Stalin som politiker (1) – Vem är det?

nderbart! Återigen kan jag kasta mig ut i desinformationens skummande ocean. Sist var för något år sedan då jag kunde visa att alla fotografier av demonstrerande kvinnor på Nevskij Prospekt 1917 inte var från februarirevolutionens första dag, d v s 23 februari (8 mars), utan betydligt senare och att den Internationella Kvinnodagen var en efterhandskonstruktion.

Nu har jag av olika anledningar kommit att intressera mig för Lenins begravning 27 januari 1924. Då ser man ofta något av dessa foton:

Stalin i täten vid begravningarna av, medurs från övre vänstra bilden; tjekachefen Feliks Dzerzhinskij 1926, bossen i Leningrad Sergej Kirov 1934, författaren Maksim Gorkij 1936 och polittbyråmedlemmen Grigoij Ordzhonikidze 1937.

Ingen av dem är från Lenins begravning och bara en från 1920-talet. Men de har alla Josef Stalin på en framträdande plats, vilket är ju vad man kan förvänta sig.

Ett autentiskt foto från Lenins begravning är däremot detta, med Stalin långt i bakgrunden.

Autentiskt foto från Lenins begravning 1924. Från höger till vänster Nikolaj Bucharin, Michail Kalinin, Vjatjeslav Molotov, Jan Rudsutak, Michail Tomskij, Lev Kamenev och – längst bak – Josef Stalin.

Sovjetisk karikatyr från 1923 som driver med den brittiske utrikesministern Lord Curzon om var den polsk-ryska gränsen bör dras. Teckningen är en pastisch på Ilja Repins berömda målning “Zaporogkosacker skriver brev till den turkiske sultanen”. I karikatyren skymtar Stalin i bakgrunden, bakom Trotskij (i stjärnförsedd mössa) och den skrattande kulmagsförsedde Zinovjev.

Vid denna tid var Stalin sedan två år tillbaka generalsekreterare i kommunistpartiet, en post han skulle behålla till sin död. Bucharin var 1924 chefredaktör för Pravda, Kalinin ordförande i Sovjetkongressen, Molotov andresekreterare i kommunistpartiet, Rudsutak folkkommissarie för järnvägarna, Tomskij ledare för de sovjetiska fackföreningarna och Kamenev medlem av politbyrån, ordförande för exekutivkommittén för Moskvasovjeten och vice ordförande för Folkkommissariernas råd.

Vi kan kanske i våra dagar läsa i böckerna hur Stalin under den här tiden “stärkte sin makt”. Det måste dock ha undgått samtiden ty han förblev förvånansvärt okänd. I en karikatyr från 1923 när han beklätt posten som partisekreterare i ett år, avbildas han nästan helt i bakgrunden, bakom Kominternledaren Zinovjev och krigsministern Trotskij.

Går vi till vårt eget land verkar ingen 1924 haft en aning om vem han var. Ja, det skulle dröja 5-6 år innan hans stjärna dök upp på firmamentet. Under 1922 och början av 1923 omnämndes Stalin i Svenska Dagbladet bara 5 gånger, mot 17 för Kamenev, 19 för Zinovjev, 75 för Trotskij och 167 för Lenin. I Svenska Dagbladets årsbok dyker han upp först 1930.

Omnämnandet av olika ledande sovjetiska politiker i Svenska Dagbladets årsböcker 1923-38.

När Albert Engström hösten 1923 besökte Sovjetunionen, något som resulterade i hans bok Moskoviter (1924), finns där inte ett ord om Stalin, ännu mindre någon teckning. Texten publicerades först som reportage i Svenska Dagbladet och STRIX.

Frekvensen av namnet “Josef Stalin” i Dagens Nyheter fram till 1992.

Letar man i Dagens Nyheter på ordet “Stalin” får man en massa “ogräs” p g a att familjenamnet “Stahlin” eller till och med “Stalin” förekom i Sverige. Dessutom får man en massa träffar på ord som liknar “stalin”. Letar man efter kombinationen “Stalin ledare”, “Stalin Moskva” o s v eliminerar man de onödiga träffarna och då visar det sig att det är först omkring 1930 som Stalin börjar uppmärksammas i Dagens Nyheter.

Fram till och med 1926 har jag dock inte sett Stalin avbildad i Svenska Dagbladet. I DN börjar han synas först 1930.

Avbildningar av Josef Stalin i Svenska Dagbladet 1926-30. Ryktena om revolution in Moskva i november 1930 fick Stalin att ge sina första intervjuer till utländska journalister.

Följden var att de flesta svenskar inte hade en aning om hur Josef Stalin såg ut, medan däremot Lenin, Trotskij, Zinovjev, Rykov mfl mer ofta sågs på bild. Detta ledde ibland till missförstånd.

