försvaret

DN idag sid 14-15

Det är inget skämt! Det är Sveriges försvar som presenterar sig. Vad säger HBTQ-rörelsen? Vill man framställas som en hoper stridspittar med skarpladdade karbiner? Stärker detta svenskt försvar? Samlar det folket? Inte är svenskarna ett folk av homofober, men de finns och efter detta kommer de förmodligen bli mycket fler. Försvaret har problem att rekrytera…

Några uppmuntrande små tecken

Kanske det börjar vittra lite i kanterna nu, eller som att en liten rännil av friskt vatten långsamt sipprar igenom en spricka i den ”vänster-nyliberala muren”. Kanske rännilen hinner gnaga upp ett lite större hål denna gång, innan någon tippar ett nytt lass grus och sand för att hålla stånd mot ett uppdämt folkligt bondförnuft.…

”VAD HAR SVERIGE I SVARTA HAVET ATT GÖRA?”

I skymundan kan man i internationell press hitta uppgifter om att Sverige var ett av de deltagande länderna i USA:s och Ukrainas kontroversiella övning Sea Breeze 2021 som ägde rum 28 juni–10 juli. Syftet var att genomföra krigsövningar med olika typer av vapensystem både till sjöss och med flyg. I vanliga fall brukar Försvarsmakten vara snabb…

NÄR VAPEN OCH SPECIALSTYRKOR BLEV SVERIGES EXPORTGIV

Eva Brita Järnefors har nu skrivit ännu en viktig essä om svensk säkerhets- och försvarspolitik i Dagens aréna. I januari 2020 skrev hon När USA intog svenska skärgården. I dagens essä sammanfattar hon sambanden mellan svensk militär, svensk vapenindustri (fr a Wallenberg), utalndsengagemangen och alla militära samarbeten och landar i att den samlade bilden är…

Gumman i näverskorna

Det var i mitten av maj i år, vi befann oss i Gästrikland och var på väg från Bergbyn till Ockelbo. Ungefär halvvägs var det dags för en bensträckare så vi svängde in på en nybruten skogsbilväg. Där på hygget såg vi en liten oansenlig skylt, mer som ett tillfälligt meddelande, ett inplastat ark papper…

AFTONBLADETS BLUNDER

“Det är rätt besynnerligt att iaktta alla de svenska opinionsbildare och självutnämnda experter, så kallade pundits, som önskar, att spänningsnivåerna mellan Ryssland och de västliga makterna ska höjas. De oroar sig för att den nye amerikanske presidenten inte kommer att vara tillräckligt hård mot sin ryske motpart, att han inte ska läxa upp honom efter…

Åtala statsministern, utrikesministern och försvarsministern!

”Vad som behövs nu är ett kortfattat och juridiskt hållbart upprop om att inleda en krigsansvarighetprocess för krigsanstiftan. ´Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes, om det ej är högförräderi, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och högst åtta år.” (Brb…

NY AVHANDLING AVSLÖJAR DET POLITISKA SPELET KRING SVERIGES DELTAGANDE I KRIGET I AFGHANISTAN

Lars Gunnar Liljestrand har läst en ny avhandling av yrkesofficeren Lars Wikman, filosofie doktor vid Uppsala universitet och knuten till Försvarshögskolan. Det är en “viktig statsvetenskaplig avhandling om hur konsensus skapades mellan partierna kring varje avgörande steg i de politiska besluten om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.” Avhandlingen, Don’t Mention the War. Läs hela…

LARS-GUNNR LILJESTRAND: ”UNDVIK NYA SVENSKA KRIGSÄVENTYR I AFGHANISTAN”

“Stopp för all utländsk militär intervention både på marken och i luften är ingen garanti för fred, men fortsatt inblandning utifrån gör situationen värre. Nu är det viktigt att Sverige inte hoppar med i Natos nya krigsäventyr med träning av afghanska specialstyrkor från baser i grannländerna… Nu måste Sverige stå utanför Natos nya krigsäventyr i…

Vi tvingas förr eller senare söka skydd hos endera sidan

Har ägnat en del tid till att läsa om Sverige under andra världskriget, håller på med del 2 (del 3 ännu inte utgiven) av Henrik Berggrens mästerverk Landet utanför. Har samtidigt snokat vidare i min egen familjs historia, denna gång i min farfars. Han levde och verkade under båda världskrigen. Under det första var han…

Världens militärutgifter 2020

Från SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) kommer 2020 års siffror för världens militära utgifter. Som vanligt leder USA med 778 miljarder dollar, en ökning med 4,4 procent från 2019. Kina kvalar in på en avlägsen andraplats med 252 miljarder, upp 1,9 procent från 2019. Indien är trea med 72,9 miljarder medan Ryssland, 61,7 miljarder och…