för närvarande att staten/skattebetalarna står för utbildningen och företagen tar hand om frukterna.

 2. Rolf Nilsson skriver:

  Frågan är väl hur dödligheten sett ut om vi haft lika många vårdplatser som 93 och om äldreboendena haft läkare och syrgas. Man har ju fått ner dödligheten till hälften genom bättre rutiner på IVA under andra halvåret. Och behandling med medicin har, om jag förstått det rätt, inte varit i fokus. Konspirationer är väl legio i världen, man behöver ju inte tro på rymdödlor, pedofilringar och utomjordingar för det.

 3. Bertil Carlman skriver:

  ”Är vi alla förda bakom ljuset av läkemedelsindustrin?” Ja det är vi. Vi vet ju sedan lång tid att om det inte säljs tillräckligt med vapen, sjunker vinsterna för vapentillverkarna som då blir oroliga, t ex över den ”dumme” Trump som ville dra bort USA-soldater från Afghanistan.

  Bidenadministrationen har nu ”rättat till” detta. Likaså fortsätter den mycket aggressiva, men dessbättre allt mindre verkningsfulla utmålningen av fiender, Ryssland, Kina, Iran m fl. Sedan länge talar vi om det militärindustriella komplexet.

  Fler och fler analyser jag läser talar på samma sätt om Big Pharma. Hysterin har också en annan för de makthavande viktig effekt. Den bidrar starkt till att avväpna framförallt arbetarklassen. Nu skall vi efter många år av predikan om att vara sig själv närmast, i stället vara solidariska, acceptera munkavle, vars nytta är mycket dåligt bevisad, och vi skall träffas så lite som möjligt för att diskutera våra gemensamma problem och hur vi skall tackla dem.

 4. Jan Fredriksson skriver:

  Jag kan hålla med Knut i det han skriver. Jag känner också en stor förvirring kring siffror och det uppskruvade läget. Men samtidigt är det som Knut också skriver att sjukvården har drabbats otroligt hårt. Det märkliga och skrämmande är att Covid-19 kan slå hårt mot även till synes friska och starka människor i sina bästa år. Detta skrämmer mig och bidrar till mina försiktighetsåtgärder. Kan en 50-åring slås ut vad sker då inte med en 70-plussare?

  Att WHO ändrade definitionen på en pandemi på inrådan av personer med anknytning till läkemedelsindustrin är ju suspekt då det just gagnar deras intressen.

  Men samtidigt kan man fråga sig: Varför agerade Kina så här hårt om vi skall luta oss mot statistiken för överdödlighet som antyder att vi reagerat för hårt. Överdödligheten är ju inte så stor.

  Samtidigt kan man också fråga sig: Varför spelar all världens länder med i ett spel som i första hand gagnar läkemedelsindustrins intressen? Vi ser vilket kaos Covid-19 har skapat runt om i världen, inte minst i Väst. Covid-19 har bidragit till att skynda på den geoekonomiska och geopolitiska förändringen i världen till förmån för Kina. Den visar upp Västs svaghet och vi ser hur pandemin skakar om EU och visar dess oförmåga att hantera pandemin.

  Så för mig är det hela rätt förvirrande och gör att jag inte vet hur jag skall se på det hela. Jag ser också fram emot att få min vaccinspruta och få möjlighet att börja leva ett mera normalt liv.

 5. Bertil Carlman skriver:

  steigan.no har andra avsnittet av VisionTalks sänts. Mycket intressant. VisionTalks – Health, Lockdown & Human Rights | steigan.no “A big thank you to MD Charlotte J. Haug, lawyer Erlend Efskind and journalist and humanitarian Liv Ronglan this week. We look at the virus, the lockdown measures as they play out in Norway, similar to across the world, and the human rights inflicted. We ask: Are the lockdown measures in tune with what science says when listening to deeper medical, judicial and humanitarian knowledge?” Ja, de pratar norska.

 6. Rolf Nilsson skriver:

  Läser just en artikel här, ur vilken jag saxar detta: “As one example, take the case of thousands of coronavirus patients whose intubations induced their deaths since ‘evidence-based’ protocols. When frontline doctors like Dr. Kyle Sidell began making the case that COVID-19 symptoms are more akin to high altitude sickness (wherein alveoli in the lungs fail) rather than the typical flu-based respiratory problems, he was silenced for his ‘heresy’, and intubation was continued under the guise of ‘evidence-based best practice’.”

