DAGEN NÄR DEIR EZZOR RÄDDADES

Räddade!

Jag undrar hur alla islamister mår
när Syriens hjältar snart nog når
sedan tre år belägrade Deir Ezzor!

Och hur kan man tänka sig dessa känner,
de som kall’te sig “Syriens vänner” –
månn’ skammens rodnad kinderna bränner?

Men värst av allt: utan någon makt
får de stå i skam med sin nesliga pakt,
får inga feta återuppbyggnadskontrakt!