Att se lite längre

Att-se-lite-langre1

Invandrare – Bild av Torsten Billman

Vintern 1974­-1975 inbjöd Folket i Bild/Kulturfront några svenska konstnärer att presentera sina ”Svenska Bilder” och berätta om tillståndet i Sverige. Torsten Billman bidrog med fyra grisailleträsnitt i stort format och särskilda reproduktioner av snitten kunde beställas genom tidningen.

Vilhelm Mobergs utvandrarepos hade aktualiserats av Jan Troells filmer och Billman
valde att göra en personlig kommentar med sviten Utvandrare, Invandrare, Nybyggare och Ett brev. I Mobergs böcker har invandrarnas förhållande till den indianska urbefolkningen en mycket undanskymd roll. Vilket säkert var typiskt för den grupp av invandrare vars öden Moberg skildrar. (se rättelse bland kommentarerna)

Billman väljer att se lite längre, att lyfta fram följderna för dem som befolkade norra Amerika och nu undanträngdes och utsattes för ett folkmord. Bilden Invandrare, som vi ser ovan, kan ses som en allegori som skildrar konsekvenserna av invandringen. I Nybyggare och Ett brev återkommer i bildens fond en indiansk ryttare som blir allt mindre. I den sista bilden knappt synbart avtecknande sig mot horisonten.

Svenska politiker, opinionsbildare och massmedia är sedan en tid helt fixerade vid den akuta flyktingsituationen. Förvisso en viktig fråga men ensidigheten i agerandet är samtidigt ett tecken på att man varken vågar tänka sig in i vad som egentligen är orsaken till flyktingströmmarna eller vad som kommer att bli dess långsiktiga konsekvenser. Man vägrar ståndaktigt att försöka se lite längre.

Efter den USA­-stödda militärkuppen i Chile den 11 september 1973 kom en ström av flyktingar till Sverige. Sedan har flyktingar kommit från det sönderbrutna Jugoslavien, från det militärt och organisatoriskt krossade Irak, från det sedan fyra år attackerade Syrien och nu också från det sedan fjorton år bekrigade Afghanistan.

I alla dessa fall har USAs politiska och militära inblandning varit av avgörande betydelse. Det är uppenbart att amerikansk politik inte utgör en lösning utan själva orsaken till problemen. För den som har viljan och förmågan att se lite längre är ett godkännande av Värdlandsavtalet och ett ytterligare närmande till Nato inte bara oklokt utan en dumhet.

År 1962 bildades NIB – Nämnden för Internationellt Bistånd – som år 1964 ombildades till SIDA – Swedish International Development Authority. Målsättningen var att hjälpa utvecklingsländer på plats. Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor inom det egna landet för dess invånare.

Nu har målsättningen blivit en helt annan. Vi skall i stället ge människor som möter hot och svårigheter i sina hemländer möjlighet att leva ett bättre liv här hos oss i Sverige. Och som erkänsla för vår gästfrihet få hjälp att lösa vår sjukvårdskris genom färdigutbildade läkare och lågavlönad vårdpersonal som kan ta hand om våra gamla när vi själva inte attraheras av arbetsförhållanden och lönevillkor.

En vinnande kombination för såväl de flyktingar, som nått hit, som för oss svenskar kan det tyckas. Men se lite längre. Är inte behovet av dessa välutbildade invandrare bra mycket större i de söndertrasade länder de kommer ifrån. Och finns inte där, liksom här, en äldre generation med stort behov av hjälp och stöd på sin ålders höst.

Nu råder en märklig enögdhet i synen på de makthavande i världen. När det gäller president Obama ignoreras bombningar av länder och Läkare utan gränsers sjukhus. Samt otaliga drönarattacker. Obama är fortfarande en hedersknyffel medan president Putin blivit allas hackkyckling. Där huvudskälet är att han upphävt Nikita Chrusjtjovs hugskott att ge Krim som gåva till Ukraina och i stället möjliggjort en folkomröstning som med stor majoritet stött återförenandet av Krim med Ryssland.

