Ulf Karlström

USA backar och Nord Stream II ”ros i hamn”

Ryssland förser Europa med gas genom ledningen Nord Stream I, vilken varit i drift sedan 2011. Behovet av energi är dock vida större varför den nya gasledningen (två parallella rör) Nord Stream II byggs av ett rysk-europeiskt konsortium. Det ägs av ryska Gazprom 51 procent, tyska Wintershall Holding 15,5 procent, tyska E.ON Ruhrgas 15,5 procent,…

Ulf Karlström: Låt oss bygga en bred och långsiktig fredskampanj!

Det förs inom fredsröelsen (organisationen Folk och fred) en viktig diskussion om hur man framöver ska agera för att hindra ett svenskt medlemskap i Nato. Vad ska man inrikta sig på och hur ska paroller formuleras. Ulf Karlström, på tidigt 70-tal ledande inom FNL-rörelsen, ger här sin syn på det här.Fredsrörelsen är en ganska brokig…

Den svåra balansgången

”Håller allt på att gå åt helvete?” Det är den brutala versionen av frågan som alla civilisationskritiker brottas med. Historien är – om inte full – så åtminstone uppvisar den många undergångsskildringar. I relativt modern tid är nog Oswald Spenglers stora arbete Västerlandets undergång, i två band 1918–22, dess främsta exempel. Han granskade ett antal…

Vargarna ylar – vem skall offras?

Ulf Karlström granskar här Corona-kommissionens första rapport. Karlström var ordförande i De Förenade FNL-Grupperna, styrelseledamot i Folkrörelsen Nej till EU, är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Enligt OECD:s statistik (senast fr 13 dec) har 744 person i Sverige avlidit i covid-19 per miljon invånare. För Danmark, Finland resp Norge är motsvarande data…

Bildningsdebatten och frågan om en litterär kanon

I SVT:s Aktuellt 15/11 kunde inte Ebba Busch Thor själv ange vilka författare som skrivit Gösta Berlings saga, Giftas eller Gentlemän, trots att hennes parti (KD) föreslagit en kanonlista över läsvärd litteratur. Sådana här gånger får jag tillstå att TV – emellanåt – sprider information. Busch Thor blev verkligen beslagen med tom retorik, alltså ord…

Jan Eliasson balanserar klokt

Lördagsintervjun i P1 med Monica Saarinen gästades (2/1) av Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare. De givna frågorna var Syrien och flyktingkatastrofen, men även andra ämnen, som t ex, den nya FN-policyn ”R2P” (Responsibility to Protect) avhandlades. Saarinen tog över programmet efter Thomas Ramberg, men har inte levt upp till hans lite skarpare intervjuer. Det var…

Arv och/eller miljö?

Ulf Karlström är fil dr och miljöexpert (Macoma Miljöutredningar). Som medicinare och forskare har han följt diskussionen om arv och miljö sedan 70-talet, har genomfört och publicerat vetenskapliga studier av uppgifter från de stora svenska tvillingregistren – en viktig källa för kunskap inom området. Han har även varit aktiv i FNL-rörelsen och Folkrörelsen Nej till…