Bild: Klipp ur webbsidan för Myndigheten för press-, radio och tv

Nu är det alltså klart. Staten överträder den röda åsiktskontrollinjen för majoriteten av Sveriges tryckta och digitala medier, det vill säga alla medier som uppbär statligt mediestöd i någon form. Det gäller alltså de allra flesta nyhetsmedier med någon räckvidd. Bland mediestödstagarna finns även de revolutionära kommunisternas tidningar Proletären och Internationalen samt de högerpopulistiska organen Samtiden och Nya Tider. Dessa medier har nu att välja, anpassning eller indragna stödmiljoner. Den 1 maj får vi så en svensk åsiktskontrollmyndighet.

Så här står det i de nya reviderade föreskrifterna från Myndigheten för press, radio och tv om villkoren för ”fördelning av stöd”:

I paragraf 2:

”Vid fördelning av stöd […] ska mediestödsnämnden särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet uppfylls. Syftet med mediestödet är enligt 2 § mediestödsförordningen att stärka demokratin genom att främja en mångfald av allmänna nyhetsmedier […] av hög kvalitet. Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilse­leder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvali­tet […].”

I paragraf 14 läser vi vidare angående ”god medieetisk sed”:

”Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium följer god medie­etisk sed ska en helhetsbedömning göras av om mediet i sin publicistiska verksamhet följer av mediebranschen allmänt vedertagna publicitetsregler och den publicistiska sed som utvecklas vid tillämpningen av dessa. Om det allmänna nyhetsmediet är anslutet till det medieetiska systemet pre­sumeras* mediet uppfylla kravet på god medieetisk sed. Presumtionen kan bry­tas om det framkommer tydliga indikationer på att det allmänna nyhetsmediet inte följer de publicitetsregler och de bedömningar om god publicistisk sed som utarbetats inom det medieetiska systemet. Allmänna nyhetsmedier som inte är anslutna till det medieetiska systemet ska på annat sätt visa att de ändå följer de av branschen allmänt vedertagna publicitetsreglerna och den publicistiska sed som utvecklats vid tillämpningen av dessa. ”

Kontroll av sanningshalt i publiceringar i uppmaning till brott, spioneri, förtal och flera andra brott finns redan reglerat i TF, som prövas i tryckfrihetsmål med politiskt sammansatt jury. Med dessa nya bestämmelser kommer man att kunna runda TF genom att ge mediestödsnämnden i uppgift att strypa de ”olydiga” ekonomiskt.

Vi får nu se hur Sveriges högstämda demokrater i olika partier reagerar. De flesta kommer att påstå att det inte är fråga om åsiktskontroll, utan bara om lite rimlig ”demokratisk renhållning”. Jag är övertygad om att det är ett steg i en för demokratin mycket farlig utveckling. Hade det skett i Polen eller Ungern hade medierna ylat.


* förmodas

Föregående artikelWolodarski och ”sanningen”
Nästa artikelXINJIANG: VAD VÄST INTE BERÄTTAR OM KINAS KRIG MOT TERROR
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

6 KOMMENTARER

 1. Jag ville veta hur det går till när ett sådant beslut fattas. Så jag skrev till Myndigheten för press radio och tv och begärde ut pappren.

  Myndigheten för press radio och tv
  Protokoll 2021-03-30

  NÄRVARANDE
  Charlotte Ingvar-Nilson, generaldirektör
  Simon Rose, protokollförare och föredragande

  SAKEN
  Föreskrifter enligt mediestödsförordningen (2018:2053)
  Efter föredragning fattas följande
  BESLUT
  1/1
  Dnr: 21/00626

  Myndigheten för press, radio och tv meddelar följande föreskrifter med den lydelse som framgår av bilagor till detta protokoll…
  […]
  Vid protokollet
  Simon Rose

  Justeras
  Charlotte Ingvar-Nilsson

  Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

  Enligt detta protokoll är det en enda person (generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilson) som beslutar om att ett nyhetsmedium icke skall få stöd om en nämnd inom MPRT finner att nyhetsmediet ”sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap”.

  Hur har det gått till i verkligheten när detta beslut fattats? Hur kan man få reda på det?

 2. I SVT:s Rapport kl. 18 den 14/4 2021 framträdde Sveriges utrikesminister Morgan Johansson och lade fram ett förslag att det skall vara förbjudet att förneka Förintelsen.

  Någon har påpekat att yttrandefriheten gäller även de som inte har samma uppfattning som en själv.

 3. Nyckelorden är väl ”det medieetiska systemet”. Som jag ser det är ”ansluten” till detta att arbeta enligt våra grundlagar, då främst Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Vilket väl egentligen betyder att man har en registrerad ansvarig utgivare.

  Vore välkommet med en kommentar från vår ”expert” Nils Funcke i den här frågan. Snarast möjligt i FiB/K. Han kanske redan arbetar på inlägg till hans vanliga plattform i Expressen numera?

  Beträffande ”Förintelsen” är jag självklart ”förnekare”. Det finns många förintelser genom historien och att just en av dessa skulle behöva skrivas med stor bokstav är orimligt. Vilka affärsintressen som ligger bakom detta har utomordenligt väl klargjorts av Norman Finkelstein i Förintelseindustrin. Läs den! Och arbeta för en total avveckling av den illegala stasbildningen, som kallas ”Israel”.

 4. Vänsterns statsstödda tidningar lär gå under ändå p g a den (deras) deras klimatalarmistiska hållning. Verkligheten är att jordrns medeltemp håller på att sjunka. Tråkigt att inte vänsterns journalister har genomskådat klimatalarmisternas lögner.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.