Ulla Hedström

Ett land

Rapport från ett fragment. Ett land. Ett avskilt ensligt land. Alla invånare är långt från varandra. Det är ett otryggt land trots att landets ledare säger det motsatta. Det han säger packas i glansiga paket av lakejer. De arbetar med ”reklam,” dvs med att förvanska det faktiska livet och skapa nya behov. Märkliga behov som…

Gallerior, kroppsfixering och förakt för svaghet …

Slurp och så ligger man åter i sörjan av kultur-, kunskapsförakt och fotbollshuliganer. Samt shop untill you drop. Sverige har flest handlare/gallerior per person i hela Europa. Tror makthavarna verkligen att livet handlar om att konsumera? Att människor blir friskare, gladare och lyckligare. Gallerior, gallerior, gallerior, inne i stan. Vem skall handla där? Barnfamiljer med…