Bjorn-Soder
Här trivs Björn Söder (Bild: Avpixlat)

De mer filosofiska samhällsfrågorna runt folk, främlingar, nationalitet och svenskhet har nu också väckts till liv. Det är i svallet efter DNs Björn Söder-intervju, och SD har nu mutat in sitt revir även här. Det kommer inte att ge många röster, men kanske viss legitimitet bland konservativa akademiker – ”fint folk” – Vad vet jag? Är man värdekonservativ krävs ju lite guldkant. Mer om detta i nästa (och sista) avsnittet denna min BSS(BjörnSöderSveriedemokrat)-serie.

Det är och förblir emellertid invandrarfrågan som i dagens situation kan generera mer röster. Därför tar jag den först. De övriga sju riksdagspartiernas förnekande av att invandring (i vid bemärkelse) på nuvarande nivåer har negativ påverkan på (är ett hot mot) vår välfärd, den positionen kommer alla snart att tvingas överge. Och denna förskjutning är fullt förenlig med en anständig människosyn – enligt min mening.

Alltså, det är endast i ett inhumant samhälle som man kan låta människor försörja sig på tiggeri och om vintern bo i tillfälliga kåkstäder utan värme och elektricitet.

Personligen lider jag varje gång jag tvingas passera en tiggande EU-migrant. De blir allt mer påträngande. En vanställd man på smala krumma och bara ben linkar omkring bland de julhandlande människorna på gågatan mitt i Uppsala centrum. En märkligt bedjande klagolåtande ung kvinna sitter på den kalla asfalten utanför St. Persgallerian nödtorftigt insvept i några filtar och sträcker fram sin tomma kaffemugg. Jag stålsätter mig, tittar bort och går i en extra båge för att slippa möta hennes blick. Vad kan jag annat göra? Vore jag en bättre människa om jag lade ett växelmynt i den där urdruckna pappmuggen? Några tycker säkert det och menar att jag har en hård människosyn. Men mitt mynt är ju bara som en droppe i ett helt hav av primära mänskliga behov.

Jag vill istället att hon tillsammans med alla de andra EU-migranterna ska resa sig och kräva sin rätt till ett värdigt liv. Jag vet att det är naivt, men jag vill inte ha ett sånt här samhälle! Jag vill ha ett samhälle där vi alla tillsammans ser till att ingen ska behöva förnedra sig med tiggeri. Det skulle å andra sidan aldrig heller falla mig in att klandra någon som gör annorlunda än jag och skänker en slant i pappmuggen.

När vi nu har människor som befinner sig på en social botten – utan bostad, inkomster, sjukvård, skolgång, socialvård och tvingas överleva på små smulor av allmosor, skräpmat och nyckfull välgörenhet – så har vårt samhälle backat tillbaka till förhållanden jämförbara med preindustriellt 1800-tal. Den tid då rika ostörda kunde handplocka villiga ”begåvningar” och kroppsarbetare till sina blomstrande industrier och verksamheter till mycket låga kostnader. Läs också Svante Nycanders artikel i Forum Access, där han gör en intressant jämförelse med Lubbe Nordströms insatser mot 30-talets ”Lortsverige”.

I förlängningen får vi townships som i Sydafrika och Israel och och gated communitys som i USA. Alkohol, droger, skräpkultur och onyttiga näringsintag kommer urskillningslöst att gripa omkring sig där arbetslösheten och meningslösheten växer över alla breddar. Behoven av sjukvård kommer att översvämma alla breddar, eftersom den allmänna folkhälsan kommer att sjunka djupt i sunkiga bostäder och livsfarliga arbetsmiljöer. Allt vad jämlik vård heter kommer att försvinna. Krav på en ny form av lösdriverilagstiftning som fredar bättre bemedlade från att överallt snubbla över fattiga kommer att te sig helt naturlig. Det redan nu genomförda nya parallellskolesystemet kommer automatiskt att anpassa sig till de nya förhållandena och se till att agnarna sållas från vetet i den kulturella odlingen. Kanske vi fortfarande kommer att ha någon slags formell demokrati, men folkstyre i mer klassisk mening kommer man nog knappast att kunna kalla det. Likheten inför lagen, rösträtten, yttrandefriheten, religionsfriheten och församlingsfriheten kommer att bli kraftigt villkorad.

