Dags för muslimer att agera

aldo-moro

Den före detta italienska premiärministern Aldo Moro hittades skjuten den 9 maj 1978 i en Renault 4L. Den meningslösa kidnappning och mordet utfördes av de Röda Brigaderna.

Genom historien har det visat sig att individuell terror leder in i en återvändsgränd. Erfarenheterna från Tsarryssland förskräcker. Inte bara att terroristerna i slutändan uppnådde motsatsen till vad de sade sig eftersträva; logistiken bakom terroristattentat gör det ofta lätt för utomstående att ta sig in; att infiltrera. Ryska terrorgrupper var så infiltrerade av Ohranan (hemliga polisen), att höga ämbetsmän kunde utnyttja terroristerna för att “beställa” terrordåd i deras eget intresse, bli av med någon oönskad konkurrent eller meningsmotståndare. I moderna tider har vi upplevt något i den stilen genom de Röda Brigadernas kidnappning och mord på den italienske politiken Aldo Moro.

Det är helt klart att IS genom sina attentat och mord syftar till att förstärka motsättningarna mellan muslimska och icke-muslimska samfälligheter i Europa. Det är en klassisk taktik för att vinna bundsförvanter. Man hoppas på hämndaktioner från “de andra” och så är inbördeskriget i full gång.

För att förhindra detta ställs inte bara krav på den icke-muslimska samfälligheten utan lika mycket, och kanske mer, på den muslimska. En viktig komponent i självmordsattentaten har varit gärningsmännens övertygelse om att efter att ha offrat sina liv komma till Himlen och där får leva sötebrödsdagar.

Sant är att experter på islam och enskilda islamska företrädare har gått ut och förnekat att detta är en korrekt tolkning av Muhammeds ord i Koranen. Men det räcker inte. Den muslimska samfälligheten måste, i sitt eget intresse, skapa en bred kampanj emot denna religiösa tolkning.

Så vitt jag vet existerar inte någon sådan. Varför? Kanske är ledande muslimer rädda för att drabbas av hämndaktioner av “islamister”? Jag tror de har rätt i denna fruktan. Men som saken nu står och håller på att utveckla sig måste den muslimska samfälligheten börja inse att det inte finns något val: antingen dödas av någon hämndlysten anti-muslimsk mobb eller av fanatiska islamister. Att bara huka räcker inte längre.

På samma sätt som européer lärt sig att man ibland måste riskera livet för att kämpa emot totalitära regimer eller ideologier, måste muslimer skaffa sig erfarenhet att kämpa emot vad som sägs vara “deras egna” – men som inte är det.

  10 kommentarer for “Dags för muslimer att agera

 1. Björn Nilsson skriver:

  Har du någon definition på ‘muslimer’?

 2. Anders Persson skriver:

  Björn!
  I detta fall alla de som känner på sig att hämndaktioner, repressalier eller allmänna anklagelser efter terrordåd i islams namn kommer att drabba dem och deras religion. När jag 1977 höll mitt “tal till nationen” hade jag inget med terrorism i “socialismens namn” att göra, men ville förhindra att de som kallade sig eller uppfattades som “socialister” eller “vänster” drabbades av vedergällningar – i synnerhet som en inte obetydlig minoritet inom “vänstern” i tysthet hyste viss sympati för den “röda terrorismen”.

 3. Hans Andersson skriver:

  Vi bör se till vad som är huvudsak och bisak när det gäller islamsk terror riktad mot exempelvis Frankrike och andra delar av västvärlden. Utan USA:s och dess allierades aggression och krig i Irak och Afghanistan och senare utvidgad till Libyen och Syrien, hade de vidriga dåden i Frankrike aldrig ägt rum.

  Dåden har inte sin rot i den muslimska kulturen eller att dessa grupper inte tydligt nog protesterar mot de utförda terroristiska dåden. Frankrike stänger nu ner drygt 20 radikala moskéer, med stöd av Europakonventionen, som medger begränsningar av religionsfriheten när det föreligger fara för säkerhet och liv. Muslimska rådet har medverkat till detta, vilket är just en sådan makering du efterlyser.

