Sverige

Rasforskning övergår nu i rasismforskning

Rasbiologiska institutet har nu fått sin efterföljare i Uppsala. CeFor kallas det, vilket är förkortning av Center for Multidisciplinary Studies on Racism. Dess nuvarande föreståndare Claes Tängh Wrangel beskriver det som att rasforskning nu ersatts av rasismforskning. Det är i år 100 år sedan Rasbiologiska institutet bildades. I SR-programmet Vetenskapsradion historia blottade Tobias Svanelid och…

Staten och kapitalet tar makten över svenska nyhetsmediers innehåll

Allmänna nyhetsmedier (den tidens dagstidningar) runt om i landet var på 50-talet antingen ”borgerliga” (privatägda) eller ”folkrörelseägda” (arbetarrörelse- eller bonderörelseägda). I städerna och regionalt fanns ofta en av varje, vilket skapade viss balans i den politiska offentligheten. Men de borgerliga växte tack vare större ekonomiska resurser, de styrdes som rena affärsföretag och blev till slut…

Därför vägrar jag förminska och förneka svensk kultur

Nyligen blev jag påmind om en text jag skrev för flera år sedan och som handlade om svenska midsommartraditioner. Men den skulle lika gärna kunna appliceras på vilken högtid som helst som, av vissa, kallas ”svensk” för se, svenskt är ingenting utom möjligen barbariet, som en upphöjd politiker en gång uttryckte det. I Sverige pågår,…

Guillous anpasslighet skaver

Giganten Jan Guillous krönikor i Aftonbladet blir allt mer anpassliga, alltså ”mainstream”. Han verkar ha tappat sitt ovanliga skarpsinne. I den senaste (11 april) följer han strömmen och ger sig på ”kapitalistdiktaturen”* Kina genom att upprepa det “västerländska narrativet”, alltså den medialt just nu gängse berättelsen: ”En miljon uigurer sitter tillfångatagna i ’omskolningsläger’ med syfte…

Svenska Hem och rösträttskampen i Sverige

Sommaren 1941 flyttade vår familj från lägenheten på Torsgatan 76 i Stockholm till en villa på Lidingö. Den låg nära ändstationen för Norra Lidingöbanan och tomten gränsande till en skog med stigar ned till Grönstaviken med utsikt mot Askrikefjärden. Jag var fem år och det var under andra världskriget. Veckovis kunde vår mor beställa hem…

Fattigsverige men också smultronstället är borta

Påsken närmar sig och som vanligt, vid en storhelg, tänker jag lite extra på mina föräldrar och de andra som gått före mig. Mormor och morfar, farmor och farfar – alla födda och uppväxta i Fattigsverige, långt innan folkhemmet var påtänkt och långt innan allmän och lika rösträtt infördes. De levde hårda liv, mina mor-…

Partiet som hamnade i kläm

Dagens komplexa inrikespolitiska situation (som starkt präglas av vårt strategiska läge och allianser i omvärlden) koncentreras som genom ett brännglas i diskussionerna och beslutet som fattades på Liberalernas partiråd gångna helg. Det var en liten men viktig politisk händelse. I partiets gamla namn Folkpartiet fanns liberalernas ”vänsteridentitet”, med rötter i upplysning och folkbildning. Den tonades…

Kommentar till morgonens DN-läsning

Att läsa Dagens Nyheters ledare kräver viss ”grundläggande politisk kompetens” (DN:s egen beteckning) för att kunna bena upp och finna luckorna. Idag varnar man Socialdemokraterna för en ny ”vänstergir” a´la Håkan Juholt och landar i att, om S ska fortsätta spela en roll i politiken måste man – precis som man gjort sedan 90-talets början…

Ulf Karlström: Låt oss bygga en bred och långsiktig fredskampanj!

Det förs inom fredsröelsen (organisationen Folk och fred) en viktig diskussion om hur man framöver ska agera för att hindra ett svenskt medlemskap i Nato. Vad ska man inrikta sig på och hur ska paroller formuleras. Ulf Karlström, på tidigt 70-tal ledande inom FNL-rörelsen, ger här sin syn på det här.Fredsrörelsen är en ganska brokig…

En svensk “sannings-myndighet” ska börja fungera 1 januari 2022

Jag citerar ur texten på regeringens hemsida: “[…] Ett starkare psykologiskt försvar skapar förutsättningar för att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. En viktig del i arbetet är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot…

Dottern, en berättelse om folkhemmets upplösning

Den här boken handlar om den duktiga flickan Elsa som växer upp i Paradiset. Jo, den del av Förstaden där hon bor med pappa Ragnar, mamma Elisabet och brodern Erik heter just Paradiset. Elsa är ordningsam. Redan som tvååring ordnar hon familjens skor i skohyllan så att rätt vänstersko står bredvid rätt högersko, prydligt bredvid…