Sydafrikas president Cyril Ramaphosa anländer till Kairo inför ett fredsmöte den 21 oktober 2023. (Foto: GovernmentZA, Flickr, CC BY-ND 2.0)


Det liberala arabiska lägret menar att ICJ:s utslag kommer att leda till en fredlig lösning av den palestinska frågan, medan det folkliga lägret har förlorat sin tilltro till internationella organisationer inklusive ICJ. Det skriver As`ad AbuKhalil* speeciellt för Consortium News 24 feb 2024. Översättning Henrik Linde och Redax.

Israel kommer för alltid att vara fläckat med etiketten folkmord och dess supporters kommer alltid att vara anklagade för att ha understött folkmord efter att International Court of Justice förra månaden fattade beslutet att det fanns ett prima facie** belägg för att ställa Israel inför rätta för folkmord.

Till och med mäktiga utländska lobbyister kommer att ha svårt att skaka av sig detta stigma. Fry är helt bortkastat på vanliga medborgare i USA som tvingats betla otaliga miljoner dollar och fått sig serverat alltför många lögner för att hålla fast vid en bild av moralisk överlägsenhet.

Om ett arabland, och inte Sydafrika, tagit upp frågan om folkmord, hade USA och andra supportrar till Israel lätt kunnat avfärda det hela genom att framhålla ett eländigt förflutet av brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av sin regering.

Men detta var Sydafrika, som med tanke på deras egen efterlevnad av mänskliga rättigheter sedan slutet av apartheidtiden, och den höga demokratistandard och jämlikhet som ligger inbäddad i den Sydafrikanska konstitutionen, blivit en moralisk ledare inte bara bland utvecklingsländer utan i hela världen. Sydafrika är en moralisk supermakt, medan USA har reducerats till mobbare.

Sydafrika är nu den som leder den ”fria världen” och inte USA, Nato och dess koalition av tidigare kolonialmakter. Sydafrika är den nya moraliska supermakten – utan innehav av kärnvapen. Dess mjuka makt liknar inte USA:s, som kamouflerar naken aggression och andra makters underordning.

Araberna splittrade

Det finns två läger om ICJ:s dom i arabvälden. De liberala intellektuella, som är finansierad av Gulf despoter och/eller NATO regeringar och Soros insisterar på att araber aldrig skall ge upp sin tro på den ”internationella gemenskapen” (ett kodnamn för NATO:s folkmordsallians) och internationell lag och mänskliga rättigheter.

Det är grundläggande för detta läger att få bort araberna från tanken på inverkan av beväpnad kamp och motstånd. De vill underminera motståndsrörelser i Mellanöstern genom att upprätthålla att det finns en ”fredsprocess” och att västvärlden – återigen – menar allvar denna gång om att nå en fredlig uppgörelse av den palestinska frågan. Detta läger betraktar ICJ:s dom som ännu ett nytt tillfälle att få rättvisa på fredlig väg genom internationella organisationer.

Det andra lägret, som talar mer för en fri arabisk opinion, betraktar föreställningen om internationell lag och mänskliga rättigheter som västliga regeringars fuffens och verktyg för att befästa deras dominans över folken i söder.

Dessa vill lugna ner och vilseleda dem att tro att rättvisa kan återställas genom internationella fora. Det faktum att en månad efter ICJ:s domslut fortsätter Israel med sitt folkmord i Gaza samtidigt som västliga regeringar fortsätter att stödja och sponsra är ett bevis på begränsningarna och även impotensen hos internationella organisationer.

Hamas popularitet

Uppkomsten av fenomenet Hamas är en manifestation av populariteten och tron på väpnad kamp. Araber har tillbringat år under lidande av israelisk aggression och ockupation medan de blivit lurade av befintligheten av en så kallad ”fredsprocess” som skulle lösa palestiniernas problem.

Å andra sidan firar många araber världsdomstolens förnedring av Israel genom att sätta folkmordsetiketten på dess krig i Gaza.

Och för första gången används folkmordsuttalanden av israeliska ledare (vars uttalanden går tillbaka ända till tiden före apartheidstatens grundande) som lagliga bevis för avsikten att begå folkmord enligt internationell lag.

Men araberna är vana vid att USA skyddar Israel från alla former av internationell laglig ansvarighet. Från FN:s generalförsamlings delningsplan år 1947 – när USA mobbade och mutade andra länder för att skapa de nödvändiga rösterna (Se Walid Khalidis bok From Haven to Conquest) – till den nuvarande rättegångsordningen i Haag tillgriper USA vanligen mutor, trickeri, påtryckningar, skrämsel och hot om sanktioner mot stater och individer för att nå de resultat man önskar.

Deltagare anländer till det särskilda mötet för uppmärksammandee av den internationella dagen för solidaritet med det palestisnka folket 29 november 2023. (Foto: UN Photo/Mark Garten)

Det undgick inte arabisk uppmärksamhet att inte en enda arabisk stat vågade skicka in petitionen till World Court eftersom de fruktade USA:s och dess underdåniga vänners vrede. Jordanien uttryckte inledningsvis en vilja att utfärda ett stödjande dokument i Haag men tyckts senare ha kommit med undanflykter enligt denna rapport.

Även den palestinska myndigheten (som är beroende av ekonomiskt stöd från NATO:s regeringar och skatteintäkter som Israel samlar in) följde lydigt USA:s order angående palestiniernas upprepade hot att utmana Israel vid internationella institutioner och fora.