  Ett skäl för den tystnad som finns bland muslimer har sina rötter i utanförskapet. I Sverige, har de genom diskriminering exkluderats i det svenska politiska systemet. Genom att inte hälsa med handskakning tvingas man lämna sitt politiska uppdrag. Många aktiva unga muslimska kvinnor, skrev i medier nyligen om att de tappat tilltron till att aktivt vara politiskt verksamma i Sverige. På grund av diskriminering och trakasserier.

  Efter två stora diskbråcksoperationer åker jag färdtjänst numera även till arbetet. Många av chaufförerna har muslimsk bakgrund och kommer från olika delar av den muslimska världen. Oavsett om de tillhör sunni eller shia, har de så gott som exakt samma uppfattning som undertecknade att terrorbrotten är avskyvärda och icke islam, men framför allt är de mycket kritiska och upprörda över de krig som förstört Irak och andra länder för lång tid framöver. Utan krig och kampen om oljan och andra naturtillgångar, inga terrorattacker i Europa. Så kan man sammanfatta taxichaufförernas ståndpunkter.

  När det gäller yrket taxichaufför domineras det fullständigt av olika grupper av invandrare. Deras arbetsmiljö är förskräcklig, i princip har 8 timmars arbetsdag, reglerad i lag, avskaffats inom branschen.

  Läs gärna Micke Nybergs artikel om hundra år tillbaks i tiden som belyser detta.

 4. Knut Lindelöf skriver:

  Hans A!
  Skicka gärna en länk till Nybergs artikel (om det finns någon).

 5. Lennart Odhström skriver:

  Mikael Nybergs artikel “Vi går 100 år tillbaka” i Aftonbladet 30 mars 2016.

 6. Anders Persson skriver:

  Hans A!
  Du skriver: “Utan USA:s och dess allierades aggression och krig i Irak och Afghanistan och senare utvidgad till Libyen och Syrien, hade de vidriga dåden i Frankrike aldrig ägt rum.”

  Du har helt rätt i detta. Men med samma rätt kan man säga att terrordåden i Tsarryssland under andra hälften av 1800-talet aldrig ägt rum om det varit en någorlunda demokratisk monarki. Med samma rätt hade man kunnat säga att Baader-Mainhof och Röda Brigaderna aldrig kommit till utan den västerländska monopolkapitalismen och imperialismen. Icke desto mindre var det en bjudande uppgift för de demokrater, vänsteranhängare och socialister som bekämpade både tsardömet och monopolkapitalismen att i dessa terrorgrupper se sin fiende i en förledande förklädnad. Det var temat i mitt “tal till nationen” 1977.

  Du skriver “Utan krig och kampen om oljan och andra naturtillgångar, inga terrorattacker i Europa”, när jag skulle säga “terrorattacker i Europa är en annan tillhygge i imperialisternas kamp om oljan och andra naturtillgångar.” Varför har annars USA och Storbritannien så länge stött IS, direkt och indirekt? Muslimerna måste inse att de “islamistiska” terrordåden är ett lika dödligt hot mot dem själva, inte bara fysiskt, utan också politiskt, som mot icke-muslimer.

 7. Erik Skogh skriver:

  Min reflektion när jag såg inslaget i SvT från begravningen av Fader Hamel i katedralen i Rouen var vilken trovärdighet har denne ordförande i muslimska rådet bland alla småkriminella, missbrukande unga killar med muslimsk bakgrund? En elegant klädd, välmående medelålders man som uttalade det förväntade.

  Rekryteringskällan för IS är miljonprogramsområden, områden som är egna enklaver där “djungelns lag”, mer än fransk lag, råder (se tex filmen Dheepan).

  Till Hans A vill jag säga att det är nog tufft för blivande kvinnliga politiker oavsett bakgrund. Manliga härskartekniker utövas av “besserwissrar” på alla politiska beslutsnivåer. Trots det har vi relativt många män och kvinnor med utländsk bakgrund i våra politiska församlingar. När det gäller problemen på arbetsmarknaden tror jag att traditionell muslimsk klädsel kan vara ett mindre hinder för kvinnor än för män. Vem anställer en somalier klädd i fotsid kaftan som ska be fem gånger under dagen? En viss anpassning till svenska förhållanden är oundviklig om du nu vill ha jobb.

 8. Hans Andersson skriver:

  Erik S!
  Du har nog rätt i din iakttagelse om att de enklaver i Frankrike där ungdomar med den bakgrund du beskriver inte låter sig påverkas av muslimska rådets officiella markering.