 7. Sven Andersson skriver:

  Ytterligare några år att jämföra med när det gäller total dödlighet:

  2002
  Döda totalt: 95009
  Total befolkning: 8 940 788
  Procent döda:1,06%

  2020
  Döda totalt: 97 164
  Total befolkning: 10 300 000
  Procent döda: 0,94 %

  2009
  Döda totalt: 90080
  Total befolkning; 9 256 000
  Procent döda: 0,97

  En annan fundering jag har är över påståendet att coronaviruset fungerar på ett hitills okänt sätt. Jag tror mer på att världssamfundet agerar på ett hittills okänt sätt. Vid andra influensor har viruset fått agera ut, utan lockdowns. Covid-19 har däremot fått bryta ut, lagts i malpåse ett tag, brutit ut igen osv. Inte konstigt att Covid-19 uppfattas som oberäkneligt.

 8. Dennis Zackrisson skriver:

  Knut L:s ursprungliga exempel med svininfluensan är mycket instruktivt. Där beslöts hals över huvud att “med berått mod” massvaccinera svenska folket. Det enda ovedersägliga resultatet av detta är de nära tusentalet ungdomar, vilka drabbades av livslång (såvittjagvet) narkolepsi. Skönt att covid-19-hysterin inte denna gång fick det sunda förnuftet att packa ihop! Huruvida det ö h t funnits någon överdödlighet i Sverige i covid-19 får framtiden utvisa. Allt blir inte kristallklart av statistik och allra minst temporära (och därtill pågående) dödstal, vilka av för mig obegriplig anledning fortsätter att basuneras ut av de dominerande msm-etermedia!

  Vad som redan nu står klart är dock att dödstalen för 2019 låg väsentligt under genomsnittet och speciellt då för de allra äldsta, 80+ och 90+! En viss korrigering under 2020 låg givetvis i korten.

  En annan, nu med god statistisk säkerhet, tydlig slutsats är att de sjukhusvårdade under hösten och början av vintern 2020-21 till väsentligen större andel vårdades på “vanliga” vårdavdelningar och inte på IVA med då åtföljande intubering och respirator. Vi kan konstatera att sjukvården har en mycket lärande organisation. Jag undrar om vi ändå inte i slutändan kommer fram till att det svenska decentraliserade beslutsansvaret ändå är till stor fördel vid en pandemibekämpning.

  Slutsatsen av det jag säger på nuvarande kunskapsstadium är att vi ska vänta några år innan vi gör slutgiltigt bokslut för denna pandemi. Men framför allt att vi ska se med skepsis på populistiska lösningar av typen att alla skulle tvingas på munskydd eller andra osäkra obetydligheter i dessa tider.

 9. Sven Andersson skriver:

  Dennis Z!
  Tillåt mig tvivla på att kunskapsläget blir bättre om några år. Tolv år efter svininfluensan 2009 har man kommit fram till att mellan 150.000 och 575.000 dog. Ingen vidare exakt siffra om du frågar mig. Frågan om man dör AV eller MED ett virus är svår att lösa. Jag tror att överdödlighet även i fortsättningen kommer att vara ett överlägset sätt att mäta epidemiers framfart. I vissa fall måste man i mer instabila regioner korrigera för naturkatastrofer, krig och dyligt.

 10. Bertil Carlman skriver:

  När jag nyss läste min morgontidning, SmP, fann jag rubriken ”Vaccinationen för Kronobergare 80+ skjuts upp – tidsbokningen ställs in”. Inne i artikeln ”Enligt Mikael Johansson (M) har Region Kronoberg inte fått någon förklaring till varför leveransen Modernas vaccin blir framskjutet och varför det blir en mindre mängd.” En sån pappskalle M.J. är! ”Inte fått någon förklaring”. Hur är det med läskunnigheten? Har han inte sett hur ”Ursula Gertrud von der Leyen” ställt till det med EU:s ”samordnade” beställning? Har han inte lärt sig hur Big Pharma funkar? Har han inte sett hur Ungern känt sig tvunget att köpa från Ryssland? Har han inte sett russofoben Bert Sundström, en svensk journalist, bli vaccinerad i Ryssland? Nä det senaste kom igår på TV så det har han kanske inte hunnit. Som min svärfar skulle sagt ”de e vackra pajkar, de där!” Tänk om det rört sig om en riktig pandemi!

 11. Arne Nilsson skriver:

  När man utgår från sina egna erfarenheter skall man vara mycket försiktig med att tro att dessa är allmängiltiga. Om många människor har samma erfarenheter kan det finnas ett mönster. Det finns en viss allmängiltighet i dessa erfarenheter.

