ALLIANSFRIHETEN.SE

NORTHERN WIND 19 OCH ÖB:S STRATEGI

“Arméövningen Northern Wind 19, som genomfördes i vintras i Norrbotten, omfattade 10.000 soldater, varav 3 000 från svenska försvarsmakten. Scenariot var att Sverige anfölls av en främmande makt, och försvaret sattes in för att möta angriparen. I övningen deltog finska enheter tillsammans med de svenska och agerade försvarare. Sören Sommelius har på den här sajten…

HAR IKKE LÆRT, KLASSEKAMPEN.NO

“Forsvarsforsker Tormod Heier mener den politiske eliten ikke har lært av bombingen av Libya for åtte år siden. I går la Stortingets utenriks- og forsvarskomité fram sin innstilling om evalueringen av krigen. Flertallet har ingen innvendinger mot forsvarsminister Ine Eriksen Søreides oppsummering om at operasjonen ble gjennomført på en god måte. […]” Lästips från alliansfriheten.se,…

EN SPÄNNINGSSKAPANDE 70-ÅRING

“Nato-utvidgningen sedan kalla krigets slut har knappast lett till någon ökad stabilitet i våra närområden, och kringränningen av Ryssland har varit definitivt spänningsskapande. Nato är idag en allians för krig utan särskilda geografiska begränsningar. Den 70-årsjubilerande organisationen kastar nu blickarna mot Kina. Out-of-aera-prejudikaten är redan etablerade…” Läs mer om detta på alliansfriheten.se >>

HULTQVIST (SVERIGE) SÄGER EN SAK MEN GÖR EN ANNAN

Under rubriken “Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra” redogör Lars-Gunnar Liljestrand för vad försvarsminister Peter Hultqvist sa i sitt tal vid FN:s möte i New York den 28–29 mars om fredsfrämjande insatser. “Hultqvist talade om nödvändigheten att stärka FN och att delta i FN:s fredsfrämjande operationer: ”Vi lever i en värld…

USA-TRUPPER I IRAK UTAN INBJUDAN

“Sverige deltar i koalitionen i Irak och bör dra tillbaka sin styrka där, annars riskerar vi att bidra till att underminera folkrätten och principen om nationell suveränitet. Vi bidrar även indirekt till aggression då svenska regeringen stöder koalitionens militära intervention i Syrien, som saknar inbjudan och stämplas som brott mot Syriens territoriella integritet av landets…

SVERIGE OCH VENEZUELA

“Bör EU verkligen utdela sådana mandat och välja sida i en intern politisk konflikt i ett främmande land, dessutom på en annan kontinent? Och ska Sverige delta i en sanktionsregim mot ett land vars politiska ledning på intet sätt hotar världsfreden? Den svenska uppslutningen kring besluten från EU:s senaste utrikesministermöte, i Bukarest, strider mot Sveriges…

SVERIGES SÄKERHET SKADAS INTE AV KÄRNVAPENFÖRBUD

“Det finns inget i konventionen som skulle förbjuda Sverige (om vi skriver under) att begära militärt stöd genom hänvisning till kollektivt självförsvar om vi blivit angripna. Förutsättningen är då att Sverige inte uttryckligen begär stöd i form av ett kärnvapenparaply eller genom direkt insättande av kärnvapen till vårt försvar.” Läs L G Liljestrands sakliga genomgång…

SVERIGES KRIGSKOALITIONER

“Med deltagandet i koalitionen Inherent Resolve blir Sverige del av ett stormaktspel i Mellanöstern. Här står två militärkoalitioner mot varandra och riskerar att i värsta fall komma i krig. Den svenska Syrienpolitiken innebär ett ställningstagande för grupper som är i opposition mot landets regering och är en otillåten inblandning i Syriens inre angelägenheter. Koalitionen Inherent…