arkitektur

Hur högt är det i tak?

Plocka fram din måttstock och kolla hur många centimeter du har mellan golv och tak hemma. Blir utslaget 240 stycken är du standard. Välkommen i det överadministrerade samhället. Det händer som bekant att idéer frambringas av nedfallande infall. Newtons äpple är ett känt exemple. I mitt fall var det en ljuskrona. Jag tar det från…