  Jag tycker mig se två huvudtendenser. Den första är osäkerhet och otydlighet. Detta gäller allt ifrån hur viruset uppstod och överfördes till människan till hur det skall bekämpas. När det gäller det senare, hur pandemin skall bekämpas, finns allt från nedstängning, massvaccinering och flockimmunitet. Idag finns heller inga klara besked hur väl olika vacciner fungerar för olika grupper av människor. Otydliga budskap leder till osäkra och rädda människor. Detta är den andra huvudtendensen. När kunskapsläget ät oklart är det lätt luta sig mot någon man litar på. Frågan är: vem skall man lita på? För egen del är svaret: INGEN. Man måste bilda sig en egen uppfattning.

  I dagsläget är det enda rimliga att hålla avstånd och tvätta händerna.

 12. Bertil Carlman skriver:

  Nu är det inte bara lokala smålandspolitiker som inte kan ”läsa”. Igår kunde vi på TV se MP:s EU-parlamentariker, Alice Bah Kuhnke, bli upprörd över hur den inte alltför smarte utrikesrepresentanten från EU, Borell, totalt blivit utskåpad av den diplomatiskt oerhört skicklige utrikesministern Lavrov från Ryssland. Hon krävde ett stopp för Northstream 2! Inte fattade hon, att hon därmed trampade på en oerhört öm tysk tå! Hade hon inte en aning om de kontroverser som råder mellan Tyskland och Frankike i frågan? (Merkel-Macron för att vara mer precis, eftersom det också är en kamp om vem som står högst på gödselstacken i EU) Lika bra är väl det.

  Vi svenskar kan se att de politiker vi valt, och vars löner vi betalar, inte ens försöker sätta sig in i de viktiga frågor som är på tapeten, och som är enormt ekonomiskt betydelsefulla för EU:s mäktigaste land. Personligen tycker jag att det är lite kul dessutom. ABK är uppvuxen bara någon mil härifrån, i min svärmors födelseby.

 13. Gunnar Andersson skriver:

  En annan pusselbit; när WHO tillkännager att det är en pandemi, så får vaccinproducenterna ansvarsfrihet.

 14. Dennis Zackrisson skriver:

  Sven A!
  Givetvis kunde jag uttryckt mig tydligare genom att i stället formulera mig om “fakta” i stället för “kunskap”. Då hade skillnaden framstått klarare. Fakta är ju som dom är och kunskap är ju tolkningen av dessa. Och därvid finns naturligtvis alla möjligheter att hamna på olika ställen. Som t ex Bertil C som tvärsäkert utropar: “Tänk om det rört sig om en riktig pandemi!” Ja, tänka fritt är stort men tänka rätt är större, tänker jag!

  Läkemedelsindustrins “fribrev” har vi all anledning att uppmärksamma. Läs gärna den svenske läkaren Peter Rosts utmärkta studie “Sjuka pengar – en svensk insider skakar läkemedelsindustrin” från 2007 (amerikansk originalupplaga året innan) och krydda sedan med hans på samma fakta grundade thriller “Vargflocken” om CIA och läkemedelsindustrin, utgiven samma år. Då får vi lite mer att tänka på!

  Annars vill jag understryka Arne Nilssons kloka maning att “hålla avstånd och tvätta händerna” i efterföljd av den store rorsmannens tänkande: “Imperialismen må vara en papperstiger, men den har riktiga klor”. Bättre att ta det säkra före det osäkra och betrakta pandemins verkningar som verkliga, även om den nu inte skulle vara “riktig”, enligt Bertil Cs bedömning,

  Samtidigt bör vi akta oss för att använda pandemin som ett beläte där allt elände kan skyfflas ner. Som när det på radionyheterna alldeles nyss talades om att pandemin “orsakat” nedläggningen av nöjesindustrin. Det kan vi ju alla konstatera är oriktigt. Restaurangernas ekonomiska problem är ju i huvudsak orsakade av helt och hållet politiska beslut! Vi måste tänka själva och se igenom snömoset i diverse media!

 15. Leif Strandberg skriver:

  Bertil C!
  Tyvärr är det inte bara ABK som är lite okunnig och inte riktigt vet vad hon säger. Även vår försvarsminister behövde en rejäl fusklapp igår för att kunna tvåla dit Åkesson i den s k grisdebatten. Det gick inte så bra ändå. Men vem är förvånad. ”Våra” folkvalda talar ju hela tiden från manus som ”någon annan” skrivit. Jag gissar att det är husbondens röst som talar, för att fortsätta med metaforer från djurens värld. Husbonden verkar bo i Bryssel, granne med Biden.