”Stor oordning råder under himlen” skulle nog Mao Zedong ha sagt och oordningen är just nu allra mest framträdande i Sydvästasien. USA har, sedan de inledde sitt angreppskrig mot Irak, skapat och underhållit det kaos som råder i området. Sedan fyra år har de också medvetet spritt det vidare till Syrien.

En ljusning skönjes i det stöd Ryssland ger Syriens lagliga regering. Samordnade aktioner mellan landets marktrupper och de flygstyrkor Ryssland bidrar med är en
förutsättning för att driva tillbaka dem som angripit landet. Sedan öppnas möjligheten för återuppbyggnad och då behöver landet sina medborgare.

Fler bilder av Torsten Billman på satirarkivet.se

  14 kommentarer for “Att se lite längre

 1. Anders Persson skriver:

  Vetenskapens värld i SVT har kört en politiskt korrekt vinklad version av de första människorna. I gårdagens avsnitt blev det nästan parodiskt. Homo Sapiens sägs ha utkonkurrerat neandertahlarna genom att föda mer barn, leva i större grupper och vara mer sociala. Make love – not war, verkar dessa våra förfäder ha tyckt.

  Om bondpojkar från Delsbo genast kommer i slagsmål när de möter bondpojkar från Järvsö eller Ljusdal, varför skulle det bli annorlunda när Homo sapiens mötte Neandertahlare?

  Men hade neandertahlarna levt i de små grupper, som de påstods ha gjort, hade de förintats av inavel. Troligare, enligt min amatörmässiga uppfattning, är att Homo sapiens behandlade dem som kolonisatörer alltid behandlat de folk som de trängt undan: dödat eller förslavat en del och våldtagit deras unga kvinnor. Det förklarar mer än väl de 1-3% neandertahlinflytande som finns i våra gener.

  På en del ställen i programmet (22-23 min, 39-40 min, 51-52 min), ser man hur Homo sapiens breder ut sig efter EXAKT samma vägar som dagens flyktingströmmar. Det ger associationer att dagens européer är “neanderthalare” som kommer att försvinna sedan de mer alerta syrierna m fl har etablerat sig! Kanske det, de missbrukar ju inte alkohol.

 2. Leif Strandberg skriver:

  Jag håller med dig Henrik i allt du skriver. Men om Mobergs utvandrarepos har jag en annan åsikt. Jag minns när jag som 15-åring (1965-66) läste alla delarna – i ett rus av glädje och kunskapsfröjd – att jag blev förvånad (och lärde mig massor) över skildringarna av indianfördrivning och indianuppror. Stora delar av sista boken präglas ju av upproret. Jag vill till och med mena att dessa kapitel öppnade internationella ögon på mig så att jag strax därefter kunde kliva in i De förenade FNL-gruppernas arbete.

 3. Henrik Linde skriver:

  Tack för påpekandet Leif!
  Det är bara för mig att konstatera att min uppmaning att se lite längre i lika hög grad gäller mig själv.

  Jag plockar fram ”Sista brevet till Sverige” ur bokhyllan och redan när jag läser förordet inser jag att den delen av utvandrarserien har jag aldrig läst.

  Jag ber Vilhelm Moberg och alla andra om ursäkt och inser att jag har en spännande läsupplevelse framför mig.

 4. Ola Inghe skriver:

  Anders P!
  Det är svårt att veta vad som hände för 45 000 år sedan, men de åsikter som Anders raljerar över är inte så uppenbart fnoskiga som han vill få det till, i sin iver att dra tvivelaktiga analogier av SD-typ till nutiden, på temat de utrotningshotade nordborna kontra de alerta (våldtäktsbenägna?) syrierna.

  För det första: argumentet att små sociala grupper leder till dödlig inavel är sant bara om dessa grupper är endogama, vilket inget tyder på. Endogami har aldrig varit vanligt bland jägar-/samlarfolk, utan främst kvinnor har regelbundet flyttat till granngrupper och fått barn där, d v s. exogami. DNA-analyser visar ändå på att neandertalarna hade lägre genetisk variation än samtida Homo sapiens, men detta torde snarast bero på att den totala populationsstorleken åtminstone tidvis varit väldigt liten.

