missa inte

UPPROP MOT RASISMPARAGRAFEN (§ 185) I NORSKA STRAFFLAGEN

“Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler “diskriminerende eller hatefulle ytringer”. Paragrafen henviser til subjektive begreper som “hat”, “forhånelse” og “ringeakt” som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om hvor ytringsfrihetens…

CRAIG MURRAY: PEOPLE NEED TO RECLAIM THE INTERNET

Craig Murray är författare, radioman och människorättsaktivist. Han var brittiska ambassadör i Uzbekistan från augusti 2002 till oktober 2004 och rektor för “University of Dundee” 2007 till 2010. Han följer också Assnagefallet och rapporterar regelbundet om detta på sin blogg. Nu märker han hur han utsätts för så kallad “shadowbanning” av de digitala mediejättarna och…

DIPS ELLER VERKLIGHET?

“Utrikesminister Ann Lindes uttalande om den danska dokumentären ‘Mullvaden–undercover i Nordkorea’ skulle kunna vara ett avsnitt i DIPS. Den första fråga Linde borde ha ställt sig när hon såg den danska dokumentären är om det föreligger något brott och i så fall om det finns några hållbara bevis.”  Stefan Lindgren på 8 dagar

TULSI GABBARD (DEM) OCH THOMAS MASSIE (REP) I EN TVÅPARTSRESOLUTION TILL FÖRSVAR FÖR YTTRANDEFRIHETEN OCH FÖR NEDLÄGGNING AV ÅTALET MOT JULIAN ASSANGE

Tulsi Gabbard (dem) säger: ”Pressfriheten är är avgörande i en fri demokrati för vilken regeringen är ansvarig inför folket. Julian Assange publicerade information som avslöjade lögner och maktmissbruk på högsta nivå i vår regering. Åtal mot honom enligt spionerilagen skickar kalla kårar efter ryggen på på varje anställd inom media och alla amerikaner, säger Tulsi…

MJUK KINESISK MAKT

Nu diskuteras även frågan om hur den kinesiska jätten kommer att framstå i resten av världen i takt med att dess ekonomiska inflytande ökar. Vilken bild kommer att visa sig, vilken bild önskar man ge av sig själv? Redan är dess filmindustri större än Hollywood. Bland ungdom och en växande medelklass växer förstås mäktiga kulturella…

JAN GUILLOU: FÖR V ÄR RASISM INGET PROBLEM OM DEN BARA KOMMER FRÅN RÄTT HÅLL

“Jag tillät mig att kritisera några uttalanden av debattören Bilan Osman, verksam inom den antirasistiska organisationen Expo, när hon hävdade att hon för var dag som gick fick allt svårare att stå ut med vita människor och börjat känna förakt för dem. Det föreföll mig som högst uppseendeväckande ståndpunkter i nutida politisk diskussion. Däri tycks…

DANIEL SUHONEN: NÄSTA DEBATT HANDLAR OM PRIVATA FÄNGELSER

I USA är fängelselobbyn stark och har drivit fram längre fängelsestraff och nya innovationer på straffarbetsfronten. … Idag är politikerna ångerfulla. Långa fängelsestraff hjälpte inte. Men det gjorde ägarna av privata fängelser rika. Pengar som kunde stödja politiker som ville förlänga straffen. När brottsligheten gick ner blev straffen påpassligt längre. Allt pekar mot att Moderaterna…

PROGRESSIVE INTERNATIONAL SUMMIT 2020: WHAT COMES AFTER CAPITALISM?

En amerikansk sammanslutning som försöker samla människor som ser vart utvecklingen är på väg. Här en del i deras utbud, ett pågående digitalt seminarium. Var så goda; Noam Chomsky…

SKILLNADER I DÖDSTAL MELLAN LÄNDER BEROR PÅ FÖREGÅENDE INFLUENSAPEIODER

Ivor Cummins är en irländsk kemiteknisk ingenjör som sammanställt officiell nationell samt europeisk statistik för att belysa och tolka effekter av SARS-CoV-2 och de olika åtgärder som tillämpats för att motverka virusets spridning. Hans avslöjande analys är minst sagt sensationell, och effekten kan närmast liknas den av utropet från barnet i H C Andersens berättelse…

PRESIDENT PUTIN OCH HANS POLITIK

“Under dessa år (ambassadörsåren i Moskva /KL) träffade jag Putin ett antal gånger, bland annat i samband med statsminister Göran Perssons flerfaldiga besök. Vid ett sådant tillfälle fick jag ett kort enskilt samtal med Putin om ett besök jag gjort i Tjetjenien. Vid alla våra samtalstillfällen med Putin visade han sig suveränt behärska sakmaterian och…

PROCESSEN MOT JULIAN ASSANGE

Inför mötet i Oslo den 15 september har Jesús Alcalá gått igenom de omfattande rättshandlingarna i Assangefallet, som han idag redovisar i en lång essä på Dagens aréna. Där blottläggs synnerligen märkliga förhållanden om hur förundersökningen skötts och i kommunikationen mellan engelska åklagarmyndigheten och svenska överåklagaren Marianne Ny. Men där finns mycket mer att ta…