 16. Bertil Carlman skriver:

  ”Jag tror mer på att världssamfundet agerar på ett hittills okänt sätt.” skriver Sven A. ”Jag tycker mig se två huvudtendenser. Den första är osäkerhet och otydlighet.” skriver Arne N. ”Men samtidigt kan man fråga sig: Varför agerade Kina så här hårt om vi skall luta oss mot statistiken för överdödlighet som antyder att vi reagerat för hårt.” skriver Jan F som avslutar ett inlägg med ”Så för mig är det hela rätt förvirrande och gör att jag inte vet hur jag skall se på det hela. Jag ser också fram emot att få min vaccinspruta och få möjlighet att börja leva ett mera normalt liv.” Jans fundering är universell.

  Tack för artikeln Knut. Den har gjort att många viktiga frågor ventilerats. Jag har fått mycket ”input” (och redan förmedlat en del per telefon till hustrun). Och vi måste också förstå att om nu vi, som jag tror ändå är relativt väl läskunniga och självständigt tänkande människor, både ser och själva känner förvirringen, hur är det då med majoriteten av svensk befolkning?

 17. Bertil Carlman skriver:

  Tänk att Dennis Z. vet vad det är att tänka rätt. Skamsen måste jag erkänna att jag inte är säker på vad det är. Men jag vet att bland annat många läkare blir illa utfrysta om de vill ifrågasätta en del av lockdownpolitiken. De anklagas för att inte tänka rätt.

 18. Lise Blomqvist skriver:

  Bryr mig inte om vad det kallas som nu pågår, men sanningen är att sjukdomen är svår för de flesta som drabbas. Även yngre vältränade människor kan hamna i långvarig sjukdom, och den är inte rolig. De jag känner som drabbas uttrycker på olika sätt att “detta är ingening jag önskar någon annan”. Därtill kommer långtidscovid som drabbar främst yngre aktiva kvinnor – den kan leda till år i rullstol.

  Så – oavsett hur man räknar på dödstal och ekonomi – så är detta ett lidande vi ska begränsa så mycket som möjligt.

 19. Mats Larsson skriver:

  Håller helt med Lise Blomqvist. Har goda vänner som hade nära-döden-upplevelse av covid-19.

  Just att det verkar helt omöjligt att förutsäga på individnivå hur den kommer att slå är obehagligt.

  Hur yngre kvinnor kan drabbas kände jag inte till, tack för den informationen.

 20. Dennis Zackrisson skriver:

  Bertil C!
  Du kanske inte förstod att det var det lilla ordet “riktig” jag ifrågasatte i ditt “omtänkande”! Hur som helst finner jag det oerhört skönt att ha meningsutbyte med någon som tänker sig “veta” hur en riktig pandemi ser ut! Jag undrar dock fortfarande hur det är eftersom du inte upplyst oss andra om detta!

  Att kunna skilja mellan att tänka rätt och tänka fritt är nog åtminstone lika värdefullt som att kunna åtskilja rätt och fel i tänkandet!

 21. Vi kan nog vara hyggligt överens om att Covid-19-viruset är otillräckligt beforskat så här långt. Snart sagt var vecka upptäcks någon ny egenskap som med tiden har att hanteras i sjukvården och av regering, olika myndigheter, 21 regioner samt i 290 kommuner plus deras medborgare. F n de muterade mer smittsamma varianterna från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien som förefaller få effekt på verkningsgraden hos existerande vaccin. Sydafrika stoppade härom dagen Astra-Zenecas vaccin av den orsaken. Likaså detta med en palett av olika långtidseffekter efter Covid-19-smitta som alltför länge klassats av läkare och Försäkringskassa som inbillning, försök till fusk eller någon sorts psykiska problem.

  Bäste Dennis, Du har nog rätt i att det kommer att dröja innan vi kan göra ett faktabaserat bokslut över pandemin och dess konsekvenser. Kanske 2022 i bästa fall. Då kan man räkna med någorlunda säkerhet på överdödlighet, med korrigering för att sjukfall/dödstal i säsongsinfluensa, kräksjuka och bl a mässling i stort sett försvunnit. I andra vågskålen ska man nog lägga utebliven/uppskjuten behandling för hjärt-kärlsjukdom, KOL, cancer etc, som lär påverka dödstalen framöver. Vi får tyvärr vänta och se.

