Hannu Komulainen

Hannu Komulainen: “Great Reset – knappast ett uttalat program för global diktatur”

Uttrycket “Great Reset” har börjat dyka upp då och då på nätet, gärna i lite konspirationsteoretiska sammanhang. Denna “reset”, omstart, associeras till dunkla hot om en kommande global, fascistisk världsregering. Se till exempel Pål Steigans artikel, “Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur”. Jag beslutade mig därför att läsa boken COVID-19:…