Skogspromenad med 70-79-åring i Lyåsa strax före Coronan (Foto: B Carlman)

Folkhälsomyndighetens hemsida har statistik över utvecklingen av Covid-19 i Sverige. Gick för första gången in (16/10) för att se om man kan hitta något intressant. Hur är läget för min åldersgrupp 70–79-åringar? Kanske kan man få en susning om risken jag löper att avlida i Covid-19.

Jag läser att 6569 st 70-79-åringar har i laboratorietest konstaterats smittade och sjuka i landet som helhet. Vidare läser jag att 1268 st 70-79-åringar dött av eller med Covid-19 i landet. Här finns en stor osäkerhet. Av eller med är egentligen högst väsentligt att veta. Med kan innebära att man egentligen dött av en underliggande åkomma, vilket säkert varit fallet på många äldreboenden. I dödssiffran 1268 ingår båda grupperna (av och med) vilket skruvar upp den högst väsentligt.

Bortser jag från den osäkerheten är risken för 70-79-åringar att dö – om man varit smittad med Covid-19 – runt 19,3%.

Risken för 70-79-åringar att dö av Covid-19 är dock mycket mindre än så. Det finns i runda tal 989.000 st 70-79-åringar i landet. 1268 har dött med eller av Covid-19, vilket ger en riskfaktor på 1,3 promille. Men eftersom alla inte dog av Covid-19 så är risken betydligt mindre, alltså kanske bara 1 promille. Alltså högt räknat 1 på 1000.

Så chansen att jag ska dö av något annat kan knappast överskattas, om det nu kan vara något att glädja sig åt.


18/10 Siffrorna och uträkningarna justerade efter korrigerande kommentarer.

Föregående artikelDIPS ELLER VERKLIGHET?
Nästa artikelCykelsemester med farsan
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

16 KOMMENTARER

 1. Örjan W!
  Rätt av dig, slarv av mig. Har nu räknat om och hamnat ca 10 ggr högre, vilket fortfarande är mycket liten risk.

 2. I morse tittade jag på the Duran. Där resoneras om varför dessa omåttligt rika, i detta fall Bill Gates, är så måna om att sprida en domedagskänsla omkring sig. På något sätt har det med ”The Great Reset” att göra. D v s det gäller de snuskigt rikas maktposition. På steigan no finns bra artiklar av bl a Erik Plathe. Han skriver i en av tre artiklar som du kommer åt via denna länk. ”Nå er tida inne for å trykke på kapitalismens omstart-knapp, hevder World Economic Forum. Der er det ingen mangel på store vyer: ’Allt i samhället måste omskapas för att bygga en bättre värld. Bara på så vis kan vi skapa en bättre värld för alla. Vi står vid ett vägskäl. Hela ekosystemet är hotat av klimatändringarna. Ekonomin vacklar. er. Olikheterna hotar själva grunden för samhället.’”

  De snuskigt rika i WEF är inställda på nystart, och jag tror inte jag gissar fel om de vill ha en nystart på den samhällstyp som de blivit snuskigt rika på. Och då kan vanligt folk lugnt räkna med att det inte kommer att bli fler jobb.

 3. Tråkigt att du som bildad man först nu har valt att ta till dig information från källan.

  Dock förstår du inte helheten om du endast tar del av de allra senaste uppdateringarna.

  Det finns många andra riskfaktorer än ålder. Hälsotillstånd, lungkapacitet, fetma, hjärt- och kärlssjukdomar. Samt framför allt att tillhöra det manliga könet.

  Och även bortom dessa risker så händer det att t ex smärta, vältränade tjejer i 40-årsåldern insjuknar allvarligt. En av mina söner, 47 år, som är en smärt, vältränad maratonlöpare, blev den ende i sin familj som insjuknade. Han arbetade hemma sedan starten av pandemien och är försiktig med andra sociala kontakter, gud vet var han hämtade smittan. Men det tog nio(!) veckor innan han kände sig någotsånär igen. En period orkade han knappt gå mellan sovrum och toalett. Och då var han varken inlagd på intensivvård eller läkarbehandlad på annat sätt än genom telefonsamtal. När det var som värst fick han testa hjärta och lungor – med utmärkta resultat. Han hade INGA av de där underliggande sjukdomarna, likväl så otroligt sjuk.

