onsdag, 17, april, 2024

Iran (5) – ”Vita revolutionen” och ”festernas fest”

2
Mot bakgrund av den amerikanska administrationens ökande fruktan för en destabilisering av landet till följd av shahens vanstyre, "uppmuntrade" president Kennedy shahen att genomföra reformer i syfte att desarmera missnöjet bland de fattiga på landsbygden, i de växande kåkstäderna och bland den spirande urbana medelklassen.

Syrien återerövrar nu sitt land – men Sverige, EU och USA håller emot

8
När jag letade efter en lämplig satirbild för att illustrera min text blev jag medveten om att de satirbilder man hittar på nätet, från...

Iran (3) – Finns lärdomar av USA:s förra regimskifte i Teheran? Eller är neocons...

0
Efter krigsslutet 1945 drog de allierade tillbaka sina styrkor från Iran. Despoten Reza Shah var borta, och till att börja med blandade den unge...