missa inte

FRÅN ATLANTEN TILL URAL

Det historiska perspektivet på våra länders bindningar och allianser genom tiderna och i vilken grad man idag ska räkan vissa till den europeiska familjen och vilka som för närvarande ska lämnas utanför. Detta sammanhang tar Anders Björnsson upp idag på alliansfriheten.se. Höghaltig överblick må jag säga. Kort citat:“Svensk försvarsplanering och svenska säkerhetspolitiska överväganden bör ta…

BITTE ASSARMO: VAD ÄR EGENTLIGEN SVENSK KULTUR?

“Kultur kan, i korthet, beskrivas som levnadssättet hos ett helt samhälle, som inkluderar seder och bruk, beteendemönster, normer för lagar och moral – sådant vi alla känner igen utan att nödvändigtvis kunna sätta ord på det. Att någon överhuvudtaget kommit på tanken att detta inte existerar just i Sverige är både fascinerande och skrämmande. Att…

EFTER CORONAKRISEN KOMMER ROFFARNA

“Ännu en kommission lanserades på DN-debatt 28 april. Omstartskommissionen, som den kallar sig, har fått i uppdrag av storföretagen i Stockholms handelskammare att ta fram ”en handfast plan för en omstart av Sverige”. Utgångspunkt: ”Hur skapar vi starka drivkrafter för företagare och entreprenörer att satsa igen, när mångas livsverk har slagits sönder?” Omtanken är försåtlig.…

UPPROP FÖR JULAIN ASSANGE…

“Set Julian Assange free!” Arne Ruth, tidigare kulturchef på Expressen, chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter, har tagit initiativet till följande upprop för Julian Assange. Han ställer i uppropet frågor om Sveriges roll. Utgångspunkten finns i Nils Melzers rapporter om detta ämne och utrikesdepartementets vägran att besvara hans kritik. Uppropet är tänkt att…

VACCIN ÄR ALLT ANNAT ÄN HUMBUG

“Jag är fullt medveten om att det finns tusen och en konspirationsteorier både om viruset och om vaccinforskningen, men någonstans måste det ju ändå finnas en gräns för ens misstro mot vetenskapen. Det finns oändligt många vetenskapsmän som arbetar för människors bästa och tar sitt jobb på fullaste allvar. Och även om politiker världen över…

EFTER 75 ÅR

Anders Björnsson skriver med anledning av 75-årsdagen av freden efter Nazirikets sammanbrott på alliansfriheten.se. Ett citat: “Därför är det så viktigt att se till att krig, i stor eller liten skala, försvåras – genom regelverk och överenskommelser som upplevs som någorlunda rättvisa. Sensmoralen av andra världskriget är att ingen kan få allt. FN-stadgans våldsförbud gäller…

VAR ÄR ALLA DEMONSTRANTERNA IDAG?

2003 års massdemonstrationer mot angreppet på Irak var de största folkmanifestationerna sedan 1 maj 1975 då man firade USA-imperialismens nederlag. Det samlades ihop bilder och filmer från denna stora manifestation som sammanställts av Frantisek Smidek. Fint att minnas, så kan det snart bli igen…

TOLFA ECONOMIC FORUM

“How can we turn a bad thing into a good thing and create a Tolfa renaissance? We live in very difficult times. I share these days and weeks with my fellow citicens of Tolfa. Our lovely, beautiful town is sad these days, and we see it in peoples’ eyes over the masks. We are not…

BIDEN WILL NOT BE ABLE TO STAND

George Galloway – The Mother of all Monologues – talar om USA-valets huvudkombattanter, Storbritanniens och USA:s försummelser i Coronakrisen och Kinas överlägset effektiva sätt att värna sitt eget folks hälsa och säkerhet.

CORONAFROSSA I BUSINESS CLASS

“De finansiella tillgångarna är anspråk på värden som utvinns ur realekonomin. De är bara en blipp på en dataskräm om det inte längst ut i kedjan av finansiella transaktioner går att realisera vinster ur varor och tjänster som den mänskliga arbetskraften producerar. Ju större rikedomar som hopar sig hos den översta procenten, och ju mer…

ARUNDHATI ROY: PANDEMIN KAN VARA EN PORTAL TILL EN NY VÄRLD

“Den 24 mars införde premiärminister Narendra Modi utegångsförbud i Indien. Från midnatt skulle 1,38 miljarder indier hålla sig inomhus – med noll förberedelser och fyra timmars varsel. Inför en förfärad värld blottade Indien sin brutala ojämlikhet. Men pandemier har tvingat människor att bryta med det förflutna för att i stället föreställa sig världen förnyad, skriver…