Nato

En mobbare och slagskämpe

USA HAR EN lång tradition av att uppföra sig som en mobbare och slagskämpe mot länder vars inrikes och/eller utrikes politik misshagar dem. Och man döljer inte avsikten och metoderna för sin mobbning. En rapport från RAND Corporation år 2019, ”Overextending and Unbalancing Russia”, redogör i detalj för hur arbetet bör bedrivas, vilka målsättningarna för…

Vill bara förtydliga några saker

1. PÅSTÅENDET ATT Ukrainakriget är framprovocerat är fullt rimligt. Det fråntar inte Ryssland ansvaret för det militära anfallet. Dessa två faktiska förhållanden kan mycket väl hävdas samtidigt. Ända sedan några år efter Berlinmurens fall har Nato – emot ryska intressen och under ryska protester – expanderat österut. Det här är ovedersägligt. Trots att flera före…

Folkliga protester, det enda som återstår

ALLT ÄR NU sagt, många gånger om. Rimliga förklaringar finns tillgängliga för dem som vill veta. Vad man säger på alliansfriheten.se, vad andra Natokritiska röster framför ute i marginalen, vad enstaka äldre och erfarna Natoskeptiska politiker och diplomater framför i de stora tidningarna eller vad mina medarbetare och jag säger här är nu mest upprepningar.…

Den gamla elefanthonan…

BARBRO HEDVALL, LEDARSKRIBENT i DN, är ett stort skämt. På sidan fyra idag blottar hon sin rent komiska svansviftningsförmåga inför den makthavande generationen av socialdemokrater. Illustrerad av en stor bild på Pierre Schori utanför ryska ambassaden förolämpar hon de äldre socialdemokrater som nu talar emot ett svenskt Natomedlemskap. De är ”ömtåliga och gen­störtiga; envisa [och]…

Sämsta läget

INGEN VET HUR kriget i Ukraina kommer att sluta – hur relationen mellan de stora spelarna kommer att gestalta sig, vilka vägval Ukraina kommer att göra för att trygga statens existens, hur krigets utfall och konsekvenser påverkar den europeiska statsgemenskapen. Ingen kan veta – bara gissa – vilken internationell betydelse det nordatlantiska området då har.…

På var sin sida i Natofrågan 1 maj 2022 i Uppsala

OVANLIGT STORT GENSVAR fick vi med tidningen Folket i Bild/Kulturfront och vårt flygblad mot Nato i både vänsterns och socialdemokraternas 1-majtåg i Uppsala detta år. Det berodde förmodligen på att att vi poängterade Natofrågan idag då allt verkar riggat för ett s-ja, men där ändå frågan fortfarande står och väger. Ett 20-tal tidningar såldes och…

Svenskt Natomedlemskap riskerar att bli ett livsfarligt hafsverk

VÅR SVENSKA REGERING, vår politikerkår och våra västlydiga medier håller nu på att efter en månads snabbutredning forcera in Sverige i Nato. För en månad sedan var hälften av Sveriges medborgare tveksamma eller motståndare till ett Natomedlemskap. Så kom Ukrainakriget, där Sverige gjort sig till en krigande part på västsidan (vapenleveranser, sanktioner och etniskt rysshat).…

Terrorbalansen dog inte 1991

DET FINNS MÅNGA historiska bottnar till Ukrainakriget, de allra äldsta och mest uppenbara är den etniskt rasistiska, vilket också är den fortsatt gängse synen på ryssar hos många “renrasiga” européer. (Därav det något lättvindiga accepterandet av de ukrainska nazisterna.) Rysslands och Ukrainas historiska rötter är tätt sammanvävda och detta faktum kan ingen nationalism sopa under…

SVEN-ERIC LIEDMAN: ETT MEDLEMSKAP I NATO SKULLE BARA ÖKA VÅR OTRYGGHET

Några korta citat: ”Men Nato utvidgades och kröp närmare och närmare den ryska gränsen. Den militära logiken kräver en fiende. Islam räckte inte, det krävdes också Ryssland. Det militärindustriella komplexet (för att nu använda president Eisenhowers utmärkta beteckning) måste fortsätta på högvarv. […] 2000-talet har hittills varit ett katastrofalt århundrade. Det är Putins tid. Det…

Kardinal Arborelius: ”Djävulen driver Ukrainakriget via det ryska ledarskapet”

VI MATAS SEDAN åratal tillbaka med en oerhört förenklad och därmed falsk bild (berättelse, narrativ) av tillståndet i världen. Det framträder nu klart och tydligt i alla politiska resonemang om eventuellt finskt och svenskt Natomedlemskap. Här ett talande exempel ur SvD den 13 april. En kort sammanfattning kan skrivas så här: Östvärlden, företrädd av framför…

Medborgarupprop mot svenskt och finskt Natomedlemskap

Ett medborgarupprop har just publicerats om att Sverige och Finland ej må söka Natomedlemskap. Våra dominerande medier mörkar detta. Gör därför en insats genom att sprida detta vidare via alla kanaler du kan hitta på.VI VILL INTE bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som…