Oskar Sjöström

Mångkultur bland det svenskaste som finns

Det samhälle som i början av 1800-talet skildrades i planschverket ”Ett år i Sverige” utgör en mycket annorlunda värld än det enhetliga ursprungsland som Sverigedemokrater gärna vill föreställa sig. Det var snarast summan av alla löst sammanhållna avvikelser som ansågs utgöra nationens storhet menar Oskar Sjöström, som är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Artikeln…