I samband med Lenins död 1924 intervjuades professor Salomon Henschen (1847-1930) som ingick i det läkarteam som året innan inbjudits till Sovjetunionen för att undersöka den sjuke Lenin och föreslå lämpliga botemedel. De hade sammanträffat med en fyra man stark delegation från regeringen “med Trotskij som ordförande”.

“Inom parentes sagt gjorde Trotskij ett sympatiskt intryck på mig.”

I en annan intervju i Svenska Dagbladet 24 januari 1924, alltså ett par dagar efter Lenins död, återkom Henschen med minnen från besöket 1923 och sammanträdet med företrädare för den sovjetiska regeringen:

“[Trotskij] var en enkel men energisk person […] Han framställde på ett synnerligen förståndigt och om ett gott omdöme vittnande sätt en del frågor om Lenins sjukdom.”

När de bröt sade han till de besökande läkarna:

“Vi har gjort vad vi kunnat då vi tillkallat Europas skickligaste läkare och vi tackar er alla för ert besök och de goda råd ni lämnat.”

Problemet med den här historien är att vid den här tiden var det Stalin, och inte Trotskij, som på regeringens uppdrag vakade över Lenins hälsa. Att det inte var Trotskij som Henschen mött stöds av hans observation att mannen han hade framför sig var “en ståtlig typ utan judiska inslag i sin fysionomi.” (Dagens Nyheter 3 april 1924).

Stalin och Trotskij omkring 1923. Utan att gå in i någon diskussion om vem som har “judisk fysionomi” är det inte svårt att förstå att någon som aldrig sett en bild av Stalin, men desto fler av Trotskij, lätt förväxlade dem båda.

Den gode professorn får inte klandras alltför mycket. Överhuvudtaget dröjer det länge innan man utanför Sovjetunionen “upptäcker” Stalin. Som berättats tidigare, när den amerikanske toppdiplomaten Averell Harriman 1926 besökte Sovjetunionen var hans uppfattning att Trotskij var “the coming man” och det var Walter Duranty som övertygade honom att det kanske var värt att ha ett samtal med den okände Josef Stalin.

Ett gyllene tillfälle för Trotskij att ta det politiska initiativet i Sovjetunionen erbjöd sig vid Lenins död 1924. Till allmän förvåning, och till hans anhängares stora besvikelse, valde han att stanna på sin semesterort i Kaukasien istället för att delta i begravningen och få tillfälle att hålla ett av sina berömda medryckande tal. Det har spekulerats i att han egentligen skyggade för att ta ansvar för att leda ett land och ett folk – den politiska retoriken var hans egentliga livsluft. Däri skilde han sig från den tystlåtne och ansvarsfulle “byråkraten” Josef Stalin.

Gå vidare till del 2 >>

  11 kommentarer for “Stalin som politiker (1) – Vem är det?

 1. Bertil Carlman skriver:

  En förort sydväst om Jönköping, har ofta i folkmun kallats Stalingrad. Det är förorten Råslätt som har Lars Stalin som arkitekt.

 2. Mats Larsson skriver:

  Man kan nu på Netflix få uppleva många av personerna i denna gästblogg i dramatiserad form, för första gången skulle jag tro, i miniserien “Trotsky” (engelsk transkribering). Påkostad och med stor detaljrikedom.

  Jag sparar utrymme och länkar till en recension i Flamman.

  Genom att låta den mycket mångsidige och skicklige Konstantin Khabenskij spela Trotskij (svensk transkribering), så har man garanterat att det inte ska råda någon som helst tvekan om vem som är revolutionens herre.

  En höjdpunkt i filmen är när Trotskij är nära att avrätta Stalins gamle vapendragare Vorosjilov i Trotskijs pansartåg, varefter Trotskij och Stalin ryker ihop.

  Ordzhonikidze är så känd under namnet Sergo att jag var tvungen att kontrollera att han faktiskt heter Grigoij, som det korrekt står i bildtexten.

 3. Örjan Wedin skriver:

  Jag såg något dokument på Marxistarkivet som jag nu inte kan hitta. Det handlade om kritiken mot Trotskij för att han inte ville bli vice premiärminister 1922. Han hänvisade då till sin judiska bakgrund och till landets starka antisemitism som argument för att det var olämpligt att han valdes till ledande poster.

 4. Mats Larsson skriver:

  Örjan Wedin!
  Det är precis det som hävdas i “Trotsky”; Lenin fick revolutionen serverad på silverfat av Trotskij, som insåg att det ryska folket aldrig skulle acceptera en jude som ledare. Han överlät generöst makten till Lenin.