  Här ett citat från Facebook av statsministerkandidaten Ulf Kristersson: “Ska de som bor i utsatta områden alltid prioriteras framför de som inte gör det? Ska trångbodda alltid prioriteras framför de som bor själva? Eller papperslösa prioriteras framför de som bor här lagligt?” Allt apropå Folkhälsomyndighetens justering av prio-listan för vaccinering i fas 3. Snabbt följd av liknande och värre kommentarer från SD. Bortsett från det självlysande underklassföraktet, är det ur smittskyddssynpunkt helt kontraproduktivt. Både för dessa människor, deras omgivning och för en redan hårt belastad sjukvård. Dessvärre backade FHM, de tog fegt bort sin ändring dagen efter.

  I denna Coronatid är jag priviligierad. Bor (ofrivilligt efter en serie dödsfall) ensam i en stor lägenhet med 40 bokhyllor, billigt därtill. Inga lån/skulder. Umgås bara med E och hennes lilla brorsdotter M en gång/vecka. Inte många pensionärer med leukemi har det så. Trots husarrest-tristessen klagar jag Fan ta mig inte! Men nog skaver det rejält att Covid 19 av politiker och myndigheter tillåts slå så hårt mot det gamle Strix kallade “underklassen”. Vilket tyvärr säger om vilket sig förhårdnande klassamhälle Sverige nu är…

  Ta vara på er!

 22. Lise Blomqvist skriver:

  Mats Larsson!
  Tydligen är det så att äldre och män, i synnerhet överviktiga rökare är överrepresenterade bland dem som dör i covid-19. Nu börjar bilden också klarna vad gäller dem som drabbas av långtidscovid. Där är bilden mer osannolik; det är unga kvinnor 30–55 år, yrkesaktiva och vältränade som drabbas värst. Och ingen vet ännu slutet på deras sjukdom. Skrämmande bilder i reportaget från P1.

  Men yngre män med liknande liv kan också drabbas. I min närhet finns en 45-årig Vasaloppsåkande trebarnspappa. Han insjuknade i mars och fick uppleva fyra veckor av svår sjukdom och därefter en trötthet som aldrig tycktes ge med sig. Han behövde inte sjukhusvård, men genomgick ordentliga undersökning där det bl a visade sig att han inte hade minsta problem med syreupptagning(!), hjärta eller något annat. Ändå så sjuk.

  Den gången visade ingen annan i familjen tecken på covid, Men nu, februari, ligger mannen, hans fru och tre tonårssöner bekräftat smittade av den brittiska varianten. Fysiskt upplever mannen det den här gången som om det vore en helt annan sjukdom, som en svårartad säsongsinfluensa. Han är alltså sjuk för andra gången och finns inte ens med i statistiken över dem som vårdas på sjukhus.

  Önskar att folk kunde sluta stirra på siffror och dödstal och inse att detta är en sjukdom som ingen vill ha, oavsett utgång.

 23. Bertil Carlman skriver:

  OK Dennis!
  Knut skriver “Den gamla definitionen innebar att pandemier skulle vara en farlig smitta med ett högt antal döda – stor överdödlighet – i flera länder. Varför ändrades definitionen?” Förstår du nu?

 24. Gunnar Andersson skriver:

  Lise B!
  Vilka är det som har matat oss med “siffror och dödstal” det senaste året?
  Nu visar det sig att hysterin har varit överdriven. Och det är bra att det kommer fram.

  Nu kommer vi istället att matas med annat att oroa oss för, eftersom nedstängningen måste fortsätta.

 25. Dennis Zackrisson skriver:

  Bertil C!
  Mitt svar får nog bli ett lite tveksamt NEJ. Klassningen av sjukdomar till epidemier och sedan pandemier är ju en rent administrativ åtgärd. Precis som när sjukvården går från stabsläge till förstärkningsläge och därefter till katastrofläge (eller vad man nu eufemistiskt valt att kalla slutstationen). Innebörden av detta har ju bara administrativa förändringar som slutresultat. Typiskt den moderna, rationella förvaltningen, där ratio är det som gäller fullt ut och intellectus förvisats till fotnötter och fromma förhoppningar. På så vis blir ingenting på riktigt utan allt på låtsas! Till överhetens och byråkratins fördel.

  Om vi ska börja skilja på “riktiga” och vadå? falska? pandemier bör detta grundas i klara fakta. Såväl Hans M som Lise B pekar på flera sådana.