  Visst, ingen vill dö av andnöd. Men att vara sjuk i nio veckor är heller ingenting man längtar efter.

 4. Då många, möjligen merparten i åldersspannet 70-79 har s k underliggande krämpor (högt blodtryck, diabetes, övervikt, kol, cancer, övervikt, hjärt-kärlbekymmer osv) blir en Covid 19-smitta ovanpå det som utlöser t ex en fatal hjärtinfarkt eller stroke. Det vill säga att den omedelbara dödsorsaken då anges som just hjärtinfarkt eller stroke i dödsattesten. Vilket i sin tur innebär att vi sannolikt har en rätt betydande underrapportering av dödsfall i just Covid-19. Således är jag rädd att Knuts beräkning här ovan är litet väl optimistisk. Detta förhållande lär bli föremål för omfattande forskning framöver.

  I likhet med vännen Knut är jag ensamlevande 70-plussare vilket bara det är en riskfaktor enligt Folkhälsomyndigheten. I en form av husarrest, ensamma promenader i Visby undantagna. Dessbättre med lågt BMI och blodtryck. Däremot en obotlig leukemi och sviter av en ovanlig lungsjukdom. Varför berätta detta? Jo, därför att pandemin nu är på väg in i sin andra våg. Rapporterna från övriga Europa och USA talar för sig själva. Även om sjuk- och åldringsvården hämtat sig från handfallenheten under våren torde påfrestningarna i vinter bli svåra. Vi ska således inte härbärgera några större illusioner. Inte för egen del heller.

  Som JFK sade i ett av sina State of the Union-tal: ”It’ll get worse before it gets better.” Eller som Churchill noterade: ”Never let a good crisis go to waste!” Detta apropå Bertil Carlmans kommentar ovan. Rader av statsledningar inskränker allehanda medborgerliga fri- och rättigheter med hänvisning till pandemin. I Paris och åtta andra storstäder har Macron infört utegångsförbud, stängt ned skolor, kaféer och restauranger. Plus förbud mot folksamlingar (=demonstrationer). 12.000 militärer ska övervaka det hela. Ett exempel av många fler (se England, Spanien). En reaktionär omstöpning väntar, ovanpå 40 år av nyliberal kontrarevolution.

 5. Bra resonerat Hans G. Fast jag tänker ju mera på ett annat Churchill-citat förstås. ”This is not the end. It’s not even the beguinning of the end. But, maybe, it’s the end of the beguinning”!

  Riskfaktorer, ja! De är en del: högt blodtryck (visserligen /hårt/ medicinerat till god ordning), diabetes (givetvis även det medicinerat och med dygnsinsulin, hyfsat fungerande), övervikt (måttlig, ej fetma), andnöd (tämligen ny plåga, sedan halvtannat år), kronisk borelia (just antibiotikabehandlad, förhoppningsvis lagd till historien), ett visst överintag av himmelska drycker, m m! En liten covid 19-partikel i inomkroppslig cirkulation är nog det enda som behövs för enkelbiljett till just detta ställe, eller möjligen det andra!

  Heaven knows! Or not, we’ll see!!

 6. Jag tror som Bertil C att i den föregivna kampen mot de stora hoten (till vilka den nukleära katastrofen av någon anledning inte räknas) skådar kapitalet material och mekanismer för bygget av framtidens vinstmaskineri. Men här och nu vill jag lämna information som bär Knuts beräkningar längre åt det önskade positiva hållet. Antalet 70-79-åringar i Sverige är närmare miljonen. Knuts 550.000 återfinns i åldersspannet 70-74 år. Se SCB:s diagram. Trots denna korrigering av Knuts befolkningspyramid lyder rådet alltjämt: undvik att bli smittad!

 7. Inte tror jag det handlar om ”ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt”. Snarare lär det bli sämre för att sedan kunna bli ännu sämre; för vanligt folk. Finns det någonstans i Väst tecken som liknar det som skedde i USA, ”New Deal, Den nya given, var USA:s president Franklin D. Roosevelts reformprogram av 1933, som genom att skapa arbetstillfällen för de arbetslösa syftade till att häva den allt djupare depression som hade börjat med börskraschen på Wall Street 1929”?