  För det andra: Även organiserat våld i form av krig var mindre vanligt bland jägar-/samlarfolk än bland jordbrukare. Ett viktigt skäl är att jordbrukare genom sin odling investerar mycket resurser i en viss markplätt, vilket ger dem starkare omedelbara motiv att försvara territorium mot inkräktande grupp – med krig som följd. För en jägar-/samlargrupp med dess mera extensiva och mobila markutnyttjande är det kortsiktigt mera rationellt att vika undan vid en konfrontation med en starkare inkräktande grupp. I ett längre perspektiv leder dock även detta beteende till att den svagare gruppen tenderar att hamna på sämre jaktmarker, med lägre nativitet som följd. Vilket, med reservation för att jag inte själv hört det, verkar vara vad SR-programmet påstår.

  För det tredje kom neandertal-DNA in i Homo sapiens – med eller utan våldtäkt – genom att (ett fåtal) neandertalmän befruktade Homo sapiens-kvinnor – inte det omvända. Hela upptäckten av inslaget av DNA-gener blev möjlig först när ny teknik möjliggjorde för Svante Pääbo m fl att analysera hela genomet. I det dessförinnan analyserade mitokondrie-DNA:t, vilket utan omkombination ärvs bara på moderslinjen (spermier saknar mitokondrier), finns inget neandertal-DNA.

 5. Herman Nilsén skriver:

  Anders Persson!
  Det beror på vilka syrier du avser. Innan kriget fanns det ett antal arabiska kristna grupperingar som hade vin till söndagsmässorna om inget annat och som nu flytt hit, och Chateau Musar från grannlandet Libanon (som mycket väl kunde ha blivit en del av Syrien under mellankrigstiden, det var mer av bondröta till skillnad från de andra sju provinserna att de inte gick upp i landet) finns fortfarande kvar i Systembolagets beställningssortiment.

  Sen apropos “att tänka längre” som Henrik Linde skriver – När jag läste Jan Jörnmark sist slog det mig varför vi i Sverige faktiskt haft en “tradition” sedan 1970-talet att ta emot flyktingar från Långtbortistan – Vi har haft gott om tomma miljonprogramslägenheter ganska jämnt över hela landet sedan vi lade om bostadspolitiken 1970 och främjade villabyggande och småningom brf:er framför hyreskaserner i perifera förstäder och samhällen. Få medel-Svenssons idag (två vuxna med två inkomster och två barn) bor i en klassisk miljonprogramshyresrätt p g a alternativen ger “betalt för att bo” (värdestegringar på egendomen inte minst samt ränteavdrag, på mindre orter t o m lägre nettokostnader jämfört med hyresrätt m m). Därför har svensk integrationspolitik sedan 1970 kännetecknats av ett Moment 22 (även om det började synas mer på allvar efter 1990 när arbetsmarknaden vek rejält) – Antingen placeras folk i “hålor” eller i “betongen”, på ingetdera ställe finns något som kan kallas stadsliv eller tillgång till vettig lokal arbetsmarknad eller några “urinvånare” att samspråka med bortsett från samhällets utslagna. För fastighetsägarna (ofta kommunal allmännytta) har dessa hyresgäster i sin tur betytt garanterade hyresinkomster från lägenheter som inte ens 1968 var särskilt efterfrågade (men som då kunde hyras ut p g a bostadsbristen samt att även alternativen som egnahem var stenhårt kapitalreglerade genom Gunnar Sträng och svåråtkomliga även för de med normalinkomster). Det som sker nu är att de bostäderna inte längre finns kvar samtidigt som vi fått en enorm invandring som särskilt nu när vintern kommer hade behövt en varm lägenhet. Tältläger är å andra sidan inget nytt, men 1989 när polacker tältade på åkrarna utanför Eslöv var å andra sidan inte samordningen mellan Invandrarverket och kommunerna lika välutvecklat som nu, nu finns det å andra sidan inga lägenheter kvar att förmedla någonstans oavsett vilken kommun man än ringer till.

