BENNY ANDERSSON (CLARTÉ) ANGRIPER DENNA BLOGG…

”Begriper man inte att besattheten av att enas med högerpopulister med stor sannolikhet stöter bort en majoritet av de socialdemokrater som är beredda att kämpa för arvet från Palme?” Så skriver Benny Andersson (Clarté) i ett angrepp på denna blogg och mig.

Vi (jag) har alltså förärats ett helt blogginlägg av BA på Clartébloggen, och rätt till replik! Det betyder att min kritik “Clarté ylar med vargarna” tagit skruv.

Läs mitt svarsinlägg och kommentartråden här.

  16 kommentarer for “BENNY ANDERSSON (CLARTÉ) ANGRIPER DENNA BLOGG…

 1. Mats Larsson
  2018-01-09 kl. 17:00

  Knut L!
  Håller med om att det viktigaste är vad som sägs, och därför citerade jag ingressen till konferenshemsidan. Jag tycker inte om programförklaringen, med Dugins version av Eurasien.

  Samtidigt vet du att jag hela tiden förespråkat goda relationer med våra geografiskt nära grannar, även om de tillhör (lite vacklande ibland) den Eurasiatiska konstellationen. Jag har också agerat i den riktningen, t ex 2012 när Sverige och Vitryssland bröt diplomatiska relationer.

 2. Knut Lindelöf
  2018-01-09 kl. 18:37

  Mats L!
  Bra, då är vi överens.

 3. Hans Andersson
  2018-01-09 kl. 19:51

  Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig samt med FNL-rörelsen som föredömligt exempel på hur kampen ska drivas. Bo P upprepar detta fundamentala och grundläggande begrepp i ur och skur och det gör han rätt i.

  Det antiimperialistiska motståndet och en eventuell seger och framgång har inte som mål att bygga socialism, utan kan resultera i en traditionell borgerlig samhällsstruktur eller någon annan form. Frigörelsen från de imperialistiska inkräktarna är det primära och nationell suveränitet är prio ett. Samhällsbygget kommer därefter.

 4. Anders Persson
  2018-01-09 kl. 20:57

  Alla kloka politiker använder sig av “enhetsfronttaktiken”. De har de gjort sedan Stenåldern och vare sig de står till höger, mitten eller vänster. I 1600-talets början hade katolska Frankrike och protestantiska Sverige ett gemensamt intresse att hålla tillbaka de österrikiska Habsburgarna. Så trots olika meningsskiljaktigheter om Jungfru Maria o dyl såg de vad som var huvudsaken för dem och enades i kampen.

  Trots att trotskister alltid fördömt enhetsfrontspolitiken, har de alltid tillämpat den själva. Det är bara det att i deras fall går huvudmotsättningen mellan dem som uppfattas vara för eller emot Stalin. Är du fientlig emot Stalin må du ha vilka andra uppfattningar i politiska frågor som helst, de möts med aktning och förståelse av trotskisterna.

  Och de gör helt rätt. Om stalinkritikern är sjundedagsasdventist ser de, helt riktigt, ingen anledning att börja fösvara eller omfatta den tron.

 5. Bo Persson
  2018-01-09 kl. 20:57

  Mats L!
  Du svarar inte på min fråga och det må vara. Men hur kan du uppskatta Benny Andersson? En mer demagogisk debattör än han har jag svårt att föreställa mig.

 6. Mats Larsson
  2018-01-10 kl. 13:02

  Bo P!
  Vill du verkligen ha ett svar? Jag har redan kommenterat Myrdals tal, och precis som min namne (Mats P) tänker jag inte ägna mer tankemöda åt det.

  Jag har klart och tydligt uttalat mig om konferensens programförklaring och sagt vad jag tycker om den.

  Jag har aldrig i skrift sagt att jag uppskattar Benny Andersson. Jag har aldrig träffat honom eller debatterat med honom i skrift. Jag har uttalat mig om en specifik kommentar från BA (med noggrann referens) och sagt att jag tyckte den var mycket bra därför att den var klargörande.

  Slutligen, tror du verkligen att det hjälper ditt arbete med Bernadotte-linjen att uttala dig om BA på ett sätt som ligger mycket nära personangrepp?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *