missa inte

“VAD GÖR SVENSKA MILITÄREN I IRAK?”

“Den svenska regeringen anger att den militära närvaron (i Irak) är en utbildningsinsats för irakiska armén, så att den kan stå emot och besegra IS. Däremot skriver regeringen mycket lite om koalitionens övergripande mål och verksamhet. […] USA leder koalitionen och har klargjort att den skall bekämpa IS i Irak men även i Syrien. Det…

PETROYUAN LANSERAD MED ETT BRAK – ÄR PETRODOLLARNS TID ÖVER?

Det har länge stått klart att Kina kommer att lansera sin petroyuan under 2018, och nu har det skett. Lanseringen skedde på Shanghaibörsen 26 mars 2018, och det blev en omedelbar succé. 62.500 oljekontrakt tecknades i yuan och oljepriset som noterades i yuan vägde genast tyngre än branschstandarden Brent (Nordsjöoljan). Läs hela Pål Steigans artikel…

(S)VEKET MOT ARBETARNA

“En klassiker på området är Mao Zedongs ‘Analys av klasserna i det kinesiska samhället’ från 1926, där Mao gjorde upp med kommunistpartiets tidigare politik: I stället för att satsa på de fåtaliga klassmedvetna arbetarna i de moderna storstäderna ville Mao att partiet skulle bygga sin politik på att vinna de stora massorna av vidskepliga och…

MARGARETA ZETTERSTRÖMS M FL KRITIK…

Du som vill fördjupa dig i den debatt som pågått ganska länge nu mellan å ena sidan Margareta Zetterström, och ledande Clartéister mot å andra sidan en del fibbare, Jan Myrdal och undertecknad, kan finna en sammanställning av det mesta som skrivits i frågan på följande sida. En del har säkert förbigått mig. Skicka mig…

MARGARETA ZETTERSTRÖM: “POLITISK VÅNDA”

Margareta Zetterström har skrivit ett kritiskt inlägg om Folket i Bild/Kulturfront, den tidning och den organisation hon arbetat med sedan 1972 och tillställt det FiB/K:s webbsida (fib.se). Men de refuserade. MZ sände det då istället till Clartébloggen, där det nu går att läsa. Självklart borde fib.se ha publicerat, så att diskussionen kunde föras offentligt, fast…

I 20 ÅR HAR MAKTEN MEDVETET FÖRSVAGAT DEN SVENSKA DEMOKRATIN

“I 20 år eller mer har regering och riksdag systematiskt och medvetet försvagat den svenska demokratin. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management) har det politiska ansvaret förtunnats och det professionella ansvaret nedvärderats. Det har blivit svårare att påverka de offentliga institutionerna genom demokratiska beslut.” Så inleder Carl Tham i Dagens Arena en svidande vidräkning…

HAMNARBETARFÖRBUNDET DISKUTERAR SAMGÅENDE MED TRANSPORT

Det vore förstås en mycket bättre lösning för hela fackföreningsrörelsen om ett samgående kunde komma till stånd mellan Hamnarbetarförbundet och Transport (LO) för att därmed hindra lagstiftning om inskränkts strejkrätt. Två röster om den nya situationen… Dagens Industri och tidningen Proletären.    

TRUMPS HANDELSKRIG MOT KINA: OM ATT SKJUTA SIG SJÄLV I FOTEN

Så har Donald Trump bestämt sig för att föra handelskrig, bland annat mot Kina. Kina har svarat med att de inte önskar en sådant handelskrig, men att landet heller inte räds ett sådant handelskrig, men är beredd att föra det till slutet. Det är inte gott att veta vad för slags rådgivare Trump har, som…

TROLLFABRIKER

“Trogen min skepsis tror jag att Putins påstådda trollfabriker är fake news. Jag tror säkert att ryssarna, som alla andra, finansierar en massa it-folk som sitter och spionerar och försöker hacka sig in i datasystem både här och där. […] Men det jag inte tror på i berättelserna om Putins trollfabriker är att de faktiskt…

“TRÄNGT KREML REAGERAR MED SKRÄMSELTAKTIK”

DN:s väldresserade redigerare pekar idag ut Kreml genom att sätter en helt vilseledande rubrik på en bra artikel, som beskriver flera intressanta förhållanden runt förgiftningsmordförsöket i Salisbury, av Anna Lena Laurén. Döm själva… (om ni kommer förbi betalväggen)