 6. Leif Strandberg skriver:

  För att i viss mån skapa en länk mellan Henriks och Anders olika/men kanske sammanhängande teman (om smålänningar, indianer, Neandertalare och andra Homo Sapiens – Neandertalare räknas även de som Sapiens, Homo Sapiens Neandertalis, och vi är Homo Sapiens Sapiens) kommer här ett litet citat (fritt ur minnet) från Nybyggarna:

  Karl Oskar får hjälp av sina landsmän att uppföra nya stockhuset och vid en vila utspinner sig följande samtal: “Aldrig att jag toge mig en indianska”, säger KO. “Ja, hade du inte Kristina skulle du nog krypa på”, säger den rollfigur som Hasse Alfredsson spelar, och fortsätter: “Det sägs att att di är lite trånga där nertill – men annars är det inge fel på dosan”.

  (Nej, detta inlägg är inte genus-certifierat – jag vet?)

 7. Anders Persson skriver:

  Tack Ola för en väldigt sakkunnig kommentar som jag inte har några invändningar emot.

  Däremot kliar jag mig, som f d utlandssvensk, återigen i huvudet över mina landsmäns egendomliga fixering vid SD. Associationen på slutet om oss “neandertalare” är helt och hållet min och skämtsam. Jag tror inte SD skulle göra en sådan jämförelse.

  Den inledande ironin om “politisk korrekthet” riktade sig, som jag nu efter Olas kloka utredning inser var fel, emot den vanligt förekommande strävan till bakåtprojicering, att i historien tolka in tendenser som man vill befrämja idag.

 8. Ola Inghe skriver:

  Leif!
  Taxonomi kan olika forskare ha olika uppfattning om men, som Wikipedia konstaterar: “The Neanderthal is generally classified by biologists as the species Homo neanderthalensis, but a minority considers them to be a subspecies of Homo sapiens (Homo sapiens neanderthalensis).”

  Klart är att neandertalarna har en lång historia av separat evolution från Homo sapiens (sapiens) och är genetiskt mycket mera avlägsen från alla folkslag idag, än dessa är inbördes. Den framlidne finlandssvenske paleontologen Björn Kurtén spekulerade i romanen “Mammutens rådare” om ett möte mellan neandertalare och H. sapiens i Ålands skärgård under en s k interstadial under senaste istiden, som ledde till ett barn. Detta barn (minns ej könet men jag tror det var en dotter) växte upp och blev kraftfull men kunde – likt en mula – ej få egna barn på grund av det genetiska avståndet. Så stort var alltså inte avståndet har det visat sig, men forskare som studerat vad som hänt med de i H. sapiens inkommande neandertalgenerna menar sig ha sett tecken på selektion emot en del av dem, vilket kan inträffa om det genetiska avståndet börjar närma sig att bli väl stort för fruktbar avkomma.

 9. Erik Skoogh skriver:

  Ser ofta i medierna att man skriver syrianer när man menar syrier. Syrianer som är en kristen folkgrupp har inget förbud mot alkohol. Men även Alawiter, den muslimska minoritet Assad tillhör, är rätt svala i tron och tillämpar koranen pragmatiskt så lite vin är ok! Sedan har vi de kristna; araber, armenier, greker o s v, som är katoliker och ortodoxa, som HN nämner ovan. Sedan finns judar och druser som också dricker alkohol. Men de flesta har kanske flytt idag. Syrien var före kriget en väl fungerande och tolerant sekulär stat. Väl fungerande får ses i jämförelse med länderna i omgivningen. Störst missnöje fanns bland sunniter som är i majoritet men som hölls tillbaka av den balans mellan de olika religiösa grupperna som Baathpartiets makt vilade på.

 10. Leif Strandberg skriver:

  Ola I (och andra),
  I det där TV-programmet framförs tanken att Neandertal-människorna lyckades återskapa/imitera pilspetsar som Sapiens-gänget hade skapat vid ett helt annat tillfälle. Detta utan att de träffade varandra! Om detta är riktigt – så vill jag nog mena att Neandertalmänniskorna hade kognitiva förmågor som liknar Homo Sapiens Sapiens – i den delen (förmågan att kunna tillgodogöra sig artefakter), i alla fall Kurténs tankar om Neandertalarnas intresse för begravningsblomster tyder på samma sak. Om jag därmed kommer att tillhöra en minoritet så får det bli så. Jag är van att tillhöra smågrupper …

 11. Henrik Linde skriver:

  Konstnären Torsten Billman (1909-1989) presenteras i Satirarkivet.

