Den heliga rörligheten

Jesper Ahlin, som han själv visar upp sig på sin blogg.

Jesper Ahlin, som han själv visar upp sig på sin blogg.

Jag har haft en UNT liggande uppslagen intill datorn i över en vecka med en dabattartikel rubricerad “Öppna gränserna”. Den fångade mig för att den var så förbluffande ihålig men som tvålen i badkaret, svår att få grepp om. Därför har den blivit liggande. Den är skriven av en doktorand i tillämpad etik vid Kungliga Tekniska Högskolan vid namn Jesper Ahlin. Denne unge man har också en blogg där han presenterar sig som liberal och som “alumn (sic) från Timbros utbildningsprogram Stureakademin“.

Kort sagt går artikeln ut på att länder som kallar sig demokratier är moraliskt tvingade att öppna sina gränser. Den fria rörligheten är nämligen att betrakta som helt “grundläggande”. Om den fria rörligheten inskränks görs våra “demokratiska rättigheten meningslösa”. Detta hävdar Ahlin på fullt allvar.

Hur han resonerar är obegripligt och skaver hårt mot en mängd andra grundläggande kriterier för en demokrati; medborgarskapet till exempel. En demokratisk statsbildning utan klara regler för medborgarskapet blir naturligtvis endast en teoretisk demokrati, en sådan som fanns i länderna bakom järnridån (folkdemokratierna) som rämnade 1989. Där var konstitutionerna välklingande och garanterade i teorin alla guld och gröna skogar. Men vi vet hur det var med den saken. En lärdom är att demokrati (i meningen folkstyre) endast kan utvecklas med aktiva folkrörelser, vidsträckt yttrandefrihet och med klara regler för folkinflytande via ett förnuftigt beslutssystem. Alltså, folkinflytande byggt på medborgarskap är kärnan, inte individens fria rörlighet. Nog nu om denna rappakalja.

Hur är det då möjligt att idéer som dessa nu sprids i UNT och på andra ställen? Jag tror att vi kommer att se mer av liknande rent ideologiska krumsprång för att med “teoribildning” underbygga det som nu sker i Europa och världen. “Upplysta människor” måste lära sig resonera hur man ska kunna finna “goda” argument för att gilla och uppmuntra läget i världen idag?

Medborgarskapet till exempel måste skrotas för att gränserna ska kunna öppnas så att arbetslösa fattiga människor kan söka sig till rika regioner där kapitalet finns. Där kan man sedan söka jobben och bjuda under varandra, och på så sätt sänka lönerna och öka vinsterna. I “Västvärldens” nu stenhårda konkurrens med BRICS-länderna och för att sätta käppar i hjulen för den nya Sidenvägen behövs en helt ny produktionsordning i Väst (USA/EU). Nu duger inte längre den snart 100 år gamla idén om välfärdsstaten. Nej, nu är det helt andra modeller som hägrar. Egentligen är nog finanseliten i Väst avundsjuka på till exempel Kina som slipper ta hänsyn till yttrandefrihet, medborgarskap och andra utvecklingshinder. I Kina bygger fattiga arbetarmassor glaspalatsen och OS-anläggningar i Peking och Shanghai för att köras ut igen när de inte längre behövs i metropolerna. I Kina är rörligheten “fri” och demokratin synnerligen teoretisk.

Vi lever i en tid då finanskapitalet i både Europa och USA i praktiken tagit över styret via lydiga politiker. Demokratin håller på att omvandlas till ren kuliss. På detta finns många mycket tydliga tecken. Över Medelhavet flyr människomassor från krig och armod orsakade av samma finanskapitel (med sina politiker), vilket håller på att skapa en helt ohållbar situation för EUs Medelhavsländer. I Grekland försöker man mopsa upp sig och hävda rätten att existera som självständig demokratisk nation. Men! Det får inte lyckas!

Det är i detta sammanhang man bör se artiklar som Jesper Ahlins. Många unga framåtsträvande intellektuella kommer att vända ut och in på begreppen för att kvala in bland överhetens välbetalda ideologiproducenter. Men, det kommer att krävas mycket falsk teoribildning för att tvätta bort ett sekel av äkta demokratiska erfarenheter.

  20 kommentarer for “Den heliga rörligheten

 1. Anders Engqvist
  2015-08-03 kl. 23:00

  Intressant analys med stort förklaringsvärde …

 2. Anders Persson
  2015-08-04 kl. 6:53

  Ett debattinlägg i samma anda, “Migranter är Uppsalabor”, publicerades dagen efter i UNT.

 3. 2015-08-04 kl. 8:17

  Även ditt inlägg, Knut, tycks mig som tvålen i badkaret. Jag begriper inte vart du vill komma. Jag läser och läser om igen. Men ingenstans bland de “äkta demokratiska erfarenheter” som du hänvisar till hittar jag någonting om asylrätten, alltså den grundläggande rätten för personer i nöd att söka asyl i ett annat land. Är det något som det senaste århundradet har lärt oss, så är det väl just vikten av att försvara denna rättighet och att visa solidaritet med “jordens fördömda”?
  Läs gärna vad jag skrev i UNT för några år sedan.