  Den pågående pandemin utnyttjas t o m för att på månget håll djävlas med folk genom utegångsförbud och minskad rörelsefrihet. Jag kan inte förstå annat än att regeringar på många håll bryter mot de egna grundlagarna. Och det ger journalistkåren jorden över ”blaffen i” som P Steigan skulle sagt. Men han gör inte det. ”nettavisa” steigan.no har en föredömlig artikel om det.

 8. I händelse att Bertil Carlmans kommentar 09.44 var en replik på min, vill jag inflika att jag alls inte tror att ”framtidens vinstmaskineri” till alla lycka bär. Tvärtom! D v s jag fortsätter att i denna dystra framtidssyn vara överens med Bertil C.

 9. Till Hans M Gabrielsson!
  Du har fel om statistiken på Covid 19. Enligt Folkmyndighetens hemsida redovisas statistiken på avlidna enligt följande ”Statistiken visar antalet personer med bekräftad Covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak.”

  Det betyder att det är en överrapportering av antalet döda i Covid 19. Så Knuts beräkning är snarare pessimistisk. När det gäller den vanliga säsongsinfluensan redovisas den som du beskriver det. Alltså på dödsorsaken och därför är det svårt att jämföra dödligheten mellan de båda sjukdomarna. Jag har för mig att det finns en uppskattning på antalet döda under en vanlig säsongsinfluensa på ca 2500. Men den siffran är osäker. Vid en jämförelse mellan dödligheten det första halvåret 2019 och 2020 låg dödligheten ungefär 4000 högre för 2020 (siffrorna tagna ur minnet) och den siffran kan kanske hänföras till Covid 19.

 10. Bäste Lasse, Folkhälsmyndigetens hemsida är en sak. Verkligheten ute i sjukvården är en annan. Nyligen dog två nära vänner inom en vecka på sjukhus här i Visby respektive Stockholm. Så klart sorgligt som bara den. I båda fallen angavs dödsorsaken vara långt gången cancer, inget annat. Men, båda hade testats positivt för Corona-19. Som jag ser det, är FHM:s formulering på hemsidan närmast att betrakta som en målsättning och/eller uppmaning att åstadkomma korrekt inrapportering från regionerna. Även om den svenska Corona-statistiken (i skrivande stund nästan 6000 Covid-döda) sannolikt är mer träffsäker än på många andra håll, vidhåller jag att vi dras med ett mörkertal. Vilket troligen kommer att korrigeras i efterhand. Om något år lär vi veta mer. Inte minst om faktisk överdödlighet som Du nämner.

 11. Hans G!
  Som jag förstått det gör FHM varje vecka på onsdagar en justering av dödsfallsstatistiken, då journalerna gås igenom så att (så långt man kan) alla MED covid19-diagnos ingår och ingen utan sådan kommer med i den dödsstatistik som rapporteras. Vid något tillfälle har jämförelser gjorts med socialstyrelsens löpande statistik för att justera felaktigheter i rapporteringen. Något ”mörkertal” av betydelse tror jag inte att det finns och det är väl egentligen inte den statistiken som är mest intressant. I stället för denna mediala överrapportering kring döda med covid19 borde jämförelser göras och rapporteras löpande mellan totala dödstal och genomsnitten för tidigare år, förslagsvis baserade på 5- och 10-årsperioder, eventuellt ännu längre.

 12. Som sakerna nu står, bäste Dennis Z, har vi nog inget annat val än att vänta något år innan vi vet säkert hur det ser ut med överdödlighet och mörkertal i Covid-19. Något Anders Tegnell påtalat för några veckor sedan. Just nu ökar smittan snabbt i Uppland och Skåne. Antalet inlagda Covid-patienter har på 3 veckor stigit från 4 till 32 på Ackis i Uppsala. Varav 8 i intensivvård. I likhet med de flesta länder i Europa (USA ska vi bara inte tala om) är andravågen på väg här också. Få se hur det blir här på kalkholmen i vinter. Är för egen del hjärtligt less på denna 70-plus husarrest, men har i likhet med en miljon andra inte stort val…

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.