  Frankrike har nästan 5 miljoner muslimer i befolkningen och mer än 2500 moskéer och en del av dessa är nu nedstängda med stöd av Europakonventionen. Rätt eller fel och kanske kontraproduktivt är svårt att bedöma, men dessvärre nog nödvändigt, men alla inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter ska bevakas noggrant.

  Det är framför allt de olika muslimska invandrarna som diskrimineras på svensk arbetsmarknad och i de officiella politiska sammanhangen. Fördomar och okunskap, som i ditt fall när du redovisar förståelse för att inte anställa en muslim som nödvändigtvis måste be fem gånger under dagen. Så är ju inte fallet. Minst två böner får du ta bort då de sker i gryning och skymning. Dessutom får man anpassa efter de olika levnadsvillkor som enskilda personerna har. Onödigt!

  Islam är faktiskt en av de mest praktiska religionerna, förutsatt att man har kunskaper om detta. Exempelvis är den allmänna uppfattningen om dess arvsregler för det mesta snedvriden. Ramadan är ytterligare ett exempel då många har förutfattade meningar om dess innebörd.

  Överens är vi om att rekryteringbasen för framtida inhemska franska jihadterrorister inte undanröjs av muslimska rådets markering. Den har sin grund i gettona och den sociala utslagning och gängkriminalitet och annat som dessa ungdomar lever i. Samt västerlandets – inklusive Frankrikes – roll i de katastrofala krig som pågått i 25 år.

 9. Erik Skogh skriver:

  Hans A!
  Jag förstår inte riktigt vad du menar med “Dessutom får man anpassa efter de olika levnadsvillkor som enskilda personerna har. Onödigt!”
  Även ungdomar i Sveriges miljonprogramsområden har låg tilltro till politiker.

 10. Hans Andersson skriver:

  Erik S!
  Du uttrycker förståelse för den som avvisar en arbetssökande muslim då den personen kräver rätten att be fem gånger per dag. Gryningsbönen och den i skymningen kan tas bort då den inte faller in under normal arbetstid.

  Onödigt då det spär på okunskap och fördomar om muslimer. Bönen och andra förpliktelser utövas olika beroende på de troendes förutsättningar och villkor. Såvida den arbetssökande inte är blivande imam lär han anpassa sina böner så att han kan erhålla jobbet.

  Ramadan ytterligare ett exempel på islams flexibilitet. Gravida kvinnor och hårt kroppsarbetande personer samt svårt cancersjuka har i princip befrielse från reglerna. Skolelever i Sverige där kan det ibland bli att elever från skolår 9 genomför fastan, men jag har haft elever där jag efter samtal med föräldrar fått gehör för att eleven avbrutit fastan då det påverkat skolarbetet negativt med ork och koncentration. En del provar fasta en eller två skolluncher osv. Praktiskt och genomtänkt och i enlighet med islam.

  De senaste dagarna har det bränts 21 bilar på Rosengård i Malmö. Bombattrapper har lagts ut titt som tätt, vilket tagit mycket resurser i anspråk för polisen. Det innebär full utryckning med bombgruppen, då attrapperna måste kontrolleras, något alternativ finns inte.

  Skolorna i området har dåliga resultat och ungdomarna som inte går vidare till gymnasiet eller ramlar ur när de väl kommit in, hittar naturligtvis andra miljöer och tillhörighet. Det kan jag förstå, varför skulle de lyssna på det officiella Sverige när statsministern gör snabbt besök enbart för att plocka politiska poäng. Även droger och gängkriminalitet har rationella utgångspunkter för de här ungdomarna, och de vet vilka riskerna är. Att vi alla vet att det leder käpprätt åt helvete på lång sikt saknar betydelse för ungdomarna. Det vet de redan, men de har redan tidigt lämnat tillhörigheten i det officiella samhället och lever sina liv i en parallellvärld.

  I de här grupperna rekryteras jihadister som höjer sitt välbefinnande och sin status genom att övergå till väpnad kamp i bakvattnet av de imperialistiska krig som USA drivit i Sydvästasien/Mellanöstern. Ett femtiotal har redan kommit hem i likkistor.

  Det svenska klassamhället och diskrimineringen mot etniska grupper i vårt land har ett mycket stor ansvar för denna utveckling. Inga politiska partier undantagna.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.