klasssamhälle

Vaccineras eller inte? Var och en måste få välja

DET VIKTIGA ÄR att nu alla vaccinerar sig! Detta upprepas gång på gång i alla mediala sammanhang dag ut och dag in till leda. Till vilken nytta måste man nu också fråga sig. Den riktigt allvarliga sidan av denna officiella uppmaning är att den till sist inte ger något utrymme för funderingar som går vid…

En anständig människa gör inte uppror

Sociala normer kan vara fel och det finns en gräns för hur anständig en människa kan vara i ett oanständigt samhälle.ATT VARA ANSTÄNDIG är enligt ordboken att följa gällande sociala normer, att uppträda passande i olika sammanhang. Som människor är vi villiga att gå ganska långt för att bevara vår anständighet. Skammen är tung och…

Osynliga murar och snubbeltrådar

VID ETT SNABBT besök på banken i Kungälv, besinnar jag ännu en gång alla de små och stora murar vi har i vårt samhälle. Man ser dem inte, och genom tusentals vackra ordalydelser i styrdokument, lagar och förordningar, har vi tänkt oss att vi oskadliggjort dem. Vi gillar ju vackra ord i Sverige, och tänker…