Den 14 juni skrev jag – med anledning av en tidigare kommentar av Jan Götessonom möjligheten att åtala de ansvariga för Sveriges krig i Afghanistan. På det följde en kort diskussion. Här återkommer nu Jan Götesson med ett mer genomtänkt förslag till uppropstext. Låt oss diskutera vidare och se var vi hamnar.

Upprop: Åtala de ansvariga för Sveriges krig i Afghanistan

Vi undertecknade medborgare och organisationer uppmanar de rättsvårdande myndigheterna att väcka åtal mot de personer i Sveriges ledande skikt som utan folkviljans hörande kastade ut Sverige i krig i och mot den suveräna staten Afghanistan. Denna handling var rimligen brottslig enligt Brottsbalken 19 kapitlet 2 §: ”Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes, om det ej är högförräderi, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och högst åtta år.” Vi menar att orden ”med … utländskt bistånd” vore tillämpliga i detta fall, om en undersökning klarlägger de kontakter med främmande makt som ledde till Sveriges inblandning. Intet tvivel råder om att svenska förbands insatser i Afghanistan utgjorde delaktighet i ”krig eller andra fientligheter”.

Detta upprop är inte ett upprop från vänster eller från en fredsrörelse. Vi skriver under i sorg och vrede över att Sveriges mest omistliga fosterländska värde och dyrbaraste nationella skatt, fredsperioden efter 1814, har brutits av oansvariga och dåraktiga svenska ledare. Vi inbjuder såväl kulturkonservativa och nationellt sinnade svenskar som vänstersinnade och liberala medborgare att underteckna.

Lagen säger icke att krigsanstiftan vore tillåtet om kriget kan rättfärdigas. Oavsett vad man tycker om motiveringen för Sveriges krigshandlingar är detta irrelevant. Lagen utgår från att Sveriges fred skall bevaras, och krigsaktivism med utländskt bistånd är brottsligt oavsett syftet.

Tjugo år har gått sedan de brottsliga handlingarna inleddes. Rättsfall har dock visat att domstolar har möjlighet att taga ställning till när preskriptionstiden skall anses ha börjat löpa. Vi anser också att det är möjligt att en opartisk åklagare skulle finna att legalitetsprincipen inte utesluter ett åtal.

[underskrifter]

Föregående artikelDen medborgerliga plikten mot orätten – Julian Assange 50 år
Nästa artikelTHE FIGHT FOR SWEDEN´S FUTURE BEGINS
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

4 KOMMENTARER

 1. Ska det inte stå ”SOCIALDEMOKRATER, vänstersinnade och liberala..”? Vi utesluter ju inte någon att tänka efter, ta ställning och sedan underteckna.
  Jag undertecknar gärna.

 2. ”Vi skriver under i sorg och vrede över att Sveriges mest omistliga fosterländska värde och dyrbaraste nationella skatt, fredsperioden efter 1814, har brutits av oansvariga och dåraktiga svenska ledare. Vi inbjuder såväl kulturkonservativa och nationellt sinnade svenskar som vänstersinnade och liberala medborgare att underteckna.” Så står det i uppropet. Bra. En sorts sorg känner också jag. Men mindre vrede då sådan är svår att känna mot ”dåraktiga”.

  Vi ser nu hur t ex BoJo avser att skicka en grupp SAS-soldater från Storbritannien till Afghanistan; nu när USA håller på att avveckla sin olagliga verksamhet där. Detta beteende från BoJo måste betecknas som dårskap. Å Afghanernas vägnar borde jag kanske känna vrede mot detta. Men det jag känner är mest förundran, förvåning över att en statschef i ett f d imperium idag verkar tro att detta imperium på något sätt skulle kunna återupprättas. Men så är det. Statscheferna i EU och USA (åtminstone) fjärmar sig mer och mer ifrån den nya världsordning som nu växer fram.

  Självklart bör de ”oansvariga och dåraktiga svenska ledarna” få känna av det svenska folkets sorg och vrede!

 3. Bra text men stryk ”oansvariga och dåraktiga” – det skapar bara onödig låsning och onödigt bortfall av tänkbara undertecknare. Ansvaret hos ledarna framgår ju ändå.

 4. Ulf Nilsson har rätt. Stryk ”oansvariga och dåraktiga”.

  Leif Strandberg: Jag vill undvika politiska partiers namn. Problemet är att ”liberal” nu kan uppfattas som en partibeteckning, men jag tror att de flesta uppfattar det som en syftning på de liberalt sinnade som finns hos moderaterna, partiet liberalerna, centerpartiet och andra partier.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.