missa inte

TALEN PÅ STOCKHOLMS FREDSSEMINARIUM

Franz Smidek filmade alla talen på Stockholms fredsseminarium 2-3 september 2017 i Alviks kulturhus, Bromma, Stockholm. Det gör dem tillgängliga för alla som inte hade möjlighet att närvara. Stort tack till honom! Arrangören (FiB/K Stockholmsavdelning) tar tacksamt emot bidrag/stöd till plusgirokonto 51653-4. Skriv Fredsseminarium vid betalningen. Nedan länkar till samtliga tal: Maj Britt Theorin –…

SVERIGE MÅSTE RATIFISERA FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

Konventionen möter förstås motstånd. USA och andra kärn-vapenmakter pressar på för att Sverige och andra stater inte ska ratificera.

AGITATION FÖR KÄRNVAPEN I SVERIGE

Så här kommer det att låta i agitationen framöver för att Sverige ska öppna för USA, Nato och kärnvapen på sitt territorium.

NATO-GENERAL STÄLLER KRAV PÅ SVERIGE

USA:s Natoambassadör generallöjtnant Douglas Lute kräver i en skriftlig framställan till Sverige 28 november 2016 att Sverige måste upphöra att kräva förbud för kärnvapen.

USA I MÖTE MED WALLSTRÖM OM KÄRNVAPENSTOPP

USA har i ett personligt möte med utrikesminister Margot Wallström (S) framfört att det kan få långtgående följder för Sverige om hon skriver på ett kärnvapenförbud.