  Bildserien om utvandrarna visades i fjärde årgången av Folket i Bild/Kulturfront, på sidorna 2, 3, 4 och 5 av nr 2 år 1975.

  I Küllike Montgomerys bok Torsten Billman, Bildförlaget Öppna Ögon, 1986, finns bilderna i stort format på sidorna 123, 124, 125 och 126.

  I den omfattande boken om konstnärens liv och verk, TORSTEN BILLMAN BILDMAKAREN, redigerad av Dan Lennervald och utgiven år 2010 av ABF Norra Halland i samarbete med Hallands konstmuseum finns bilderna på sid 294-295 och Billmans arbete med bilderna beskrivs på sid 288 och 297.

  Båda böckerna finns till salu på Bokbörsen och TORSTEN BILLMAN BILDMAKAREN kan också beställas från Hallands Konstmuseums webbutik.

 12. Tommy Sjöberg skriver:

  1989-90 arbetade jag vid Masthuggstorget i Göteborg i det f d sjömanshemmet, men då tillfälligt boende för bostadslösa missbrukare kallat “Ankaret”. På 2:a våningen fanns ett rum som ej användes och hade väggmålningar av Torsten Billman, kanske finns
  dessa kvar ännu.

 13. Ola Inghe skriver:

  Leif S!
  Att “sapiens” betyder “förnuftig” eller “vis” har inte med den taxonomiska och biologiska frågan om två populationer ska räknas som olika arter eller inte att göra. Det är grad av reproduktiv isolering som är det viktiga – även om biologiska systematiker kan tvista i det oändliga såväl om exakt hur kriterierna ser ut för att räknas som egen art, som om hur kriterierna ska tillämpas i varje konkret fall. Neandertalarna skulle till och med kunna vara smartare än vi moderna människor i alla möjliga avseenden, utan att det på något sätt påverkar om de ska räknas som en från oss skild art eller ej.

 14. Henrik Linde skriver:

  Hej Tommy Sjöberg!
  Jag skickade din fråga om Billmans väggmålningar vidare till Janne Svensson i Eskilstuna som intresserat sig mycket för Billmans bilder och som för några år sedan gjorde en utställning på stadsbiblioteket i Eskilstuna där han bland annat visade sin stora samling av Ex Libris som Billman gjort för olika personer.

  Janne Svensson skickade frågan vidare till Dan Lennervald, redaktören för TORSTEN BILLMAN BILDMAKAREN, som berättar följande:

  Fresken som Billman gjort finns fortfarande kvar och det kommer en video om Torsten Billman – förhoppningsvis klar i januari-februari 2016 med tre filmer SVT gjort där konstnären medverkar. Videon görs i anslutning till monografin Torsten Billman, bildmakaren. När boken kom till fick vi en privat bandupptagning tillsänd oss från en anhörig till Håkans Persson på Maneten i Göteborg. Håkan intervjuade Billman om Göteborgs-fresken. Kring denna intervju har vi byggt ett eget program om fresken i Göteborg. Videon (DVD eller Bluray Disc.) kommer distribueras genom: ingegerd.film@hotmail.com

  På Wikipedia läser jag: Det Nya Sjömanshemmet på Masthuggstorget inhyser bland annat (i Billmansalen) konstnären Torsten Billmans berömda al frescomålning – på nästan 20 meter (två väggar) – Till sjöfolket – Havets arbetare från 1944 som bekostades av Sveriges Redareförening, Västra kretsen.

  När jag letar vidare finner jag att Sjömanshemmet nedlades den 1 juli 1972.

  Billmans arbete med fresken beskrivs på sidorna 174 till 197 i TORSTEN BILLMAN BILDMAKAREN illustrerat med en lång rad färgbilder.

  I Küllike Montgomerys bok Torsten Billman berättas om hans fresker på sidorna 91 till 116.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.