Min prognos är förstås dyster och pessimistisk, men är den orealistisk? Sådana samhällen är fullt möjliga. De finns redan på många håll i världen.

De flesta politiska partier däremot anser att jag målar fan på väggen. De klamrar sig fast vid en optimistisk bild där en arbetsmarknad befriad från regleringar, fackföreningar och minimilöner ska öka utrymmet för kreativa entreprenörer som ska skapa nya nyttigheter i nya företag, vilket ska generera hundratusentals nya arbeten, som i sin tur ska ge skatteintäkter som ska utveckla välfärden, som ska ta hand om alla kunskapstörstande, sjuka, fattiga och gamla. Ja, de ser denna väg som ”den enda vägen”, för att använda Carl Bildts slitna gamla klyscha.

Är då SD en motkraft mot denna dystra utveckling. Knappast. Att Sverige skulle kunna sätta stopp för invandringen är en illusion. Vi kanske kommer att kunna begränsa den i någon mån i samverkan med andra länder, men inte stoppa den. För att stoppa den krävs gränspolis, apartheidmurar och minerade ingenmansland (á la Berlin och Mexicos norra gräns) i en omfattning som ingen tidigare skådat. Tänk på att Medelhavet uppenbarligen inte är en barriär stor nog, farlig nog, stormig nog för att hindra flyktingar i tusen och åter tusen att ge sig ut i överfulla läckande skorvar för att man trots allt tror att ett liv i Europa ändå måste vara bättre än det liv man lämnar bakom sig. Boken Bilal av Fabrizio Gatti (i översättning av Margareta Zetterström på Celanders förlag) gör klart detta på ett närmast bedövande sätt.

Problemen är alltså mycket större än vad SD säger. De odlar en slags neoromantisk föreställning om att varje ”folk” med sin ”folksjäl” ska kunna isolera sig inom säkra naturliga gränser i ett slags sagoland där fåglarna kvittrar, rågen och potatisen växer och ”folksångerna” ljuder, där solen går upp varje morgon och ner varje kväll, där konungen och den enkle bonden tillhör samma klass (nationen) och allt som finns bortom synranden inte ska behöva beröra någon i den stora trygga nationella folkgemenskapen.

Men som sagt, mer om det i sista avsnittet …

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

Föregående artikelRäkna med fortsatt Nato-debatt
Nästa artikelBjörn Söder Sverigedemokrat (2)
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

12 KOMMENTARER

 1. Min vän,
  jag drivs inte av att vara en bättre människa; jag möter en människa i nöd och jag förhåller mig henne.

 2. Tack de la Marca (V) för ditt hjältemod att avfärda Sverigedemokratens uppmaning att kalla honom Herr Talman – genom att säga ”Du är inte min talman!” – och istället börja med Ärade åhörare! Hoppas du får fler efterföljare som vågar säga vad de tycker!

  I dagens nyfascistiska samhälle borde fler avvisa eller ignorera SD – t o m Palmeförrädaren Persson vill att S skall samarbeta med fascister som Moderaterna. Hur intima är han och Carl Bildt när det gäller vapenaffären? Var finns Snowden och Pierre Schori? Dom som har Esset i rockärmen? Persson har redan fixat in oss i Nato. Palestinakonflikten fortsätter, ingen begriper vilken väg Socialdemokratin går?

 3. Vifta med Israels flagga och ha israeliska ockupationsmaktens symboler är tydligen OK för SD!

 4. Sveriges befolkning var knappt 7 miljoner år 1950 då ungefär den stora invandringen började. Idag är Sveriges befolkning nästan 9,5 miljon. Om nu invandringen leder till att vi får all världens elände, Sydafrikanska townships mm, varför är vi inte där redan? Vi borde ju ha c:a 2,5 tiggare på våra gator! Är det inte snarast ett administrativt problem, d v s varje ny människa i Sverige innebär: 1 nytt jobb, 1 ny konsument, 1 ny skattebetalare. 1 ny bostadsyta o s v. Klarar inte politiker att lösa den uppgiften har vi ett problem. Men det är ett politiskt problem, t ex att ge upp politiken för full sysselsättning eller stoppa bostadsbyggandet. Blanda inte ihop det med invandring!

 5. Knut skriver: ”De övriga sju riksdagspartiernas förnekande av att invandring (i vid bemärkelse) på nuvarande nivåer har negativ påverkan på (är ett hot mot) vår välfärd, den positionen kommer alla snart att tvingas överge. Och denna förskjutning är fullt förenlig med en anständig människosyn – enligt min mening.”

