kultur

Ryska bönder och sovjetmakt

Moshe Lewin har skrivet en mycket faktaspäckade och initieras analys av bolsjevikernas förhållande till bönderna under NEP-periodens sista del; från 1928 till tvångskollektiviseringarna 1929–1930. Mer specifikt handlar det om hur Ryssland/Sovjetunionen skulle industrialiseras och hur det skall införas ett utökat samarbete med och mellan bönderna på landsbygden. När bolsjevikerna i oktober1917 tog makten i Ryssland…

SVENSKT MEDLEMSKAP I NATO INTE VÄGEN FRAMÅT

Sven Hirdman och Rolf Ekéus – två erfarna svenska diplomater – gör den 12 december i tidskrifter Kvartal en översiktlig genomgång av Sveriges nu rådande synnerligen äventyrliga säkerhetspolitik. De skriver bland annat följande: “Eftersom Ryssland nu en gång för alla utgör det svenska säkerhetspolitiska problemet – Ryssland är den stat med vilken vi under århundraden…

Mänskliga eller medborgerliga rättigheter?

Det kan knappast ha undgått någon att storkapitalets herrar och damer nuförtiden rör sig fritt och hänsynslöst över alla gränser med sitt kapital, sina varor, sina tjänster, sin kriminalitet samt grundar sitt handlande i den heliga äganderätten, som är en del av “de mänskliga rättigheterna” (1948 års FN-deklaration). Beggreppet ”Mänskliga rättigheter” har därmed kommit i…

Identiteter i USA och dess dunkla rötter

Förre presidenten Obama beklagade nyligen i ett radioprogram det faktum att president Trump ökade sin röstandel bland “hispanics” * från ca 28 procent 2016 till 32 procent i år. Detta trots att Trump skyllt flyktingar och gästarbetare från söder om Rio Grande för att vara våldtäktsmän drogsmugglare och allmänt kriminella och skilt tusentals barn från…

Den vita människans identitet

Varifrån kommer uttrycket “Caucasian” som beskrivning av vita människor i USA? På 1700-talet var det en allmän ide att människosläktet härstammade från Kaukasus, eftersom det var där Noaks ark hade gått på grund efter syndafloden. Den “kaukasiaska” rasen introducerades av professor  Johann Friedrich Blumenbach i Göttingen omkring 1790. Han ägnade mycket tid åt att mäta…

Finansbranschens mörka baksida

Det enda vettiga jag idag kunde hitta på i Corona-isoleringen var att läsa DN för att skaffa inspiration till en indignationsartiket till bloggen. Här är resultatet. Banker och andra kreditgivningsbolag har lånat ut miljarder till privatpersoner för konsumtion som senare kommit på obestånd. Enligt DN den 7 december 2020 ökar privatpersoners skulder hos Kronofogden varje…

Animal farm – nittiofyra sidor som förändrade världen

George Orwell (1903-1950) skrev Animal Farm-A Fairy Story redan 1943, mitt under brinnande världskrig.  De allierade, USA, England och Sovjetunionen, blev starkare för var dag och Hitler retirerade. Det sovjetiska folket och dess ledare Stalin hyllades extra mycket för sina uppoffrande insatser. ”Uncle Joe Stalin” var populär.  Orwell var socialist och antifascist men även anti-stalinist…

Jussi Björlingmuseet läggs ner

Följande skrivelse från JB-sällskapets styrelse landade igår i min inkorg. Det är högst angeläget att denna nyhet sprids så brett som möjligt via alla kanaler.Med stort beklagande måste vi meddela att Kultur-och fritidsnämnden i Borlänge beslutat lägga ner Jussi Björlingmuseet vid årsskiftet. Diskussioner inom kommunen om museets framtid har pågått i flera år, ”på grund…

Vi lider av en obotlig sjukdom som kallas hopp

Nedan ett nyhetsbrev från Vijay Prashad på Tricontinental: Institut för social forskning, som publicerats på Växjöföreningen Tankarnas trädgårds webbplats. De anbefaller största möjliga spridning. Kära vänner! Den totala globala skuldsättningen ligger nu på astronomiska 277 biljoner dollar, en ökning med 15 biljoner dollar sedan 2019. Detta belopp motsvarar 365 procent av den globala bruttonationalprodukten. Skuldbördan är…

Resan hem från Paris 1955

Efter lågtemperaturkonferensens slut i Paris började hemresan med avbrott för studiebesök på olika laboratorier. Första anhalten var Zürich med ETH, Die Eidgenössische Technische Hochschule, där Albert Einstein en gång studerat och senare också en kort period arbetat. Därefter fanns tid att bese de schweiziska alperna och vi begav oss först till Luzern. Det var redan…

IDENTITETSPOLITIK ÄR OMVÄND RASISM

Jörgen Huitfeldt intervjuar sociologen Göran Adamson om mångfaldsideologin som upphöjts till norm i Sverige. Han menar att idén bygger på fromma förhoppningar och är etnomystik besläktad med rasismen. Mångfaldsideologin i högskolan började med Thomas Östros och Mona Sahlin, då undervisningen ideologiserades och mångfaldsperspektiv skiftade till hård norm. Lyssna på hela podden på Kvartal