Leif Elinder

ADHD och ärftligheten

Leif Elinder är läkare, specialiserad som allmänmedicin och barnmedicin. Han har arbetat som särskoleläkare i Uppsala, men har även varit verksam i Australien och Nya Zeeland. Elinder hotades 2005 av uppsägning från sin anställning som försäkringsläkare vid Försäkringskassan i Uppsala eftersom arbetsgivaren ansåg att Elinders bedömningar inte grundade sig på beprövad medicinsk erfarenhet. Han riktade…