  Det största dilemmat är befolkningspyramiden. Utan invandring skulle den framtida andelen pensionärer bli en enorm försörjningsbörda. När de respektabla partierna säger att Sverige behöver invandring är det alltså ingenting de säger bara för att det låter bra.

  Varje barn som föds i Sverige kostar samhället ca två miljoner kronor under de första 20 åren. Det är mot denna kostnad som den kortsiktiga kostnaden för invandring måste ställas. OECD bedömer att invandringen på sikt ger ett plus i statskassan. Men det är självfallet svårt att uppskatta.

  ”… det är endast i ett inhumant samhälle som man kan låta människor försörja sig på tiggeri och om vintern bo i tillfälliga kåkstäder utan värme och elektricitet.”

  De romska tiggarna är EU-medborgare och har rätt att åka till Sverige. Du blandar här ihop tiggare med invandrare. Det är inte Sverige som är inhumant utan länder som Rumänien som behandlar romer som skit. De borde skämmas.

  Slutligen en kommentar till Erik Skoogh: Många SD-politiker ser Israel som ett föredöme eftersom det är en judisk stat i bemärkelsen att Israel endast tillåter judisk invandring och bygger städer bara för judar, har separata skolsystem (judiska skolor för ca fem gånger mer pengar per elev än arabiska; religiösa judiska skolor för dessutom också pengar från ministeriet för religiösa frågor). Israel skiljer för övrigt på medborgarskap och nationalitet (alla är registrerade efter nationalitet, t.ex. ”jude”, ”arab”, ”drus”, osv.). SD vill ha ett liknande system i Sverige, vilket Björn Söder klargjorde i DN-intervjun.

 6. Knut!
  Bra exempel på den etnifiering/rasifiering av politiken som våra så kallade antirasister idag håller på med.

 7. Vill passa på att tipsa om Björn Söders text ”Den svenska förintelsen” från 2007 där han hävdar att Sveriges politiska etablissemang bedriver folkmord på sin egen befolkning:

  ”Svenska folket och vår kultur är utsatt för en långsam förintelse. Det är ingen överdrift att verkligen säga så. Om ingen protesterar och gör något åt detta kommer vi snart vara ersatta med andra folk och andra kulturer.”

 8. Kristoffer!
  Visst är de romska tiggarna är EU-medborgare med rätt att åka till Sverige, men de är ett skrämmande tecken på att EU inte förmår bry sig om och ta hand om sina medborgare. Sociala skyddsnät måste byggas i varje land. Därmed blir den fria rörligheten en omöjlighet. Jag ser tiggarvandringarna är en del i det ny samhälle som håller på att framträda.

 9. Bra idé att alla är svenskar (”punkt”) tycker nog en del människor, särskilt norrut. För då ryker alla särrättigheter som samerna kan ha i egenskap av urbefolkning. I Turkiet kallades kurderna ”bergsturkar”, här kan vi ju kalla samerna ”fjällsvenskar” … och kanske kopiera en del turkiska metoder för att ta hand om folk i fjällen som inte riktigt uppfattat sin rena svenskhet. Och medan vi ändå är i norr så är det väl lika bra att återinföra svenskheten i Tornedalen. Exempelvis genom att ta upp gamla fina svenska traditioner att spöa upp ungar som pratar finska eller tornedalsfinska i skolan!

  Ärligt talat, ordet ”dårhus” kommer för mitt sinne i den nuvarande situationen. Om man skall kritiskt granska en del angrepp mot vad Söder sa så verkar det faktiskt som om svenskhetsivrarna vill slå undan benen för samer och andra grupper i Sverige som lever här som goda svenska medborgare men som vågar kalla sig något annat än ’svensk’.

  Minns en norsk kollega på gamla jobbet. Han kom till Sverige i slutet av 1940-talet. Vid något tillfälle sa han ungefär att ”om dom kallar mej svin så gör det inget, men säger dom ’svensk’ då blir jag sint”. Och det är inte utan att man kan hålla med, i alla fall vad det gäller hur vissa landsmän och -kvinnor nu argumenterar.

 10. Sixten!
  Tack! Uppskattande ord har också betydelse. God Jul alla kloka läsare och kommentatorer!

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.