arkitektur

”Det gives alltid något bättre än döden”

TVÅ MANIFESTATIONER AV Västerbottens kustland bjuds just nu i Skellefteå – kommunen med ett växande självförtroende, med brist på arbetskraft och där Northvolt finns på allas läppar. Dels gäller det själva byggnaden ”Trähotellet” eller ”Sara kulturhus” och dels pjäsen efter PO Enqvists roman Musikanternas uttåg. Frågan är om inte själva byggnaden – helt i trä…

Hur högt är det i tak?

Plocka fram din måttstock och kolla hur många centimeter du har mellan golv och tak hemma. Blir utslaget 240 stycken är du standard. Välkommen i det överadministrerade samhället. Det händer som bekant att idéer frambringas av nedfallande infall. Newtons äpple är ett känt exemple. I mitt fall var det en ljuskrona. Jag tar det från…