Araber har jublat över att Israel slutligen förtjänade sina folkmordsmärken även om domstolen inte beslutade att Israel verkligen har utfört folkmordshandlingar. Men att domstolen begärde att Israel förhindrar förekomsten av folkmord och inlämnar en rapport i detta avseende efter en månad visar på att ett land som av David Ben-Gurion förklarades vara ”ett ljus för folken” nu ses som en moralisk paria – kanske inte av västerländska regeringar men av de flesta utvecklingsländer och stora delar av västerländsk folkopinion.

Staters reaktioner på Sydafrika mot Israel i ICJ. (Foto: Alonso Gurmendi, Wikimedia Commons, Public domain)

Tidvattnet har vänt

När jag först kom till USA, identifierade sig stora delar av den amerikanska befolkningen med Israel och inte med Palestina med ett förhållande av 6 eller 7 till 1. Idag är ungdomen i USA splittrad i sitt stöd mellan Hamas och Israel. Detta var otänkbart för bara 40 år sedan.

Det sydafrikanska målet mot Israel bröt igenom en tjock mur av västerländskt försvar av Israel. Det är ett precedensfall som inte kan vändas tillbaka. Israel kommer inte att ha möjlighet att tvätta bort stigmat av folkmord hur många resolutioner som än produceras av USA:s kongress. Människor världen runt förstår att kongressen är underordnad AIPAC.

Sydafrika har stått upp mot USA:s hegemoni och öppnat vägen för Kina att samla mer mod till att stå upp mot USA:s kontroll av internationella organisationer.

Dock finns där ett behov av försiktighet. För det första var domen inte särskilt meningsfull. Den varnade Israel för att föröva folkmord men den krävde inte vapenvila. Den överlämnade också till Israel att rapportera om sitt eget folkmord. Folkmord är ett alltför allvarligt brott mot internationell lag så domstolen borde ha utsett en speciell utomstående kommission till att döma om förhållandena och inte överlämna det till Israels välvilja.

Trots Sydafrikas mod och ICJ:s beredvillighet att ta upp frågan var Israel skyddat av den västerländska koalitionen som löjligt nog höll fast vid att yttrandena av officiella  israeler (i vilka klara intentioner till folkmord kunde registreras) skulle avvisas eftersom de inte representerade officiell politik.

Föreställ er att nazisters uttalanden om judar uteslöts i Nürnberg eftersom den ene eller den andre officielle nazisten inte representerade officiell policy. Säkert är att Israels president och försvarsminister står mycket högre upp i regeringens hierarki än vad Eichmann gjorde i Nazi regimens.

Domen är just ytterligare ett tecken på att den internationella ordning som inrättades efter sovjetunionens kollaps håller på att gå isär inför våra ögon. Systemet av västerländsk hegemoni och orättfärdighet måste demonteras för världsfredens och rättvisans sak. Och bara Republiken Sydafrika kunde mobilisera modet att bryta mot systemet. Även Kina och Ryssland misslyckades med detta.

Sydafrikas representanter till vänster, Israels till höger, 15 domare i förgrunden 11 januari under under det öppna mötet i Internationella domstolen i Nederländernas huvudstad Haag, angående folkmordsanklagelserna mot Israel. (Foto: ICJ)

I propagandasyfte slungar USA beskyllningar om folkmord mot sina fiender även om inte några bevis finns. Ingen arab, ja ingen förnuftig människa, skulle någonsin ta USA:s beskyllningar mot Kina seriöst. Att Kina skulle ha begått folkmord mot muslimer.

I Gaza har vi nu klara fotografiska bevis på folkmord. Vi ”vet det när vi ser det” som var domaren Justice Potters ord i Högsta domstolens om pornografi.

Det preliminära utslaget av ICJ (det slutliga avgörandet kan ta månader eller år med USA arbetande för att säkerställa att det inte kommer tidigare) är en politisk milstolpe. Inte en internationell juridisk.

Dödandet fortsätter

Folkmordet i Gaza fortsätter obehindrat efter beslutet i Israels parlament. I kraft av ovillkorligt stöd från västvärlden visas ingen återhållsamhet över huvud taget i kölvattnet av domen.

Men Sydafrika visade att västvärlden inte är världens framtid. Det västerländska monopolet för internationell moral måste brytas för världens befolknings skull. USA och Israel (och resten av folkmordskoalitionen) är inte glada för domen medan USA fortsätter att officiellt motsätta sig eld upphör i Israels självförsvars namn.

Kommer domen att göra araber och människor i utvecklingsländer i allmänhet mer mottagliga för att tillgripa internationell rättvisa?

Det är väldigt osannolikt särskilt som domstolen inte visade på något sätt att stoppa aggressionskriget fastän den har förmågan att göra det. Det är International Criminal Court som skapades för att kompensera för ICJ:s oförmåga att förverkliga maktbeslut. Och ICC har på grund av USA:s mobbing varit sovande under detta krig.

Sydafrika tog ledningen tack vare de modiga palestinierna i Gaza. Deras uppmaning är att det är hög tid att förändra världen.


* As`ad AbuKhalil (född 16 March 1960) är en libanesisk-amerikansk professor i political science vid California State University, Stanislaus. Han är författare till Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and Americas New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) och hade den populära The Angry Arab Blog.

** ”Vid första anblicken”

Föregående artikelEN GLASKLAR HISTORIESKRIVNING OM PALESTINA
Nästa artikelLättläst och initierat om Palestinakonflikten
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.