 26. Lise Blomqvist skriver:

  Gunnar Andersson!
  De som matar mig med siffror är alla dessa hobbyepidemiologer, här och i andra fora. De som verkar tro att vi befinner oss i Vasaloppet eller världsmästerskap eller liknande, klickande siffror siffror kors och tvärs.

  Psykologiskt kan jag förstå att detta är ett sätt att hålla oron ifrån sig. Som att jag ibland kollar dödsannonserna och blir glad över att de flesta (annonserade) är födda tidigare än jag.

  Denna galna värld vi lever i.

  På alla fora mäter herrar – faktiskt bara herrar – Sveriges ranking i listorna över vaccinerade, döda, smittade, bra eller dåliga restriktioner etc.

  Är det ett sätt att hålla ångesten stången?

  Det enda vi vet är att vi alla ska dö.

  Vi kan skjuta på dödsdagen något genom att sluta röka, sluta kröka, äta bra och röra på oss. Men det är förstås enklare att skylla på statistiken. Eller Tegnell.

  Åhhh, så less jag blir på detta.

  Hörni gubbar där ute,
  ni kan inte räkna bort era risker att dö,
  ni kommer att dö. Jag lovar.
  Det är jättesäkert.

  Så försök då, stillsamt
  och på det sätt ni föredrar
  försök förlika er med livets förutsättningar.
  Ekens löv faller visserligen väldigt sent, men till slut faller de.
  Så är det också med oss.

  Inget fel att ha lite kul innan sista lövet faller.

 27. Olof Öberg skriver:

  Knut L menar att ”den så kallade överdödligheten” är det enda rimliga måttet på hur farligt covid-19 är, och drar sedan utifrån 2020 års dödstal slutsatsen att det nog var ”en viss överdödlighet” men, underförstått, alls inte så allvarligt som i allmänhet görs gällande.

  Det finns en tydlig svaghet i det resonemanget: den överdödlighet som statistiken visar är beräknad på dödstalen under ett år där restriktioner av olika grad var gällande större delen av året. Dessa restriktioner, och kanske ännu mer de allmänna rekommendationerna, har med säkerhet påverkat smittspridningen – och därmed sannolikt också dödstalen. Den faktiska överdödligheten säger med andra ord inte hur covid-19 skulle påverkat dödstalen under ett år UTAN restriktioner, d v s som alla andra år som siffrorna kan jämföras med, och kan inte användas som ett mått på hur farlig smittan är jämfört med andra liknande sjukdomar. (Det är för övrigt inte osannolikt att restriktionerna påverkat dödstalen även för andra smittsamma sjukdomar, och därmed det totala antalet döda under året. I och för sig inte heller att uppskjutna operationer och överbelastad sjukvård kan ha påverkat dödstalen åt andra hållet.)

  Denna svaghet i resonemanget borde man kunna se vare sig man tycker restriktionerna varit överdrivna, eller för svaga, eller för den delen rätt så lagom. Eller i princip bra, men illa hanterade.

 28. Jan Hagberg skriver:

  Visst måste vi kunna diskutera mediehajpen kring (obegripliga) dödlighetstal, det vi länge matats med runt C-19. Utan att bli kallade konspirationsteoretiker, foliehattar. Att artikeln börjar med att försvara sig mot den sortens anklagelser säger oerhört mycket om dagens förvrängda debattklimat. Blir ständigt ett oväsen som undviker sakfrågor. Larmet om sjukdomens dödlighet har använts för att dölja vårdens kaotiska organisation, kärnproblemet idag.

  Ur en av Sven Anderssons kommentarer ovan kan skönjas att Sverige genom åren då och då haft svårare influensaperioder än nu – utan att det då larmats. Finns mycket att hämta ur en mer djuplodande statistik. Om ganska stora regionala och etniska skillnader i dödlighet under det gångna året. Anders Tegnell anträdde någon gång försiktigt det spåret, varpå gatloppet tog över direkt – och frågan försvann omedelbart från dagsljuset.

  Mot bakgrund relevanta fakta måste frågan ställas, om den påbjudna nedstängningen ens är rimlig!

 29. Bertil Carlman skriver:

  Naturligtvis måste jag erkänna fakta. I kampen om att få sista ordet är jag en, som man numer ofta säger, riktig ”loser”.

 30. Knut Lindelöf skriver:

  Olof Ö!
  Instämmer helt i att även mitt resonemang har svagheter. Därför för jag just ett resonemang utan att vara tvärsäker.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.