söndag, 16, juni, 2024
Skribenter Artiklar av David Brolin

David Brolin

David Brolin
1 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
är författare, bibliotekarie och idéhistoriker. Bland annat skrivit Omprövningar (2015) om svenska renegater. Arbetar sedan några tillbaka på en doktorsavhandling om fascisten Per Engdahl. Är knuten till historikerämnet vid Åbo Akademi. Även vistats i Myrdalbiblioteket i omgångar som ett led i forskningsarbetet.

”Gå till läggen” – Jan Myrdal och källorna

7
Jan Myrdal i sitt bibliotek i augusti 2019 (Foto: K Lindelöf) Skriftställaren Jan Myrdal, född 1927 i Bromma och död 2020 i Varberg, lever och...