ALLIANSFRIHETEN.SE

NYTT SÄKERHETSPOLITISKT FOKUS?

Med anledning av Peter Wolodarskis artikel i dagen DN skriver nu Anders Björnsson på alliansfriheten.se bl a: “Det är bra att Hultqvist-linjen nu får på pälsen. Den har vilat på en fast, eller rättare sagt falsk, förankring hos USA, i andra hand Storbritannien. Om nu London och Washington går sina egna irrvägar – och uppträder…