 4. Knut Lindelöf
  2015-08-04 kl. 8:30

  Margareta!
  Klart att asylrätten är viktig. Men i en värld där imperialisterna skapar krig och förödelse som i Afghanistan, Irak, Syrien och Libyen (för att bara nämna de mest uppenbara), som i sin tur driver människomassor på flykt, som vi inte sett sedan andra världskriget, måste man väl ändå försöka förstå och peka ut själva ondskans upphovsmän. Hela Europas relativa stabilitet av suveräna stater hotas av det som nu pågår. Medan SD visst nu är Sveriges näst största parti. Problemet löses inte med öppna gränser.

 5. Anders Persson
  2015-08-04 kl. 8:45

  Har det inte skett en begreppsförskjutning när det gäller vad “asyl” egentligen är? Förr gällde det politiskt eller möjligen religiöst förföljda och det gällde för den asylsökande att bevisa att han eller hon verkligen tillhörde den gruppen. Idag verkar det ha kraftigt utvidgats till att omfatta alla som vill lämna sitt land för ett bättre liv någon annanstans.

  Nu borde vi istället tala i termer av “invandring”, som t ex den som tillämpades i USA. Men Sverige har aldrig haft någon “invandringspolitik” av samma typ så därför förekom det en hel del desinformation när “invandrare” måste fabricera historier om hur de, för att få status som “politisk flykting”, blivit förföljda och t o m torterade i sitt hemland. Problemet med detta var ju att genuina dissidenter hade svårare att hävda sig i “konkurrensen”.

  För övrigt har jag en stark känsla av att motviljan mot den överdrivna asyltolkningen inte bara finns hos “etniska svenskar” utan lika mycket hos de invandrare som redan etablerat sig i Sverige.

 6. Bo Persson
  2015-08-04 kl. 9:15

  Javisst håller konflikten mellan den fria rörligheten och statssuveräniteten i våra länder på att utvecklas till något slags huvudmotsättning. Eller de goda mot de onda som den fria rörlighetens företrädare gärna formulerar denna konflikt.

 7. 2015-08-04 kl. 10:20

  Typiskt filosofer att resonera på det här viset, utifrån påståenden som leder till andra påståenden, utan att man någon gång frågar sig “är detta rimligt?”

  Jag minns t ex hur filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö försvarade dopning inom idrotten med att var och en måste ha rätt att förstöra sin egen kropp om han vill. Det gick inte upp ett ögonblick för professorn att detta givetvis skulle leda till att alla som ville utöva nån sorts idrott tvingades att dopa sig för att platsa i laget. Ingen föreställning om konsekvenser, ingen förståelse för pragmatik, bara principresonemang in absurdum.

  Och mycket typiskt för liberaler! Vad är neoklassisk ekonomi om inte en serie aldrig bevisade postulat som man sen utvecklar in absurdum, utan att frågan “blir detta rimligt?” ställs.

 8. 2015-08-04 kl. 10:49

  Man bekämpar inte Sverigedemokraterna genom att överta deras politiska analyser och diskutera på deras villkor. En vänster värd namnet måste försvara BÅDE asylrätten och den generella välfärden. I solidaritetens och medmänsklighetens namn. I morgon kan det vara vi själva som tvingas på flykt och är i behov av skydd.

 9. Knut Lindelöf
  2015-08-04 kl. 12:55

  Margareta!
  Jag har inte för ett ögonblick tänkt att Sverige bör överge asylrätten. Var läser du det i det jag skrivit? Däremot börjar jag tro att med dagens enorma flyktingströmmar (senast den norrut under engelska kanalen) riskerar asylrätten att sopas bort i det politiska kaos som håller på att uppstå. Utvecklingen går mot tre meter höga taggtrådsstängsel (Ungern) och beväpnade gränskontroller och hundratusentals, kanske miljontals, människor i omänskliga läger invid EUs gränser – utan medborgarrätt någonstans.

 10. 2015-08-04 kl. 13:40

  Knut!
  Det stämmer. Du har inte skrivit att du anser att asylrätten bör överges. Jag talar om det som jag tycker saknas i din lägesbeskrivning. Jag menar att man inte kan skildra “dagens enorma flyktingströmmar” utan att nämna att många av dessa flyktingar flyr för sina liv. Det gäller flyktingarna från Syrien eller de länder i Afrika där krig och terror råder, exempelvis. Det är en skam utan like att EU (eller enskilda medlemsstater) i detta läge bygger allt högre fästningsmurar runt sina gränser och låter allt fler människor drunkna i Medelhavet eller förgås i Saharaöknen. Asylsökande måste ges en reell möjlighet att söka asyl. Nu har de inte det. Det är det som är problemet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *