missa inte

ANLEDNINGEN TILL ATT USA ÄR I AFGHANISTAN

Lawrence Wilkerson, pensionerad US-Army-överste och tidigare stabschef till USA:s utrikesminister Colin Powel förklarade 29 augusti 2018 varför USA är med militärer i Afghanistan: 1) Att etablera hård militär makt i Afghanistan är det närmaste de kan komma Belt and Road Initiative (BRI), som går genom Centralasien. “Om vi ??måste påverka BRI med militär makt, är…

BJARNE MOELV: POLIS OCH MILTÄR ÖVADE KUPPFÖRSVAR NATTEN DÅ PALME MÖRDADES

Natten till den 1 mars 1986 genomförs i centrala Stockholm en kuppberedskapsövning i polisiär och militär regi. Övningsförutsättningarna beskriver ett läge där en hög politiker, ämbetsman eller militär hotas till livet av stadsgerilla. Denna beredskapsövning ska ha testats i all hemlighet några år tidigare och då vunnit stark genklang hos såväl polis som militär. Förutsättningarna…

SKALL VI FÖRA USA:S KRIG I ARKTIS?

Föstvarsminister Peter Hultqvist meddelade i torsdags att ett utökat samövande med USA ska ske i Arktis. Alliansfriheten.se kommenterar: “När nu Hultqvist till synes utan förbehåll ställer sig positiv till att delta i USA:s militärövningar långt norr om vårt territorium riskerar även Sverige att uppfattas som en del i stormaktsrivaliteten där. Det är en situation som…

MÖTE MED RASISM OCH KLASSFÖRTRYCK I JIMMY CARTERS USA

Pål Steigan har en intressant text som berättar om en resa till USA 1977 och om upplevelserna av rasismen. Han konkluderar: “Det är mycket viktigt för överklassen att de förrådda vita arbetarna inte förenar sig med den svarta arbetarklassen i gemensam klasskamp. De vita arbetarna har reagerat med att antingen röstskolka eller genom att rösta…

BITTE ASSARMO: BOSÄTT DIG I ETT MÅNGKULTURELLT OMRÅDE INNAN DU ANKLAGAR ANDRA FÖR RASISM, ÅSA LINDHAGEN!

“Medborgarna ska tryckas till, våra tankar och preferenser ska bekämpas. Rätten att själv välja sina grannar är minsann inte till för kreti och pleti, utan bara för särskilt utvalda. För sådana som Åsa Lindhagen själv. För hycklarna och översittarna i den politiska adeln. Åsa Lindhagens anklagelser mot de svenskar som vill leva ett liv där…

VART LEDER 50 MILJONER ARBETSLÖSA USA?

Julianna Forlano intervjuade den marxistiske ekonomiprofessorn Richard Wolf den 15:e juli. 1.349 kommentarer. Bland annat jämför han hur arbetslösa reagerade under depressionen på 1930-talet med 23% arbetslösa, och hur reaktionerna är i dagens depression med 50 miljoner arbetslösa på 320 miljoner invånare (16 %). R. Wolf: ”Wolff is an American Marxian economist, known for his…

FRÅN HAVERERADE MIGRATIONSSAMTAL TILL VÄSTVÄRLDENS FÖRESTÅENDE KOLLAPS

Lars Bern ger i detta samtal med Mikael Willgert i SWEBBTV sin syn på den svenska politiska situationen med kollapsade migrationssamtal. Men samtalet spinner vidare och tar upp situationen i hela välden, inklusive klimatkris, finanskris, energikris, mediekris, ekonomikris, miljökris… Man behöver inte instämma i alla tvärsäkerheter Lars Bern uttalar om afghanska pojkar i Sverige t…

TACK FÖR OMSORGEN FRÅN TACKSAM PATIENT

Biskop Elis Malmeström (1895-1977) kom till Lund, mötte några teologie studerande och sa: ”Ni läser väl Manifestet, pojkar! Det måste man. Annars förstår man ingenting.” Så skriver covid19-patienten och teologidocenten Dag Sandahl i en insändare i Smålandsposten idag. Läs hela insändaren…

S HAR ANAMMAT HÖGERNS MYTOLOGI

“Trots att ojämlikheten förklarats vara tillväxthämmande och direkt farlig för demokratin. Och trots att Riksbankschefen förklarat att han kan skapa hur många svenska kronor som helst genom en enkel knapptryckning kommer redan varningarna från den socialdemokratiska ledningen och den moderata oppositionen om att vi snart måste börja “spara i ladorna” igen. Åtstramning alltså, som svar…

ANDERS BJÖRNSSON: VILLKORAD EXPERTKUNSKAP OM KINA

“När ett antal svenska lärosäten nu har avvecklat sina så kallade Konfuciusinstitut, på grund av oacceptabla villkor vilka den kinesiska staten som finansiär satt upp, kunde det ha varit ett läge för den svenska staten att tillskjuta medel för oberoende Kinaforskning på en akademiskt högststående nivå. Istället agerar Arvfurstens palats på linje med den kinesiska…

ADAM CWEJMAN: SÅ TAPPADE VÄNSTERN FÖRNUFTET

“Den stora skillnaden mellan den ‘gamla’ vänstern och den identitetspolitiska rörelse som stigit fram de senaste veckorna, är att den förra i grunden var en upplysningsrörelse. Den accepterade själva premisserna för samhället – demokrati, vetenskap, meritokrati – som något gott, men ansåg att samhällets frukter var ojämlikt fördelade.” Adam Cwejman i GP.