Iran

OFFENTLIGT MÖTE OM IRAN – IMPERIALISMENS NÄSTA OFFER?

Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdelning kallar till offentligt möte måndagen den 3 juni klockan 18 på Södergården, Götgatan 37. Mötesledare blir skribenten på denna blogg Roland Hedayat och universitetslektorn i historia vid Stockholms universitet Hossein Sheiban. Du som bor i Stockholm bör inte missa detta.

Iran (5) – “Vita revolutionen” och “festernas fest”

Mot bakgrund av den amerikanska administrationens ökande fruktan för en destabilisering av landet till följd av shahens vanstyre, “uppmuntrade” president Kennedy shahen att genomföra reformer i syfte att desarmera missnöjet bland de fattiga på landsbygden, i de växande kåkstäderna och bland den spirande urbana medelklassen.

Iran (4) – Mohammad Reza Shahs första period som CIA-installerad envåldshärskare

Här kommer nu fortsättningen på Roland Hedayats serie om Iran – västimperialismens nästa måltavla. Vi fick i del 1–2 den äldre historien. Del 3 handlade om det USA/CIA-ledda regimskiftet då landets premiärminister störtades. Vi har nu kommit fram till tiden efter 1953 med den av CIA installerade Mohammed Reza Shah som envåldshärskare…

IRAN: USA HOTAR MED KRIG

“Kriget mot Iran närmar sig, men väljer fortsatt att tro att detta är politiska påtryckningar med militära medel. Jag vägrar att ro att det bara finns människor i USA:s administration som har huvudet under armen. För ett krig mot Iran skulle bli en fruktansvärd katastrof för hela världen, men mest för de inblandade länderna.” Så…

Iran (3) – Finns lärdomar av USA:s förra regimskifte i Teheran? Eller är neocons helt fartblinda?

Efter krigsslutet 1945 drog de allierade tillbaka sina styrkor från Iran. Despoten Reza Shah var borta, och till att börja med blandade den unge shahen sig lite i rikets affärer. De politiska partierna återupptog sin verksamhet. Majlis (nationalförsamlingen) gjorde sig åter gällande som landets politiska centrum. Detta ledde till en uppblomstring av det politiska livet…

Iran (2) – Gammal nation, kultur och historiska imperier

Följande – med nödvändighet fragmentariska översikt – vill försöka visa på den iranska nationens förmåga att gång efter gång resa sig efter främmande ockupationer, och på en av världens äldsta kulturers överlevnadsförmåga. Det borde stämma till eftertanke. Geo-strategiskt läge Irans yta motsvarar den sammantagna ytan av Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien. Det har en nyckelposition…

Iran (1) – Västimperialismens nästa måltavla

I både ord och handling visar Donald Trump att han vill ha ännu ett krig i Mellanöstern, denna gång mot Iran. USA:s president verkar vilja gå till historien som den som drev fram den ”slutgiltiga lösningen på Iran-problemet”. Till sin hjälp har han låtit en krets av “neo-konservativa” (neocons) etablera sig som kärnan i hans…