  Bertil Carlman har helt rätt. Min morfars bror bodde i Jönköping, i ett område ritat av Lars Stalin (med betoning, om jag förstått rätt, på den andra stavelsen). När vi kom dit, jag var väl 12-13 år, sa morfars bror “välkomna till Stalingrad” (ett namn jag då kände väl till).

  Som kuriositet kan nämnas att Stieg Larsson i en av sina böcker i trilogin placerar Stalingrad i Ukraina.

 5. Anders Persson skriver:

  Att Trotskij inte deltog vid Lenins begravning har sysselsatt forskningen. Det jag skriver är vad jag uppfattar som deras allmänna uppfattning, nämligen att han skyggade för att ta det politiska ansvaret.

  Nu sägs någon på Facebook ryckt ut till Trotskijs försvar:

  “Sista uppgiften i [AP:s artikel] faller platt till marken. Trotskij ‘valde’ inte att stanna på sin semesterort i stället för att närvara vid Lenins begravning. Stalin (som enligt artikeln var ansvarig för Lenins hälsa) gav helt enkelt fel datum för begravningen till Trotskij.”

  Mot detta har historieforskning sedan länge anfört att

  1. Det datum Trotskij fick var korrekt när det meddelades av Stalin. Men på grund av den stora tillströmningen av sörjande till Moskva flyttades begravningen fram med ett dygn.

  2. En del forskare hävdar att han skulle ha hunnit med tåget, andra gjorde det och hann. Andra menar att han som krigsminister enkelt hade kunnat beordra fram ett flygplan som tagit honom till Moskva på ett dygn.

 6. Torgny Forsberg skriver:

  Bengt S!
  En fantastisk formulering i artikeln Spanish newspaper El Pais has described the Netflixs series as the “second assassination of Leon Trotsky”. En serie full med anti–semitism. Läst någon stans att Trotskij gillade jakt och han var på jakt semestern de aktuella dagarna.

 7. Sven-Eric Holmström skriver:

  Ytterst skeptisk till att Trotskij av den anledningen skulle ha avstått makt. Efter sin exil 1929 och ända fram till sin död hade han inga problem att söka samarbete med fientliga makter till Sovjetunionen, främst då Tyskland och Japan.

 8. Mats Larsson skriver:

  Bengt S!
  Det var ord och inga visor!

  Eller vad sägs om följande:

  “Netflix’s Trotsky could have been produced, without any changes, under the auspices of the Nazi regime. Moreover, the fact that the production of this anti-Semitic trash was sponsored by the Putin government testifies to the fundamentally reactionary character of a regime that rules on behalf of criminal oligarchs and desperately fears the resurgence of a revolutionary socialist movement in Russia.”

  När man väl börjar titta på “Trotsky” är det svårt att sluta. Men serien hade tjänat på att göras lite kortare. Serien gick på den största ryska statliga kanalen Pervyj Kanal i samband med 100-årsdagen av oktober-revolutionen 2017. Nu när den finns textad på Netflix får den en helt annan spridning. Eftersom detta är den första spelfilmen om revolutionen där Trotskij är med, dessutom producerad i Ryssland, så är min gissning att för många kommer detta att för framtiden bli deras bild av den ryska revolutionen.

 9. Anders Persson skriver:

  För er som ger er av till St Petersburg och en dag råkar befinna er på södra sidan av Nevan, vid Marsfältet, och får lust att promenera över bron till norra sidan (där ni både har Peter-Paulsfästningen och museet över Rysslands moderna politiska historia) ska inte låta er förvirras av att bron heter Troitskijbron.

  Det har inget att göra med den omstridde revolutionären, vilken som bekant stavade sitt namn Trotskij, utan det betyder “Treenighetsbron”. Samma namn har en av de broar i Moskva som leder in i Kreml.

  För övrigt kan vi påminna oss att den omstridde revolutionären hette Bronstein och kom från södra Ukraina. Till Ryssland kom han först vid 20-års åldern för att att avtjäna ett fängelsestraff i Moskva. En av vaktarna lär ha hetat “Trotskij” vilket vår ukrainske revolutionär av en eller annan anledning tog som sin signatur.

 10. Björn Nilsson skriver:

  Jag har sett en sovjetisk spelfilm på nätet som handlade om tiden från Lenins flykt till Finland och fram till själva oktober. Minns inte vad den hette, den var nog upplagd tillfälligt på någon sajt förra året. Kan vara till 50-årsminnet, alltså 1967. Hur som helst, även Trotskij fick vara med i några rutor, där han vad jag minns plattades till av Lenin och såg misslynt ut. Även Stalin fick en replik, “arbetarna är med oss”. Men personbehandlingen var väl typisk för en tid när man inte höll vare sig Trotskijs eller Stalins fana så högt i det officiella Sovjet, samtidigt som herrarnas existens i historien inte kunde förnekas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.