DEN ETNOKULTURELLA ENTREPRENÖREN

Adam Cwejman angriper Alexandra Pascalidou och SVT för deras mångfaldsidéer i GP den 18 maj. Efter att ha nekats ett jobb på SVT klagar Pascalidou i Expressen på SVTs bristande uppfyllelse av sina mångfaldsmål. “Att Pascalidou gräver där hon står är en sak. Men att hon förstärker fixeringen vid härkomst i det svenska samhället är en angelägenhet för alla som strävar efter ett samhälle fritt från besattheten av den etniska härkomsten.” skriver Cwejman.

Läs hela artikeln!