Bitte Assarmo

Vad är svensk folkkultur?

Jag har i ganska många år skrivit om svensk kultur, och i synnerhet svensk folkkultur. Uppvuxen i ett arbetarhem, med rötterna i det gamla Fattigsverige och med nära band till de generationer som kom före min egen, har jag levt med denna kultur i min vardag ända sedan jag först såg dagens ljus. Och jag…